พลังงานทดแทน, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, การปกป้องสิ่งแวดล้อมแสดงอยู่ในรูปเฟืองและคนเป็นภาพเบลออยู่เบื้องหลัง

สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและเครือข่ายความร่วมมือ - ตอนที่ 1

#KingstonCognate ขอแนะนำ Prof. Sally Eaves และ Neil Cattermull

Prof. Sally Eaves

ภาพ Prof. Sally Eaves

Prof. Sally Eaves คือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ในสาขาเทคโนโลยีขั้นสูงและที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ในระดับสากลด้านการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้งานของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น AI, FinTech, Blockchain และ 5G เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและทางสังคมในวงกว้าง Sally ถือเป็นผู้บรรยายคนสำคัญระดับนานาชาติและผู้จัดทำข้อมูลที่มีรางวัลรับรองอย่าง Frontier Technology and Social Impact ระหว่างการประชุมสหประชาชาติในปี 2018 และได้รับการยอมรับในฐานะ 'ผู้จุดประกายวงการเทคโนโลยีเชิงจริยธรรม’ ที่เป็นผู้ก่อตั้ง Aspirational Futures เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ความหลากหลายและการเข้าถึงเทคโนโลยีและองค์ประกอบแวดล้อมในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

Neil Cattermull

ภาพ Neil Cattermull

Neil มีประสบการณ์กว่า 35 ปีในด้านเทคโนโลยีที่หลากหลาย ดังนั้นถือเป็นผู้ที่มีมุมมองที่เจนจัดและเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านเทคนิคที่สามารถอธิบายให้กลุ่มเป้าหมายที่มีและไม่มีประสบการณ์ด้านเทคนิคสามารถเข้าใจได้ง่าย นักวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีเกิดใหม่ต่าง ๆ นักวิเคราะห์ระดับแถวหน้าของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคธุรกิจมากมาย รวมทั้งในธุรกิจคลาวด์ บล็อคเชน 5G สื่อบันทึกข้อมูลและอีกมากมาย รวมไปถึง CEO จาก Future as a Service ที่จะช่วยให้ผู้ใช้เทคโนโลยีสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในการเลือกใช้บริการแต่ละตัวตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณาทบทวน ปรับกรอบและมุมมองคือคำสำคัญของ Sally สำหรับปี 2020 ต่อเนื่องจนถึงปี 2021 - เราจะก้าวผ่านสถานการณ์แพร่ระบาดเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างไร พวกเราทุกคนทั่วโลกต่างเห็นแล้วว่าเทคโนโลยีและการเข้าถึงถือเป็นช่องทางที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การสร้างผลกระทบและผลลัพธ์อย่างมีนัยสำคัญ

ศูนย์ข้อมูลจะจัดการสถานการณ์และข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

ภาพกราฟเหนือศูนย์ข้อมูลในห้องเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ด้านหลัง

จากที่ได้กล่าวกันไปในบทความที่แล้ว ศูนย์ข้อมูลต่าง ๆ ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับตัวที่สำคัญอย่างยิ่งยวดต่อกฎ 3V ของข้อมูล ได้แก่ ปริมาณ (Volume) ความสมบูรณ์ (Veracity) และความรวดเร็ว (Velocity) ภายใต้ความผันผวนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์โคโรน่าไวรัสและความพยายามในการกระจายงาน เทรนด์ดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงกลุ่มการเรียนรู้และสื่อความบันเทิงด้วย ในขณะที่ปริมาณข้อมูลที่เราใช้เพิ่มจำนวนมากขึ้น สิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบใด ๆ บ้างหรือไม่ การลดการใช้พลังงานในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมคือเป้าหมายสำคัญในการไม่ก่อหรือลดภาวะโลกร้อนไม่ให้เกินกว่า 1.5°C

