การรับรองจาก ASUS

ค้นหาเซิร์ฟเวอร์หรือแผงวงจรหลักรุ่นของคุณจากด้านล่างเพื่อดูรายการชิ้นส่วนจาก Kingston ที่ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองโดย ASUS

กรุณาติดต่อตัวแทนของ Kingston หากมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม

ASUS

เมนบอร์ด เลขชิ้นส่วนของ Kingston การตรวจสอบ
Z11PA-D8, Z11PA-D8C KSM29RD4/32MEI, KSM26RD4/32MEI, KSM26RS4/16MEI, KSM26RS4/16HAI, KSM26RS8/8HAI, KVR24R17S8/8MA, KVR24L17Q4/32 การตรวจสอบ
Z11PA-U12, Z11PA-U12/10G-2S KSM32RD4/32HDR, KSM29RD4/32HDR, KSM26RD4/32MEI, KSM26RD4/32HAI, KSM26RS4/16HAI, KSM26RS8/8HAI การตรวจสอบ
Z11PR-D16, RS520-E9-RS12-E, RS520-E9-RS8 KSM29RD4/32MEI, KSM29RD8/16MEI, KSM26RD4/32HAI, KSM26RD4/32MEI, KSM26RS4/16HAI, KSM26RS4/16MEI, KSM26RS8/8HAI การตรวจสอบ
Z11PG-D16, ESC4000 G4, ESC4000 G4S KSM32RD8/16HDR, KSM29RD4/32MEI, KSM29RD8/16MEI, KSM26RD4/32HAI, KSM26RD4/32MEI, KSM26RD8/16MEI, KSM26RS4/16HAI, KSM26RS4/16MEI, KSM26RS8/8HAI การตรวจสอบ
Z11PG-D24, ESC8000 G4 Series KSM32RD4/32HDR, KSM29RD4/32HDR, KSM26RD4/32MEI, KSM26RD8/16MEI การตรวจสอบ
P11C-C/4L, P11C-E/4L, TS300-E10-PS4, RS300-E10-RS4, RS300-E10-PS4 KSM26ED8/16ME, KSM26ES8/8ME การตรวจสอบ
WS C621E SAGE, TS700-E9-RS8, TS700-E9-PS4 KSM29RD8/16MEI, KSM26RD4/32HAI, KSM26RD4/32MEI, KSM26RS4/16HAI, KSM26RS4/16MEI, KSM26RS8/8HAI การตรวจสอบ
E900 G4, WS980T KSM26RD4/32HAI, KSM26RS8/8HAI, KSM26RS4/16HAI, KSM26RS4/16MEI, KSM26RD4/32MEI, KSM29RD8/16MEI, KSM29RD4/32MEI, KSM32RD4/32HDR การตรวจสอบ
Z11PP-D24, RS720-E9-RS12-E, RS720-E9-RS8-G, RS700-E9-RS12, RS720-E9-RS8, RS700-E9-RS4 KSM29RD4/32HDR, KSM29RD8/16HDR, KSM29RD8/16MEI, KSM26RD4/32HAI, KSM26RD4/32MEI, KSM26RS4/16HAI, KSM26RS4/16MEI, KSM26RS8/8HAI การตรวจสอบ
KNPP-D32, RS700A-E9-RS12, RS720A-E9, RS700A-E9 series, RS720A-E9 series KSM26RS8/8HAI, KSM26RS4/16HAI, KSM26RS4/16MEI, KSM26RD4/32MEI การตรวจสอบ
Z11PH-D12, RS720Q-E9-RS8-S, RS720Q-E9-RS24-S, Z11PH-D12 Series, RS720Q-E9 series KSM32RD4/32HDR, KSM29RD8/16HDR, KSM32RD8/16HDR, KSM26RS8/8HAI, KSM26RD8/16MEI, KSM26RD4/32MEI การตรวจสอบ
Z11PR-D16-DC, RS500-E9-RS4, RS500-E9-PS4, RS500-E9-RS4-U KSM29RD4/32MEI, KSM29RD8/16MEI, KSM26RS4/16MEI, KSM26RD4/32MEI, KSM26RD8/16MEI, KSM26RS8/8HAI การตรวจสอบ
WS C246 PRO, E500 G5 KSM26ES8/8ME, KSM26ED8/16ME การตรวจสอบ
WS690T KSM26ES8/8ME, KSM26ED8/16ME การตรวจสอบ
E700 G4, ESC700 G4, WS880T KSM32RD4/32HDR, KSM29RD4/32HDR, KSM29RD4/32MEI, KSM29RD8/16MEI, KSM26RD4/32MEI, KSM26RS4/16MEI, KSM26RD4/32HAI, KSM26RS4/16HAI การตรวจสอบ
WS C422 PRO/SE KSM26RD4/32HAI, KSM26RS4/16HAI, KSM26RS4/16MEI, KSM26RD4/32MEI, KSM29RD4/32MEI, KSM29RD8/16MEI การตรวจสอบ
WS C422 SAGE/10G KSM26RD4/32MEI, KSM26RS4/16MEI, KSM26RD4/32HAI, KSM26RS4/16HAI, KSM26RS8/8HAI การตรวจสอบ
WS X299 PRO KVR26N19D8/16, KVR26N19S8/8, KVR24N17D8/16, KVR24N17D8/8, KVR24N17S8/8, KVR24N17S8/4 การตรวจสอบ
KMPG-U8, ESC4000A-E11 KSM32RS8/16MFR, KSM32RD8/32MFR การตรวจสอบ
PRO WS C621-64L SAGE, Pro E800 G4 KSM26RS4/16HAI, KSM26RD4/32MEI, KSM29RD8/16MEI, KSM29RD4/32MEI, KSM29RD4/32HDR, KSM32RD4/32HDR การตรวจสอบ

