Product Results

 • Kingston IronKey Vault Privacy 80 Ổ SSD gắn ngoài
  • Mã hóa XTS-AES 256-bit
  • USB 3.2 thế hệ 1
  • 960 GB, 1920 GB, 3840 GB, 7680 GB
  • Tốc độ đọc lên đến 250MB/giây và ghi lên đến 250MB/giây

  Được chứng nhận FIPS 197 & mã hóa XTS-AES 256-bit

 • Kingston IronKey D500S Ổ USB flash mã hóa phần cứng
  • FIPS 140-3 cấp 3 (Đang chờ) đem lại bảo mật cấp quân sự
  • Mã hóa phần cứng XTS-AES 256-bit
  • Có phiên bản quản lý
  • USB 3.2 Gen 1
  • 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB
  • Lên đến 310MB/giây đọc, 250MB/giây ghi

  Được chứng nhận FIPS 140-3 cấp 3 (Đang chờ), Mã hóa phần cứng XTS-AES 256-bit, Vỏ kẽm chắc chắn

 • Kingston IronKey Locker+ 50 Ổ USB Flash
  • Bảo mật cấp người tiêu dùng
  • Mã hóa phần cứng XTS-AES
  • Sao lưu Đám mây Cá nhân Tự động
  • USB 3.2 thế hệ 1
  • 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB
  • Tốc độ đọc lên đến 145MB/giây và ghi lên đến 115MB/giây

  Được mã hóa ở chế độ XTS-AES để Bảo vệ dữ liệu bằng tuỳ chọn Sao lưu USBtoCloud® tự động

 • Kingston IronKey Vault Privacy 50 Số sê-ri
  • Bảo mật cấp doanh nghiệp
  • Mã hóa phần cứng XTS-AES 256-bit
  • Khả dụng với USB Type-A và Type-C
  • USB 3.2 thế hệ 1
  • 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB
  • Đọc tối đa 310MB/giây, ghi tối đa 250MB/giây

  Ổ USB mã hóa AES 256-bit ở chế độ XTS được chứng nhận đạt tiêu chuẩn FIPS 197 để bảo mật dữ liệu

 • Ổ USB Dòng sản phẩm Kingston IronKey Keypad 200
  • FIPS 140-3 cấp 3 (Đang chờ) đem lại bảo mật cấp quân sự
  • Mã hóa phần cứng XTS-AES 256-bit
  • Khả dụng với USB Type-A và Type-C
  • Không phụ thuộc thiết bị/HĐH
  • 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB
  • Đọc tối đa 280MB/giây, ghi tối đa 200MB/giây

  FIPS 140-3 cấp 3 (Đang chờ) với chế độ mã hóa phần cứng XTS-AES 256 bit

 • Ổ USB mã hóa Kingston IronKey S1000
  • Chip mã hóa trên thiết bị
  • USB 3.1 Thế hệ 1 (USB 3.0)
  • 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB
  • Đọc tối đa 230 MB/giây, ghi tối đa 240 MB/giây
  • Bảo mật bằng mật khẩu phức tạp hoặc cụm mật khẩu

  Chip mã hóa trên thiết bị và được chứng nhận FIPS 140-2 Cấp độ 3