สำหรับศูนย์ข้อมูลต่าง ๆ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยองค์ประกอบสองด้านได้แก่ การดำเนินงานและการออกแบบที่เหมาะสม สำหรับส่วนปฏิบัติการต่าง ๆ สิ่งนี้ยังรวมไปถึงระบบตรวจสอบ ‘Smart Tech’ และขีดความสามารถในการคาดการณ์ผ่านเซ็นเซอร์ AI และระบบอัตโนมัติในจุดต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิ การระบายความร้อน การจัดสรร/ปกป้องทรัพยากรพลังงาน สิ่งนี้จะทำให้สามารถติดตามความเป็นไปจากระยะไกลได้แบบเรียลไทม์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังช่วยให้เกิดการดำเนินงานที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด พร้อม ๆ กับการลดการใช้ทรัพยากรในภาพรวม

ในด้านการออกแบบ สิ่งนี้ยังรวมไปถึงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานแบบแยกส่วนโดยอาศัยวัสดุรีไซเคิล ระบบน้ำหมุนเวียนและการใช้แหล่งพลังงานทางเลือกแบบยั่งยืนต่าง ๆ เช่น พลังงานลม ชีวมวล พลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลง พลังงานความร้อนใต้พิภพและพลังงานแสงอาทิตย์ องค์ประกอบสุดท้ายคือความโปร่งใสต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการที่ใช้ที่จะส่งผลต่อเครือข่ายการจัดหาในภาพรวม (เช่น การจัดหาวัสดุ) ที่ Kingston เรามีการเปิดเผยข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการดำเนินงานของเรา

การปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ของคุณ ทั้งการพัฒนารูปแบบการทำงาน การนำไปใช้หรือการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงาน

ธุรกิจหลายแห่งในปัจจุบันเริ่มมีแนวคิดในการทำงาน ‘ให้ได้มากกว่าโดยใช้ทรัพยากรน้อยกว่า’ ซึ่งหมายถึงการควบคุมกระแสเงินสด ต้นทุนและความพร้อมในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สถานการณ์แต่ละสถานการณ์มีความแตกต่างกัน ดังนั้นคำแนะนำที่ดีที่สุดคือการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของคุณพร้อม ๆ กับการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทบทวนและประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างจริงจัง

เนื่องจากความจำเป็นในด้านการลงทุน หน่วยงานหลาย ๆ แห่งจึง ‘เริ่มจริงจัง’ มากขึ้นในการนำเสนอทางเลือกด้านการเงินที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น การลงทุนด้านนวัตกรรมนี้จะต้องช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น DC600M SSD สามารถลดค่าใช้จ่ายจากสิทธิ์ใช้งานและต้นทุนการใช้งานได้สูงสุดถึง 39% ทำให้ได้ผลผลิตจากระบบวิเคราะห์ด้วย AI ระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักรและ Big Data มากขึ้น รวมทั้งในกลุ่มการประมวลผลคลาวด์ การจัดเก็บข้อมูลเชิงซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูลการปฏิบัติงาน (ODB) แอพพลิเคชั่นด้านฐานข้อมูลและคลังข้อมูล (data warehouse)

หลักการเน้นความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแบบเป็นวงรอบ ทำให้เราสามารถปรับประสิทธิถาพของสิ่งที่มีและ ‘ใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น’ จากโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น การอัปเกรดหน่วยความจำและ SSD ที่เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าใช้จ่ายอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของโน้ตบุ๊กและ PC
 ทุกคนทราบดีถึงประโยชน์ของการโอนย้ายจาก HDD มาเป็น SSD โดยในปัจจุบัน SSD ก็มีการเติบโตขึ้นจาก SATA สู่ NVMe SSD ระดับพื้นฐานของ Kingston ทำงานได้เร็วกว่าฮาร์ดไดร์ฟจานหมุนถึง 10 เท่า ภายใต้แนวทางนี้ คุณจึงสามารถปรับใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่พร้อมเติบโตไปกับหน่วยงานของคุณ

อะไรคือเสาหลักที่สำคัญของเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยี

