AMD EXPO Tự chứng nhận

Các thanh RAM và kit RAM DDR5 của Kingston FURY có tính năng AMD EXPO (Cấu hình mở rộng để Ép xung g) được chứng nhận trên bo mạch chủ AMD DDR5. Quy trình tự xác nhận là một lớp thử nghiệm độ tương thích bổ sung mà các kỹ sư bộ nhớ của Kingston áp dụng để chứng minh mức độ hỗ trợ rộng rãi trên các nền tảng DDR5 của AMD. Ép xung dựa trên cấu hình là một phương thức an toàn và đã được minh chứng trong việc tối ưu hóa hiệu năng của bộ nhớ hệ thống. Để biết được DDR5 nào của Kingston FURY EXPO nào là phù hợp nhất cho hệ thống AMD DDR5 của bạn, hãy tham khảo bộ cấu hình của Kingston hoặc kiểm tra danh sách nhà cung cấp đủ điều kiện (QVL) để tìm nhãn hiệu và model bo mạch chủ cụ thể của bạn.

Bạn có thể xem kết quả chương trình tự chứng nhận của Kingston ở phía dưới.

Mã sản phẩm Kingston

Tự chứng nhận

KF560C36BBEA-8
KF560C36BBEAK2-16

PDF

KF560C36BBE-8
KF560C36BBEK2-16

PDF

KF560C36BBEAK2-32
KF560C36BBEA-16
KF560C36BWEAK2-32
KF560C36BWEA-16

PDF

KF560C36BBEK2-32
KF560C36BBE-16
KF560C36BWEK2-32
KF560C36BWE-16

PDF

KF560C36BBEAK2-64
KF560C36BBEA-32
KF560C36BWEAK2-64
KF560C36BWEA-32

PDF

KF560C36BBEK2-64
KF560C36BBE-32
KF560C36BWEK2-64
KF560C36BWE-32

PDF

KF556C36BBEA-8
KF556C36BBEAK2-16

PDF

KF556C36BBE-8
KF556C36BBEK2-16

PDF

KF556C36BBEAK2-32
KF556C36BBEA-16
KF556C36BWEAK2-32
KF556C36BWEA-16

PDF

KF556C36BBEK2-32
KF556C36BBE-16
KF556C36BWEK2-32
KF556C36BWE-16

PDF

KF556C36BBEAK2-64
KF556C36BBEA-32
KF556C36BWEAK2-64
KF556C36BWEA-32

PDF

KF556C36BBEK2-64
KF556C36BBE-32
KF556C36BWEK2-64
KF556C36BWE-32

PDF

KF552C36BBEA-8
KF552C36BBEAK2-16

PDF

KF552C36BBE-8
KF552C36BBEK2-16

PDF

KF552C36BBEAK2-32
KF552C36BBEA-16
KF552C36BWEAK2-32
KF552C36BWEA-16

PDF

KF552C36BBEK2-32
KF552C36BBE-16
KF552C36BWEK2-32
KF552C36BWE-16

PDF

KF552C36BBEAK2-64
KF552C36BBEA-32
KF552C36BWEAK2-64
KF552C36BWEA-32

PDF

KF552C36BBEK2-64
KF552C36BBE-32
KF552C36BWEK2-64
KF552C36BWE-32

PDF