Tại Kingston Technology Company, Inc. (“Kingston”), ban lãnh đạo của chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc được đăng ký theo tiêu chuẩn Bảo mật thông tin, chẳng hạn như ISO / IEC 27001. Việc duy trì trạng thái đăng ký này phản ánh rằng các chính sách và thực tiễn bảo mật thông tin của chúng tôi đáp ứng tất cả các yếu tố theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

ISO 27001 Compliant

Khách hàng của chúng tôi có thể yên tâm rằng Kingston hiểu tầm quan trọng của việc tạo ra một môi trường an toàn và rằng chúng tôi không ngừng nỗ lực để luôn đạt và vượt các tiêu chuẩn bảo mật.

Kingston Corporate đạt chứng nhận ISO/IEC 27001 về hệ thống quản lý bảo mật thông tin vào ngày 03 tháng 1 năm 2011. Cơ quan chứng nhận là BSI Management Systems of America, Inc. Cam kết tuân thủ tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 của chúng tôi được thể hiện rõ trong vô số các quy trình được thực hành và thực thi tại các công ty của chúng tôi. Điều này bao gồm định hướng ISO/IEC 27001, đào tạo nhân viên, văn bản hóa một cách chính xác các quy trình bảo mật thông tin, bảo đảm mỗi nhân viên có đủ nguồn lực và hỗ trợ từ tổ chức để tuân thủ tiêu chuẩn ISO/IEC 27001.

Được chứng nhận ISO 27001 mang ý nghĩa rằng Kingston quan tâm đến quyền riêng tư dữ liệu của bạn. Để bảo vệ bạn, Kingston đã lập ra Chính sách quyền riêng tư và chính sách Bảo mật dữ liệu nhằm đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ.

Tài liệu chính sách ISO 27001
Kingston, Fountain Valley, ISO/IEC 27001 KTFVISO_IEC-27001.pdf
Kingston, Trung Quốc, ISO 27001 KTCN_ISO_27001.pdf
Kingston, Đài Loan, ISO 27001 KTTW_ISO_27001.pdf
Kingston, Ireland, ISO 27001 KTCIE-ISO-27001.pdf