Włączanie i wyłączanie funkcji BitLocker eDrive w celu wykorzystania szyfrowania sprzętowego