support category usb
DT2000 (DT2000)

DataTraveler DT2000 - Hỗ trợ

Video

video support read only and timeout lock mode kingston dt2000 2:54

Chế độ chỉ đọc và khóa khi hết giờ

video support resetting the drive kingston dt2000 1:04

Cài đặt lại USB | Kingston DT2000

video support logging in kingston dt2000

Đăng nhập | Kingston DT2000

Các câu hỏi thường gặp

Ổ này được thiết kế để luôn được mã hóa 100%. Tính năng bảo mật được tích hợp sẵn vào ổ và không thể bị gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa.

FAQ: KDT-012914-PRV-04

Thông tin này có hữu ích không?

Still Need Assistance?

Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PT

+1 (800)435-0640

Chat With Support

Trò chuyện ngay