Ilustracja 3D z rękoma robota i człowieka chwytającymi kompas z datą 2024 na cyfrowym tle

2024: prognozy ekspertów w dziedzinie technologii

Miniony rok przyniósł znaczące zmiany w krajobrazie technologicznym. Dla wielu rok 2023 był rokiem sztucznej inteligencji (AI) i technologii uczenia maszynowego, a także gwałtownego wzrostu popularności takich platform, jak ChatGPT i BardAI. Był to także rok, w którym firmy na całym świecie zaczęły rozważać długoterminową opłacalność rozwiązań pracy hybrydowej i zdalnej, zajmując się kwestiami związanymi ze współpracą na odległość, produktywnością i cyberbezpieczeństwem.

Wiele znaczących wydarzeń w ciągu minionych 12 miesięcy może utrudniać dostrzeżenie tego, co czeka technologię w 2024 r. Czy w dalszym ciągu będziemy świadkami oszałamiającego rozwoju sztucznej inteligencji? Czy immersyjne technologie będą miały długofalowy wpływ na działalność firm i nasze codzienne życie? Aby odpowiedzieć na te i wiele innych pytań, zadaliśmy je współpracującym z nami ekspertom, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami i prognozami na temat rozwoju technologii w 2024 roku.

Innowacje i doświadczenia immersyjne

Inżynier trzymający tablet z projektem silnika w aplikacji rzeczywistości rozszerzonej

Technologie rzeczywistości rozszerzonej (AR) i rzeczywistości wirtualnej (VR) przeszły od czasu ich wprowadzenia wiele udoskonaleń i transformacji. Rob May przewiduje kontynuację tego rozwoju w 2024 r., stwierdzając, że „immersyjne doświadczenia cyfrowe zostaną zrewolucjonizowane dzięki postępowi w dziedzinie AR/VR, który zapewni bardziej realistyczne, interaktywne środowiska i bezproblemową integrację z elementami świata rzeczywistego, podnosząc jakość edukacji, rozrywki i pracy zdalnej”.

Nie ulega wątpliwości, że integracja sztucznej inteligencji i technologii immersyjnych zapewni lepsze wrażenia użytkownikom dzięki potencjałowi personalizacji sztucznej inteligencji. Elena Carstoiu zwraca uwagę na możliwą komercjalizację tego rozwiązania: „Badanie wykazało, że 58% konsumentów uważa, że doświadczenia immersyjne mają wpływ na ich decyzje zakupowe. Dlatego zapewnienie spersonalizowanego doświadczenia immersyjnego z wykorzystaniem technologii cyfrowej staje się coraz ważniejsze w procesie sprzedaży. Jedynym sposobem na skuteczne przyciągnięcie i zaangażowanie klienta jest wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji”. Rosnące oczekiwania dotyczące personalizacji sprawiają, że doświadczenia immersyjne już nie wystarczają do wywołania emocji i zaangażowania konsumentów – one także wymagają personalizacji.

Choć doświadczenia immersyjne mają miejsce w przestrzeni cyfrowej, błędem byłoby ignorowanie wpływu innowacji na przestrzeń fizyczną. „Procesory, pamięci RAM, karty graficzne, dyski SSD, a także sieci i magistrale danych stają się coraz szybsze, co pozwala uatrakcyjnić wrażenia użytkowników aplikacji AR/VR dzięki stałemu zwiększaniu rozdzielczości grafiki i liczby klatek na sekundę” – mówi Geoffrey Petit. Simon Besteman dodaje, że zapowiedziane na początku tego roku rozwiązanie Apple Vision Pro, którego premierę zapowiedziano na marzec 2024 r., to dopiero początek nowej generacji urządzeń wykorzystujących technologię rzeczywistości mieszanej (Mixed Reality, MR): „Urządzenia nowej generacji, takie jak gogle Apple, mają umożliwiać znacznie głębszą interakcję z użytkownikiem, analizując ruchy oczu, temperaturę, a nawet aktywność elektryczną skóry”. Te dodatkowe punkty danych nie tylko umożliwiają personalizację doświadczeń immersyjnych, ale mogą także zapewniać ich dodatkowy wymiar, wykraczający poza obraz i dźwięk.