2 มือกำลังจับกันพร้อมภาพเครือข่ายทั่วโลกและกราฟ

โดยรวมแล้วมีเสาหลักที่สำคัญอยู่ 5 ประการเบื้องหลังเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่ง ได้แก่ ความไว้วางใจ ต้นทุน ประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่นและนวัตกรรม และภายในเสาหลักนี้ ความทนทานถือเป็นตัวแปรสำคัญที่ไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี แต่ยังทำให้เกิดความเชื่อมั่นในบุคคล วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมองค์กรและความสัมพันธ์ที่อยู่เบื้องหลัง สิ่งเหล่านี้คือหัวใจที่เป็นแก่นหลักของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยี ในบริบทปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในกรอบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคล่องตัวและฉับไวในการปรับตัวทั้งทัศนคติและขีดความสามารถจึงเป็นสิ่งสำคัญ นอกเหนือไปจากขีดความสามารถและความพร้อมในการนำเสนอประสบการณ์ที่เป็นแบบฉบับเฉพาะตัว สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ก่อนหน้านี้ถูกมองข้ามไป

บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งธุรกิจสตาร์ทอัพแบบผู้ประกอบการ 1 คนไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่กำลังเติบโต ล้วนต้องการการสนับสนุนเพื่อให้สามารถเปลี่ยนฝันให้เป็นภาพของความจริง และจากความกลัวเป็นความหวัง หรือการต่อต้านเป็นการเปลี่ยนแปลง ประสบการณ์ของ Sally กับ Kingston Technology บวกกับบริการมากมายที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอย่าง ‘Ask an Expert’ ทำให้แนวคิดนี้เป็นหัวใจสำคัญอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อชี้นำผู้คนผ่านตัวเลือกต่าง ๆ ที่มีและเพื่อปรับแนวทางที่เหมาะกับคุณ ธุรกิจของคุณและบริบทของคุณมากที่สุด และนี่คือพื้นฐานร่วมกันที่สำคัญของเครือข่ายความร่วมมือที่น่าเชื่อถือ

กล่าวโดยสรุปภายใต้หัวข้อ ‘Tech Foresight’ นี้จึงเป็นการผลักดันให้เหนือล้ำไปยิ่งกว่าความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ความพร้อมในการปรับเปลี่ยนและการเติบโตอย่างแท้จริง รวมทั้งการคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบคู่ขนานไปกับเสาหลัก 5 ประการของเครือข่ายพันธมิตรที่น่าเชื่อถือและองค์กรที่มีความฉับไวผ่านวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์และขีดความสามารถที่โดดเด่น เพื่อให้เกิดความพร้อมทั้งในด้านนวัตกรรมพร้อม ๆ กับการควบคุมค่าใช้จ่ายและลดความซับซ้อนเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น การมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ และเราได้เห็นแล้วว่าสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้แบบค่อยเป็นค่อยไปหรือแบบคราวเดียวโดยอาศัยนวัตกรรมที่สอดรับกับบริบททางธุรกิจในทุกช่วงเวลาที่ต้องการ

รับชมวิดีโอนี้* เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

  รับชมวิดีโอ

ในตอนที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มอุตสาหกรรมจะพูดคุยเกี่ยวกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีอย่าง Kingston ว่าสามารถสนับสนุนการเติบโตและความยั่งยืนทางธุรกิจได้อย่างไร

#KingstonIsWithYou

ภาพโน้ตบุ๊กด้านบนบนโต๊ะสีดำพร้อมลายเส้นบนแผงวงจร

ถามผู้เชี่ยวชาญ

การวางแผนโซลูชั่นที่เหมาะสมต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่งานและระบบของคุณต้องการ ให้ผู้เชี่ยวชาญจาก Kingston คอยแนะนำคุณ

ถามผู้เชี่ยวชาญ

Kingston Product Finder

เลือกหน่วยความจำสำหรับใช้งานได้ง่าย ๆ กับ Kingston
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญกว่า 35 ปีของ Kingston ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเรามีความรู้และความเชี่ยวชาญในการเลือกหน่วยความจำที่คุณเชื่อมั่นได้

ค้นหาจากเครื่อง/อุปกรณ์

เพียงแค่กรอกยี่ห้อหรือเลขรุ่นหรือเลขชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดิจิตอลเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์จาก Kingston ที่คุณต้องการ

ค้นหาจากหมายเลขชิ้นส่วน

ค้นหาจากเลขชิ้นส่วนของ Kingston เลขชิ้นส่วนของตัวแทนจำหน่ายหรือเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต

บทความที่เกี่ยวข้อง