คำประกาศการปฏิบัติตามข้อกำหนดอุปกรณ์วิทยุสื่อสารสหภาพยุโรปของ Kingston

ถ้อยแถลงการปฏิบัติตามเงื่อนไข

RED Directive 2014/53/EU

ขอรับสำเนารับรองมาตรฐานโดยส่งคำขอระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์และเลขรุ่นไปที่:

[email protected]

หรือ

Compliance Department
Kingston Digital Europe Co LLP
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury on Thames
Middlesex
TW16 7EP
UK