SSD Manager

Kingston® SSD Manager to aplikacja umożliwiająca użytkownikom monitorowanie różnych parametrów dysków SSD firmy Kingston® oraz zarządzanie różnymi aspektami ich pracy.

Aplikacja Kingston® SSD Manager oferuje następujące funkcje:

 • Monitorowanie kondycji, stanu i wykorzystania dysku
 • Wyświetlanie danych identyfikacyjnych dysku, włącznie z nazwą modelu, numerem seryjnym, wersją oprogramowania sprzętowego i innymi ważnymi danymi
 • Wyświetlanie i eksportowanie szczegółowych raportów dotyczących kondycji i stanu dysku
 • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego dysku
 • Bezpieczne wymazywanie danych
 • Obsługa standardów TCG Opal i IEEE 1667
 • Funkcja overprovisioning w obszarze HPA (Host Protected Area)
 • Pobierz oprogramowanie do klonowania Acronis® True Image™ for Kingston®

Obsługiwane systemy operacyjne

W poniższej tabeli przedstawiono wymagania oprogramowania Kingston® SSD Manager dotyczące systemu operacyjnego.

Wersja oprogramowaniaObsługiwane systemy operacyjne
Kingston® SSD Manager x64 wer. 1.5.X.X Windows 10, 11 x64
Kingston® SSD Manager wer. 1.1.XX Windows 8, 8.1, 10 x86, x64

Wymagania systemowe

Aby używać aplikacji Kingston® SSD Manager, należy:

 • Posiadać co najmniej jeden dysk SSD firmy Kingston®
 • Ustawić tryb AHCI w systemie BIOS
 • Posiadać uprawnienia administratora w systemie Windows®

Uwaga: oprogramowanie Kingston® SSD Manager x64 w wersji 1.5.X.X może nie obsługiwać niektórych starszych modeli dysków SSD firmy Kingston®. W takim przypadku można nadal korzystać z oprogramowania Kingston® SSD Manager w wersji 1.1.X.X.


Proces instalacji

 1. Kliknij łącze pobierania aplikacji Kingston SSD Manager (KSM), aby zainicjować proces pobierania.
 2. Odszukaj pobrany plik i rozpakuj go.
 3. Uruchom program instalacyjny aplikacji KSM jako administrator.
 4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami kreatora instalacji, aby zainstalować aplikację KSM.
 5. Po zakończeniu procesu instalacji może być wymagane ponowne uruchomienie systemu.

Informacja dla użytkowników systemów MAC i Linux

Oprogramowanie Kingston SSD Manager nie jest kompatybilne z systemami Mac OS i Linux.

Informacja dotycząca obudów USB

W przypadku korzystania z oprogramowania Kingston® SSD Manager zaleca się korzystanie z natywnego interfejsu dysków SSD marki Kingston®. Obudowy USB nie są obsługiwane.

Pliki do pobrania:

Kingston SSD Manager x64 v1.5.4.5

Kingston SSD Manager wer. 1.1.2.6

Podręcznik użytkownika aplikacji KSM

Instrukcja bezpiecznego wymazywania dysku