Bộ giải mã sản phẩm SSD

Thông tin sau sẽ giúp bạn nhận biết các ổ cứng thể rắn (SSD) Kingston®. Mặc dù tài liệu này gần như khái quát cho toàn bộ ổ cứng thể rắn Kingston nhưng các quy tắc đặt tên có thể khác nhau.

Khách

Mã Sản Phẩm: SA2000BM8/xxxx-BK

 • S
 • A
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • B
 • M8
 • /
 • XXXX
 • BK
S = SSD
 • S - SSD
A = Dòng
 • A - Dòng A
 • E - Dòng E
 • HF - HyperX Fury
 • HFR - HyperX Fury RGB
 • HPM - HyperX M.2
 • HS - HyperX Savage
 • HSX - HyperX Savage External
 • H/HX - HyperX
 • KC - Dòng KC
 • M - Dòng M
 • MC - Micro SATA
 • MS - Mini SATA
 • M2 - M.2
 • Q - Dòng Q
 • S - Dòng S
 • V - Dòng V
 • VP - Dòng V+
 • UV - Dòng UV
2 = Phiên bản
 • 1 - 1
 • 2 - 2
 • 3 - 3
 • 4 - 4
 • 5 - 5
 • 6 - 6
0 = Kiểu mẫu
 • 0 - Thay đổi phiên bản
 • 5 - Bản phát hành thứ nhất
0 = Giao tiếp
 • S1 - SATA 1
 • S2 - SATA 2
 • S3 - SATA 3
 • 0 - NVMe
 • ‘trống’ – SATA 3
0 = không
B = Gói
 • B - Giá 3.5” với đinh ốc, cáp USB, bộ chuyển đổi/bộ giãn cách, phần mềm
 • H - Bộ chuyển đổi M.2 nửa chiều cao, nửa chiều dài
M8 = Kích cỡ
 • ‘trống’ – 2.5”
 • M8 - M.2 22mm X 80mm
 • MS - mSATA 30mm X 51mm
 • M8S - M.2 22x80mm một bên
 • M8D - M.2 22x80mm hai bên
 • ‘Vỏ case có độ dày 7’- 7,0mm
xxxx = Dung lượng
 • xxxG
BK = Đa gói
 • BK - Gói số lượng lớn

Doanh nghiệp

Mã Sản Phẩm: SEDC1000BM8/xxxx-BK

 • S
 • EDC
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • B
 • M8
 • /
 • XXXX
 • BK
S = SSD
 • S - SSD
EDC = Dòng
 • EDC - Trung tâm dữ liệu doanh nghiệp
1 = Phiên bản
 • 1 - 1
 • 2 - 2
 • 3 - 3
 • 4 - 4
 • 5 - 5
 • 6 - 6
0 = Kiểu mẫu
 • 0 - Thay đổi phiên bản
 • 5 - Bản phát hành thứ nhất
0 = Giao tiếp
 • 0 - NVMe
 • S3 – SATA 3
 • ‘trống’ – SATA 3
0 = không
B = Cách sử dụng
 • M - Công việc đọc/ghi hỗn hợp
 • B - Khởi động
 • R - Công việc đọc nhiều
M8 = Kích cỡ
 • ‘trống’ – 2.5”
 • M8 - M.2 22mm X 80mm
 • MS - mSATA 30mm X 51mm
 • M8S - M.2 22x80mm một bên
 • M8D - M.2 22x80mm hai bên
 • ‘Vỏ case có độ dày 7’- 7,0mm
xxxx = Dung lượng
 • xxxG
BK = Đa gói
 • BK - Gói số lượng lớn