Tùy chỉnh Ổ đĩa Flash USB

Đưa ra lời khẳng định mạnh mẽ.

Tùy biến USB Flash DataTraveler® của Kingston® bằng cách thêm logo của bạn và/hoặc các tập tin kỹ thuật số để ngay lập tức tăng khả năng nhận diện cho công ty của bạn.

Hãy liên hệ đại diện Kingston để tìm hiểu thêm và đặt hàng ngày hôm nay.

Các điều khoản của chương trình

  • Giá: Yêu cầu từ nhà bán lẻ hoặc nhà phân phối ưa thích của bạn
  • Đặt hàng: Không được hủy bỏ
  • Bảo hành: USB – 5 năm
  • Trả hàng: Chỉ sản phẩm bị lỗi — thay thế bằng sản phẩm không in lôgô
  • Loại tập tin yêu cầu: Chỉ định dạng .eps/hoặc .ai dựa trên vector được dùng trong Adobe Illustrator
  • Sử dụng lôgô và nội dung: Phải có sự chấp thuận của khách hàng qua đường điện tử

Số lượng đặt hàng tối thiểu

  • DataTraveler co-logo: 100 cái1
  • Secure DataTraveler co-logo và thông tin tùy chỉnh: 50 cái

Toàn bộ điều khoản chương trình