Zapewnienie spersonalizowanego doświadczenia immersyjnego z wykorzystaniem technologii cyfrowej staje się coraz ważniejsze w procesie sprzedaży. Jedynym sposobem na skuteczne przyciągnięcie i zaangażowanie klienta jest wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji.
Elena Carstoiu

Technologia a praca hybrydowa

Choć od czasu pandemii COVID-19 znaczna część pracowników powróciła już do biur, model pracy hybrydowej i zdalnej jest nadal wykorzystywany w szerszym zakresie niż przed pandemią. Efektem jest debata na temat zalet i wad pracy hybrydowej, a dyskusja często koncentruje się na technologii, która jest postrzegana zarówno jako element ryzyka, jak i źródło nowych możliwości.

W 2024 r. możemy zacząć dostrzegać większy nacisk na personalizację i poprawę komfortu pracowników „hybrydowych” dzięki tworzeniu bardziej otwartego i elastycznego środowiska pracy. Zdaniem Franka Jenningsa możemy spodziewać się „ulepszonych narzędzi wspomagających współpracę i podejmowanie decyzji, wykorzystujących dane w czasie rzeczywistym, aby skupić się na zadaniach i mocnych stronach danego pracownika, jednocześnie dbając o jego dobre samopoczucie (...). Może to pomóc sprawić, że pracownicy będą bardziej wydajni i zadowoleni z pracy”. Kate Sukhanova idzie jeszcze dalej, jeśli chodzi o personalizację: „Będziemy widzieć w środowisku pracy więcej awatarów (w metawersum lub innym metaświecie), dzięki czemu stanie się ono bardziej wydajne”.

Oczywiście sztuczna inteligencja będzie również odgrywać kluczową rolę w przyszłości pracy hybrydowej – zwłaszcza w zakresie automatyzacji zadań. „Technologie automatyzacji i sztucznej inteligencji będą nadal się rozwijać, aby automatyzować powtarzalne zadania i zwiększać wydajność. Będą one wykorzystywane do analizy danych, podejmowania decyzji i optymalizacji procesów – przewiduje dr Philippe Vynkier. Narzędzia AI są już wykorzystywane przez firmy do automatyzacji zadań, choć nadal dyskutuje się o tym, jakie rodzaje prac należy zautomatyzować oraz jak wpłynie to na sytuację pracowników, którym grozi z tego powodu utrata pracy.

Ale być może jest jeszcze ważniejsze pytanie – czy hybrydowy model pracy rzeczywiście się utrzyma? Simon Besteman uważa, że jest jeszcze za wcześnie, aby to stwierdzić, jednak długofalowa rentowność pracy hybrydowej zależy od rozwoju i wdrażania odpowiedniej technologii: „Opór pracodawców i pracowników będzie musiał zostać przezwyciężony przez rozwiązania techniczne. Jakość technologii zadecyduje o przyszłości pracy hybrydowej”. Mike Gillespie jest bardziej optymistycznie nastawiony do przyszłości pracy hybrydowej, ale zgadza się, że odpowiednie wykorzystanie technologii może być decydujące dla podejścia organizacji do tej kwestii: „Należy dokonać ponownej oceny dotychczasowych metod pracy – np. wymogu korzystania przez pracowników z kanałów VPN w celu uzyskania dostępu do systemów, usług i informacji”.

Pamięć operacyjna i masowa

Przyszłość nowych technologii, od rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR) po Internet rzeczy (IoT), opiera się na innowacyjnych rozwiązaniach pamięci operacyjnej i masowej. W miarę jak sztuczna inteligencja będzie coraz częściej wykorzystywana w różnych branżach i zastosowaniach, wymagania dotyczące pamięci staną się nieuniknionym wyzwaniem dla organizacji, które będą chciały w pełni wykorzystać tę zaawansowaną technologię. Elena Carstoiu wyjaśnia: „Aplikacje AI i uczenia maszynowego wyodrębniają potrzebne informacje, przetwarzając znaczne ilości danych (...) Infrastruktura pamięci masowej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłego dopływu danych do procesorów graficznych, aby umożliwić ich nieprzerwane działanie. Dlatego aby w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji, niezbędny jest rozwój rozwiązań pamięci.

Jednocześnie nie spowolnił wzrost globalnego wolumenu danych. Wręcz przeciwnie – przewiduje się, że w 2024 r. sięgnie on poziomu 147 zettabajtów*. Zdaniem Iana Moyse’a rozwiązania pamięci operacyjnej i masowej odegrają kluczową rolę w zapewnieniu możliwości przechowywania, wykorzystywania i udostępniania danych: „Wraz z wykładniczym przyrostem ilości danych i zapotrzebowaniem na ich szybsze przetwarzanie niezbędny jest rozwój odpowiednich metod przetwarzania i przechowywania, aby sprostać tym wymaganiom”.

