Ổ đĩa flash USB Mã hóa của Kingston tuân thủ FIPS (Tiêu chuẩn Xử lý Thông tin Liên bang), được phê duyệt để sử dụng theo NIST (Viện Tiêu chuẩn và Kỹ thuật Quốc gia) của chính quyền Mỹ.

Chứng nhận FIPS

Tiêu chuẩn Xử lý Thông tin Liên bang (FIPS) là những tiêu chuẩn của chính phủ Hoa Kỳ về công nghệ thông tin và bảo mật máy tính. Chương trình FIPS do Viện Tiêu chuẩn Quốc gia (NIST) thực hiện.NIST FIPS 140 là chương trình tiêu chuẩn mật mã được chính phủ liên bang Hoa Kỳ bắt buộc sử dụng để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. Tất cả các sản phẩm sử dụng mật mã của các cơ quan dân sự và quân sự liên bang Hoa Kỳ phải tuân thủ FIPS 140. Phiên bản FIPS hiện tại là 140-2.

Việc phê chuẩn FIPS 140 đòi hỏi một quá trình thử nghiệm khắt khe do một phòng thí nghiệm được chứng nhận thực hiện. Kết quả sau đó được Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST), cơ quan chuyên cung cấp chứng nhận FIPS 140, đánh giá. Truy cập trang web.

Tên sản phẩmDT4000 G2S1000W700D300DT2000
Phiên bản Firmware 3.05 3.0.5 3.3.3, 3.0.5 3.05 EC (Encryption Controller) v1.01.10
SC (Security Controller) v1.11
Chứng nhận FIPS #2307 #2320 #2183 #2731 #2928
Chính sách bảo mật #2307 #2320 #2183 #2731 #2928
Chứng nhận FIPS AES #2838 #1412, #2559 #1412, #2559 #2838 #3757
Chứng nhận FIPS SHS #2379 #1282, #2158 #1282, #2158 #2379 #3127
Chứng nhận FIPS RSA #1480 #688, #1311 #688, #1311 #1480 N/A
Chứng nhận FIPS DRBG #494 #494 #1032
Chứng nhận FIPS RNG #774 #774 N/A
Chứng nhận FIPS HMAC #1779 #1577, #1579 #1577, #1579 #1779 #2459

Tuân thủ tiêu chuẩn về độ bền

Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 60529 IPX8 (Chống nước)

Theo định nghĩa trong tiêu chuẩn quốc tế IEC 60529, Mã IP (International Protection Rating - Xếp hạng Bảo vệ Quốc tế) phân loại các mức độ bảo vệ khác nhau chống lại sự xâm hại của các vật rắn, bụi, sự tiếp xúc vô tình và nước trong các hộp điện. Tiêu chuẩn này có mục đích cung cấp cho người dùng những thông tin chi tiết về độ bền của sản phẩm. Các thiết bị của Kingston cũng có khả năng chống nước theo tiêu chuẩn IEC 60529 IPX8.

Tuân thủ tiêu chuẩn về phát xạ vô tuyến điện

Các thiết bị của Kingston đã được kiểm nghiệm và chứng chận tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu về phát xạ vô tuyến điện.

FCC        CE        C-tick         VCCI         BSMI