Tuyên bố Tuân thủ Chỉ thị Thiết bị Vô tuyến EU của Kingston

Tuyên bố của Kingston về việc tuân thủ

RED Directive 2014/53/EU

Để nhận được bản sao của giấy chứng nhận hợp quy, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản, cung cấp chi tiết sản phẩm và số model đến:

[email protected]

hoặc

Bộ phận giám quản
Kingston Digital Europe Co LLP
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury on Thames
Middlesex
TW16 7EP
UK