การรับรองตนเองของ AMD EXPO

หน่วยความจำ Kingston FURY DDR5 และชุดผลิตภัณฑ์รองรับ AMD EXPO (โพรไฟล์เสริมสำหรับการโอเวอร์คล็อก) โดยบริษัทให้การรับรองการทำงานร่วมกับเมนบอร์ด AMD DDR5 การรับรองนี้เป็นมาตรฐานรองรับการทดสอบการทำงานร่วมกันโดยวิศวกรด้านหน่วยความจำของ Kingston เพื่อยืนยันการรองรับการทำงานในวงกว้างกับแพลตฟอร์ม DDR5 ของ AMD การโอเวอร์คล็อกผ่านโพรไฟล์การทำงานจะมีความปลอดภัยและเป็นวิธีการที่พิสูจน์แล้วว่าจะทำให้หน่วยความจำเครื่องทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด ค้นหา Kingston FURY DDR5 ที่ดีที่สุดที่รองรับ EXPO สำหรับเครื่อง AMD DDR5 ของคุณได้จากระบบกำหนดโครงร่างการทำงานของ Kingston หรือตรวจสอบรายชื่อผู้จัดจำหน่ายที่ได้มาตรฐาน (QVL) เพื่อตรวจสอบแบรนด์และรุ่นของเมนบอร์ดที่รองรับการใช้งานสำหรับคุณ

ผลการรับรองของ Kingston มีระบุไว้ดังต่อไปนี้

หมายเลขชิ้นส่วนของ Kingston

การรับรองด้วยตนเอง

KF560C36BBEA-8
KF560C36BBEAK2-16

PDF

KF560C36BBE-8
KF560C36BBEK2-16

PDF

KF560C36BBEAK2-32
KF560C36BBEA-16
KF560C36BWEAK2-32
KF560C36BWEA-16

PDF

KF560C36BBEK2-32
KF560C36BBE-16
KF560C36BWEK2-32
KF560C36BWE-16

PDF

KF560C36BBEAK2-64
KF560C36BBEA-32
KF560C36BWEAK2-64
KF560C36BWEA-32

PDF

KF560C36BBEK2-64
KF560C36BBE-32
KF560C36BWEK2-64
KF560C36BWE-32

PDF

KF556C36BBEA-8
KF556C36BBEAK2-16

PDF

KF556C36BBE-8
KF556C36BBEK2-16

PDF

KF556C36BBEAK2-32
KF556C36BBEA-16
KF556C36BWEAK2-32
KF556C36BWEA-16

PDF

KF556C36BBEK2-32
KF556C36BBE-16
KF556C36BWEK2-32
KF556C36BWE-16

PDF

KF556C36BBEAK2-64
KF556C36BBEA-32
KF556C36BWEAK2-64
KF556C36BWEA-32

PDF

KF556C36BBEK2-64
KF556C36BBE-32
KF556C36BWEK2-64
KF556C36BWE-32

PDF

KF552C36BBEA-8
KF552C36BBEAK2-16

PDF

KF552C36BBE-8
KF552C36BBEK2-16

PDF

KF552C36BBEAK2-32
KF552C36BBEA-16
KF552C36BWEAK2-32
KF552C36BWEA-16

PDF

KF552C36BBEK2-32
KF552C36BBE-16
KF552C36BWEK2-32
KF552C36BWE-16

PDF

KF552C36BBEAK2-64
KF552C36BBEA-32
KF552C36BWEAK2-64
KF552C36BWEA-32

PDF

KF552C36BBEK2-64
KF552C36BBE-32
KF552C36BWEK2-64
KF552C36BWE-32

PDF