Siemens Nixdorf - SIMATIC IPC547E (w/2 DIMMs)

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  2 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • 2 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 3.5-inch

 • 2 Socket(s)

 • Intel Celeron G1820 Intel H81

  Intel Pentium G3420 Intel H81

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn