Synology - RackStation RS818+/RS818RP+

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  2 GB (Removable)

  8 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • Memory

  2GB Standard:

  2 GB
 • 8GB Standard:

  4 GB
  4 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 3.5-inch

 • 2 Socket(s) for memory

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn