symbole energii odnawialnej, ochrony zasobów naturalnych i ochrony środowiska wewnątrz kół zębatych i rozmyta postać w tle

Seria artykułów poświęconych zrównoważonemu rozwojowi, innowacyjności i partnerstwu – część 1

#KingstonCognate przedstawia: prof. Sally Eaves i Neil Cattermull

Prof. Sally Eaves

Zdjęcie prof. Sally Eaves

Prof. Sally Eaves to wysoce doświadczona specjalistka pełniąca funkcje dyrektora ds. technologii, profesora akademickiego w dziedzinie zaawansowanych technologii oraz doradcy ds. globalnej strategii transformacji cyfrowej, która specjalizuje się w zastosowaniach nowych technologii (w tym szczególnie AI, FinTech, Blockchain i 5G) na potrzeby transformacji biznesowej oraz badaniu ich wpływu na społeczeństwo. Jako międzynarodowa mówczyni i autorka jest ona pierwszą laureatką nagrody Frontier Technology and Social Impact, którą otrzymała w 2018 r. od Organizacji Narodów Zjednoczonych jako „orędowniczka etycznego wykorzystania technologii” i założycielka fundacji Aspirational Futures, działającej na rzecz wzmocnienia integracji, różnorodności i przynależności w przestrzeni technologicznej i poza nią.

Neil Cattermull

Zdjęcie Neila Cattermulla

Dzięki ponad 35-letniemu doświadczeniu w pracy związanej z wykorzystaniem technologii w wielu sektorach Neil wnosi unikalne spojrzenie na strategie technologiczne, które jest zrozumiałe zarówno dla odbiorców o zaawansowanej, jak i niewielkiej wiedzy technicznej. Analityk technologiczny i wpływowy influencer w mediach społecznościowych w dziedzinie nowych sektorów technologicznych. Wiodący analityk branżowy w wielu obszarach biznesowych, w tym związanych z technologiami chmury, blockchain, 5G, pamięci masowej itp., a także dyrektor generalny firmy Future as a Service, która umożliwia użytkownikom technologii optymalny wybór dostępnych usług.

Według Sally Eaves „refleksja, przeformułowanie i nowe wyobrażenie” to kluczowe słowa w odniesieniu do 2020 roku i perspektyw na 2021 rok. W jaki sposób moglibyśmy zatem wyjść poza ograniczenia związane z pandemią, aby zmienić się na potrzeby biznesu i społeczeństwa? Jak mieliśmy okazję przekonać się na całym świecie, technologia i jej dostępność okazały się istotnym łącznikiem, pomocnym w uzyskania decydującego wpływu i odpowiednich efektów.

W jaki sposób centra danych mogą sprostać wyzwaniu zrównoważonego rozwoju?

Ilustracja wykresu nałożona na serwerownię centrum danych w tle

Jak pokazano w poprzednim artykule, centra danych okazały się nieocenione i potrafiły sprostać trzem głównym wymogom dotyczącym danych: ich ilości, wiarygodności i szybkości przesyłania. Zwłaszcza w kontekście zmienności spowodowanej pandemią koronawirusa, a także przyspieszonego przejścia do rozproszonej pracy, nauki i rozrywki na wielką skalę. Czy jednak ten globalny przyrost ilości danych, wraz z towarzyszącym wzrostem zużycia z energii, nie ma wpływu na środowisko naturalne? Zmniejszenie zużycia energii we wszystkich gałęziach przemysłu jest niezbędne, aby osiągnąć zerowy bilans netto i ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C.

W przypadku centrów danych przekłada się to dwa podstawowe elementy – funkcje operacyjne i architekturę systemu. Jeśli chodzi o funkcje operacyjne, obejmują one możliwości monitorowania i predykcji "Smart Tech” z wykorzystaniem czujników, sztucznej inteligencji i automatyzacji w kluczowych obszarach mających wpływ na wydajność, takich jak regulacja temperatury, chłodzenie czy dystrybucja/ochrona zasilania. Pozwala to utrzymać zwiększony poziom zdalnej widoczności w czasie rzeczywistym i zoptymalizować działanie odpowiednio do spodziewanych potrzeb, aby w efekcie zmniejszyć ogólne zużycie energii.

W przypadku architektury sytemu chodzi o budowę modułowych, energooszczędnych centrów danych z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu, odzyskanej wody i alternatywnych, zrównoważonych źródeł energii – np. wiatru, biomasy, pływów, energii geotermalnej czy energii słonecznej. Kluczowe znaczenie ma także publiczna przejrzystość, obejmująca aktywne informowanie o stosowanych rozwiązaniach i ich wpływie na cały łańcuch dostaw (np. na pozyskiwanie materiałów). Firma Kingston udostępnia informacje o swoim wpływie środowiskowym i społecznym.

Jak zoptymalizować infrastrukturę IT – wybierając drogę ewolucji, budowy czy wymiany?

Obecnie wiele firm stosuje podejście „uzyskać więcej przy mniejszych nakładach”, co wymaga ścisłego nadzoru nad przepływami pieniężnymi i kosztami, ale także innowacyjności. Każdy przypadek jest inny, dlatego najważniejsze jest każdorazowe dostosowanie strategii do określonego kontekstu biznesowego w połączeniu ze stopniową transformacją w oparciu o innowacje, a także ciągłą oceną i weryfikacją rozwiązań.

W oparciu o kapitał inwestycyjny – a można zauważyć, że wiele organizacji zyskało możliwość korzystania z bardziej elastycznych opcji finansowania – ta inwestycja w innowacyjne rozwiązania pozwoli zmniejszyć koszty operacyjne zarówno w krótkiej, jak i długoterminowej perspektywie. Na przykład dysk SSD DC600M pozwala obniżyć koszty licencyjne i kapitałowe nawet o 39%, jednocześnie zwiększając wydajność – poczynając od sztucznej inteligencji, poprzez uczenie maszynowe i analizę dużych zbiorów danych, a kończąc na przetwarzaniu w chmurze, pamięci masowej zdefiniowanej programowo, operacyjnych bazach danych (ODB), aplikacjach bazodanowych i hurtowniach danych.

Podobnie, uwzględniając zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, możemy również zoptymalizować już posiadane zasoby, aby uzyskać więcej z istniejącej infrastruktury technicznej. Na przykład modernizacja pamięci i zastosowanie dysków SSD pozwala w ekonomiczny sposób znacząco zwiększyć wydajność laptopów i komputerów stacjonarnych. Wszyscy zdają sobie sprawę z korzyści płynących z wymiany dysku twardego na dysk SSD, a obecnie jesteśmy świadkami ewolucji interfejsu dysków SSD ze standardu SATA do NVMe. Podstawowe dyski SSD firmy Kingston zapewniają 10-krotnie szybszy transfer danych niż obrotowe dyski twarde. Takie podejście pozwala na zoptymalizowane pod kątem kosztów, stopniowe wprowadzanie innowacji w miarę rozwoju firmy.

Jakie są główne filary partnerstwa technologicznego?

Dwie dłonie w uścisku wraz z ilustracjami sieci globalnej i wykresu

Ogólnie rzecz biorąc, można wskazać 5 głównych filarów silnego i trwałego partnerstwa, którymi są: zaufanie, koszt, wydajność, elastyczność i innowacyjność. Ponadto trwałość rozwiązań może mieć kluczowe znaczenie dla budowy zaufania nie tylko do samej technologii, ale także do ludzi, kultury, wartości i relacji, które za nią stoją. Dotyczy to samej istoty partnerstwa człowiek-technologia. W obecnym kontekście ciągłych zmian w gospodarce, społeczeństwie i środowisku oprócz potencjału i chęci personalizacji doświadczeń, kluczowe znaczenie mają sprawność działania i umiejętność adaptacji – zarówno jeśli chodzi o nastawienie, jak i możliwości. W rzeczywistości prawdopodobnie nigdy nie miało to większego znaczenia niż obecnie.

Zarówno jednostki, jak i organizacje – poczynając od jednoosobowych start-upów, a kończąc na szybko rozwijających się dużych przedsiębiorstwach – potrzebują wsparcia, aby poradzić sobie z „hałasem” i odróżnić szum informacyjny od rzeczywistości oraz nadzieję od obaw i oporu przed zmianą. Opierając się na własnych doświadczeniach z firmą Kingston Technology i oferowanymi przez nią bezpłatnymi, łatwo dostępnymi usługami, takimi jak program „Zapytaj eksperta”, Sally uważa, że takie podejście naprawdę sięga istoty rzeczy – skupia się na pomocy, ułatwiając optymalny wybór rozwiązań dopasowanych do użytkownika, jego firmy i określonego kontekstu. To podstawa partnerstwa opartego na zaufaniu.

Podsumowując te poszukiwania „technologicznej zapobiegliwości” i odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób możemy przejść od utrzymania ciągłości działalności biznesowej do zapewnienia jej odporności, zdolności adaptacyjnych i wzrostu, widzimy, że kluczowy jest zrównoważony rozwój oparty na projektowaniu, w powiązaniu z pięcioma filarami zaufanego partnerstwa i sprawnością organizacyjną, która przekłada się na kulturę i potencjał firmy. Aby móc pogodzić innowacyjność z kontrolowaniem kosztów i stawiać na prostotę w czasach coraz większej złożoności, decydujące jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury technologicznej. Można to osiągnąć zarówno poprzez przyrostowe, jak i transformacyjne podejście do innowacji – dostosowane za każdym razem do kontekstu biznesowego.

Obejrzyj materiał filmowy*, aby dowiedzieć się więcej od ekspertów branżowych na temat zrównoważonego rozwoju.

  Obejrzyj film

W części 2 branżowi eksperci rozmawiają o tym, w jaki sposób partnerzy technologiczni, tacy jak firma Kingston, wspierają zrównoważony rozwój przedsiębiorstw.

#KingstonIsWithYou

Widok z góry laptopa na ciemnym biurku z ilustracją linii obwodu drukowanego

Zapytaj eksperta

Aby wybrać odpowiednie rozwiązanie, należy poznać wymagania danego projektu i systemu. Skorzystaj ze wskazówek ekspertów firmy Kingston.

Zapytaj eksperta

Narzędzie do wyszukiwania produktów Kingston

Jeśli startujesz z firmą Kingston, wybór pamięci jest łatwy.
Ponad 35 lat doświadczeń sprawia, że Kingston ma wiedzę i zasoby, których potrzebujesz, by nie mieć wątpliwości przy wyborze pamięci.

Wyszukaj wg systemu operacyjnego/urządzenia

Aby znaleźć poszukiwane produkty firmy Kingston, wystarczy wprowadzić markę i numer modelu bądź numer katalogowy systemu komputerowego lub urządzenia cyfrowego.

Wyszukaj według numeru katalogowego

Wyszukuj według numeru katalogowego firmy Kingston, numeru katalogowego dystrybutora lub numeru katalogowego producenta.

Powiązane artykuły