Na szczęście widzimy wiele innowacji i ulepszeń w dziedzinie rozwiązań pamięci, które prawdopodobnie będą kontynuowane w kolejnych latach. Geoffrey Petit zauważa, że „moduły pamięci DDR5 i dyski SSD z roku na rok stają się szybsze i wydajniejsze, co przekłada się na poprawę ogólnej wydajności wysokiej klasy komputerów stacjonarnych, serwerów zoptymalizowanych pod kątem sztucznej inteligencji i serwerów w chmurze”. To właśnie innowacje w obszarze pamięci operacyjnej i masowej będą motorem rozwoju najbardziej ekscytujących i znaczących nowych technologii w 2024 r.

Wyzwania w 2024 roku

Ręka umieszczająca drewniany klocek z napisem 2024 na klockach symbolizujących zrównoważony rozwój

Wiele wyzwań, przed którymi stanęły firmy i rządy w 2023 r., będzie aktualnych w 2024 r., na czele z potrzebą skutecznych i zrównoważonych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska.

Problemy związane z łańcuchem dostaw, które pojawiły się w ostatnich latach, spowodowane wieloma czynnikami, w tym globalnymi konfliktami i zmianami klimatycznymi, mają nadal wpływ na wszystkie branże i sektory – w tym na krajobraz technologiczny. Rafael Bloom zauważa, że „globalne problemy związane z zaopatrzeniem w półprzewodniki zmniejszają się, ale nadal stanowią wyzwanie”.

W szerszym ujęciu skutki globalnej inflacji i destabilizacji gospodarczej będą nadal mieć wpływ na funkcjonowanie centrów danych w 2024 r. Simon Besteman zwraca uwagę na dodatkową presję, jaką nakładają na centra danych zarówno nowe technologie, jak i nowe przepisy: „Już teraz widzimy, że zapotrzebowanie na rozwiązania AI i uczenia maszynowego przekracza możliwości producentów sprzętu i dostawców wyposażenia dla centrów danych. Niełatwo jest pogodzić wymóg większej dbałości o środowisko z zapotrzebowaniem na większe moce obliczeniowe”.

Główną troską organizacji w 2023 r. było zapewnienie cyberbezpieczeństwa, przede wszystkim ze względu na wciąż istniejący popyt na pracę hybrydową i zdalną. Tendencja ta z pewnością utrzyma się w 2024 r. Elena Carstoiu podkreśla rozpowszechnienie w ostatnich latach zjawiska cyberprzestępczości: „Badania pokazują, że w ciągu ostatnich 3 lat aż 50% firm padło ofiarą udanego cyberataku. Prognozuje się, że do końca 2024 r. związane z tym koszty przekroczą wartość 10 bilionów dolarów**”. I choć postęp technologiczny, w tym rozwój sztucznej inteligencji, z pewnością może pomóc w przeciwdziałaniu cyberprzestępczości i łagodzeniu jej skutków, jednym z największych wyzwań, przed którymi staną firmy w 2024 r., będzie dostępność specjalistów w tej dziedzinie. „Zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem, transformacją i nowymi technologiami będzie w dalszym ciągu przewyższać ich dostępność na rynku, dlatego ich zatrzymanie w małych i średnich firmach będzie dużym wyzwaniem” – przewiduje Ian Moyse.

Widok z góry laptopa na ciemnym biurku z ilustracją linii obwodu drukowanego

Zapytaj eksperta

Aby wybrać odpowiednie rozwiązanie, należy poznać wymagania danego projektu i systemu. Skorzystaj ze wskazówek ekspertów firmy Kingston.

Zapytaj eksperta

Narzędzie do wyszukiwania produktów Kingston

Jeśli startujesz z firmą Kingston, wybór pamięci jest łatwy.
Ponad 35 lat doświadczeń sprawia, że Kingston ma wiedzę i zasoby, których potrzebujesz, by nie mieć wątpliwości przy wyborze pamięci.

Wyszukaj wg systemu operacyjnego/urządzenia

Aby znaleźć poszukiwane produkty firmy Kingston, wystarczy wprowadzić markę i numer modelu bądź numer katalogowy systemu komputerowego lub urządzenia cyfrowego.

Wyszukaj według numeru katalogowego

Wyszukuj według numeru katalogowego firmy Kingston, numeru katalogowego dystrybutora lub numeru katalogowego producenta.

Powiązane artykuły