แฟลชไดรฟ์ USB เข้ารหัสของ Kingston เป็นไปตามระเบียบของ FIPS ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายใต้มาตรฐานของรัฐบาลสหรัฐฯ NIST

การรับรองมาตรฐาน FIPS

Federal Information Processing Standards (FIPS) คือมาตรฐานของรัฐบาลสหรัฐฯ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ โครงการ FIPS กำกับดูแลโดย National Institute of Standards (NIST) NIST FIPS 140 คือโครงการกำหนดมาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ เพื่อปกป้องข้อมูลที่มีความสำคัญ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลของหน่วยงานพลเรือนและหน่วยงานความมั่นคงของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ จะต้องได้มาตรฐาน FIPS 140 ทั้งนี้ FIPS ฉบับปัจจุบันคือเวอร์ชั่น 140-2

การขอการรับรองมาตรฐาน FIPS 140 กำหนดให้ต้องผ่านกระบวนการทดสอบที่เข้มงวดโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านการรับรอง จากนั้นผลการทดสอบจะถูกตรวจสอบโดย National Institute of Standards and Technology (NIST) ซึ่งจะเป็นผู้ออกใบรับรอง FIPS 140 เยี่ยมชมเว็บไซต์

ชื่อผลิตภัณฑ์เฉพาDT4000 G2S1000W700D300DT2000
เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ 3.05 3.0.5 3.3.3, 3.0.5 3.05 EC (Encryption Controller) v1.01.10
SC (Security Controller) v1.11
เอกสารรับรอง FIPS #2307 #2320 #2183 #2731 #2928
นโยบายการรักษาความปลอดภัย #2307 #2320 #2183 #2731 #2928
เอกสารรับรอง FIPS AES #2838 #1412, #2559 #1412, #2559 #2838 #3757
เอกสารรับรอง FIPS SHS #2379 #1282, #2158 #1282, #2158 #2379 #3127
เอกสารรับรอง FIPS RSA #1480 #688, #1311 #688, #1311 #1480 N/A
เอกสารรับรอง FIPS DRBG #494 #494 #1032
เอกสารรับรอง FIPS RNG #774 #774 N/A
เอกสารรับรอง FIPS HMAC #1779 #1577, #1579 #1577, #1579 #1779 #2459

การรับรองคุณภาพด้านความทนทาน

ได้มาตรฐาน IEC 60529 IPX8 (กันน้ำ)

ภายใต้มาตรฐานระหว่างประเทศ IEC 60529 หลักเกณฑ์ด้าน IP (พิกัดการป้องกันระหว่างประเทศ) กำหนดระดับการป้องกันจากของแข็ง ฝุ่นละออง การสัมผัสโดนโดยไม่ได้ตั้งใจและจากน้ำสำหรับเคสอุปกรณ์ทางไฟฟ้า มาตรฐานนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ทราบหลักเกณฑ์ด้านความทนทานของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ของ Kingston ยังได้มาตรฐานกันน้ำของ IEC 60529 IPX8

มาตรฐานการปล่อยคลื่นวิทยุ

อุปกรณ์ของ Kingston ผ่านการทดสอบและรับรองตามมาตรฐานการปล่อยคลื่นวิทยุในระดับสากล

FCC        CE        C-tick         VCCI         BSMI