ที่ Kingston Technology Company, Inc. (“Kingston”) ฝ่ายบริหารของเราตระหนักดีถึงความสำคัญของการขึ้นทะเบียนมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ เช่น ISO/IEC 27001 การขึ้นทะเบียนมาตรฐานนี้สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการและนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของเราเป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ภายใต้มาตรฐานที่กำหนด

ISO 27001 Compliant

ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่า Kingston ตระหนักดีถึงความสำคัญของการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เราจึงพยายามอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในการปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้หรือพัฒนาให้เหนือยิ่งกว่า

Kingston Corporate ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้านการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2011 หน่วยงานรับรองคือ BSI Management Systems of America, Inc. ความตั้งใจอันแน่วแน่ของบริษัทในการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เห็นได้ชัดจากกระบวนการทำงานและการกำกับดูแลการทำงานภายในบริษัท ซึ่งได้แก่การแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 การฝึกอบรมพนักงาน การกำหนดกระบวนการความปลอดภัยข้อมูลเป็นเอกสารชัดเจน การกำกับดูแลให้พนักงานมีทรัพยากรที่จำเป็นเพียงพอในการทำงาน และการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรับรองในการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001

การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 หมายถึง Kingston ใส่ใจเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณ เพื่อความปลอดภัยของคุณ Kingston จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่

ISO 27001 เอกสารชี้แจงนโยบาย
Kingston, Fountain Valley, ISO/IEC 27001 KTFVISO_IEC-27001.pdf
Kingston ประเทศจีน ISO 27001 KTCN_ISO_27001.pdf
Kingston ไต้หวัน ISO 27001 KTTW_ISO_27001.pdf
Kingston ไอร์แลนด์ ISO 27001 KTCIE-ISO-27001.pdf