AMD EXPO Tự chứng nhận

Các thanh RAM và kit RAM DDR5 của Kingston FURY có tích hợp AMD EXPO (Công nghệ Extended Profiles của AMD để ép xung) được tự xác nhận trên bo mạch chủ AM5. Quy trình tự xác nhận là một lớp thử nghiệm độ tương thích bổ sung mà các kỹ sư bộ nhớ của Kingston áp dụng để chứng minh mức độ hỗ trợ rộng rãi trên các nền tảng DDR5 của AMD. Ép xung dựa trên cấu hình là một phương thức an toàn và đã được minh chứng trong việc tối ưu hóa hiệu năng của bộ nhớ hệ thống. Để biết được DDR5 nào của Kingston FURY cùng giải pháp EXPO nào là phù hợp nhất cho hệ thống AM5 của bạn, hãy tham khảo bộ cấu hình của Kingston hoặc kiểm tra danh sách nhà cung cấp đủ điều kiện (QVL) để tìm nhãn hiệu và model bo mạch chủ cụ thể của bạn.

Bạn có thể xem kết quả chương trình tự chứng nhận của Kingston ở phía dưới.

Mã sản phẩm KingstonTự chứng nhận
KF560C36BBEA-8
KF560C36BBEAK2-16
PDF
KF560C36BBE-8
KF560C36BBEK2-16
PDF
KF560C36BBEA-16
KF560C36BBEAK2-32
PDF
KF560C36BBE-16
KF560C36BBEK2-32
PDF
KF560C36BBEA-32
KF560C36BBEAK2-64
PDF
KF560C36BBE-32
KF560C36BBEK2-64
PDF
KF556C36BBEA-8
KF556C36BBEAK2-16
PDF
KF556C36BBE-8
KF556C36BBEK2-16
PDF
KF556C36BBEA-16
KF556C36BBEAK2-32
PDF
KF556C36BBE-16
KF556C36BBEK2-32
PDF
KF556C36BBEA-32
KF556C36BBEAK2-64
PDF
KF556C36BBE-32
KF556C36BBEK2-64
PDF
KF552C36BBEA-8
KF552C36BBEAK2-16
PDF
KF552C36BBE-8
KF552C36BBEK2-16
PDF
KF552C36BBEA-16
KF552C36BBEAK2-32
PDF
KF552C36BBE-16
KF552C36BBEK2-32
PDF
KF552C36BBEA-32
KF552C36BBEAK2-64
PDF
KF552C36BBE-32
KF552C36BBEK2-64
PDF