ชิ้นส่วนที่หมดอายุ

เมนบอร์ด เลขชิ้นส่วนของ Kingston การตรวจสอบ
D1521D4I KVR24R17D4/16, KVR21N15S8/4 การตรวจสอบ
C3558D4U-2OP KVR21N15S8/4, KVR21R15S4/8 การตรวจสอบ
C3558D4I-4L KVR21R15S4/8, KVR21N15D8/8, KVR21N15S8/4, KVR21E15S8/4HA การตรวจสอบ
C3758D4I-4L KVR21R15S4/8 การตรวจสอบ
EP2C612D16FM KVR21R15S4/8, KVR21R15D4/16 การตรวจสอบ
EP2C612D16FM-N KVR21R15S4/8, KVR21R15D4/16 การตรวจสอบ
EP2C612D16-2L2T KVR21R15S4/8, KVR21R15D4/16, KVR24R17S8/8MA การตรวจสอบ
EPC612D8A KVR21R15S4/8, KVR21R15D8/8, KVR21R15S4/8HA, KVR21R15D4/16HA, KVR21L15Q4/32 การตรวจสอบ
EPC612D8A-TB KVR21R15S4/8, KVR21R15D8/8, KVR21R15S4/8HA, KVR21R15D4/16HA, KVR21L15Q4/32 การตรวจสอบ
EPC612D8 KVR21R15S4/8, KVR21R15D8/8, KVR21R15S4/8HA, KVR21R15D4/16HA, KVR21L15Q4/32 การตรวจสอบ
EP2C612D8 KVR24R17S8/8MA, KVR21R15S4/8, KVR21R15D8/8, KVR21R15S4/8HA, KVR21R15D4/16, KVR21R15D4/16HA, KVR21L15Q4/32 การตรวจสอบ
EP2C612D8-8R KVR24R17S8/8MA, KVR21R15S4/8, KVR21R15D8/8, KVR21R15S4/8HA, KVR21R15D4/16, KVR21R15D4/16HA, KVR21L15Q4/32 การตรวจสอบ
EP2C612D8-2T8R KVR24R17S8/8MA, KVR21R15S4/8, KVR21R15D8/8, KVR21R15S4/8HA, KVR21R15D4/16, KVR21R15D4/16HA, KVR21L15Q4/32 การตรวจสอบ
EP2C612D16SM KVR21R15S4/8, KVR24R17S8/8MA, KVR21R15D4/16 การตรวจสอบ
EP2C612D16SM-2T KVR21R15S4/8, KVR24R17S8/8MA, KVR21R15D4/16 การตรวจสอบ
EP2C612D16NM KVR21R15S4/8, KVR24R17S8/8MA, KVR21R15D4/16 การตรวจสอบ
EP2C612D16NM-8R KVR21R15S4/8, KVR24R17S8/8MA, KVR21R15D4/16 การตรวจสอบ
EP2C612D16NM-2T8R KVR21R15S4/8, KVR24R17S8/8MA, KVR21R15D4/16 การตรวจสอบ
EP2C612D16NM-2T KVR21R15S4/8, KVR24R17S8/8MA, KVR21R15D4/16 การตรวจสอบ
EP2C612D16C-4L KVR24R17S8/8MA, KVR21R15D4/16 การตรวจสอบ
EPC612D4U KVR24R17S8/8MA, KVR21R15S4/8, KVR21R15D8/8, KVR21L15Q4/32, KVR21R15D4/16 การตรวจสอบ
EPC612D4U-2T8R KVR24R17S8/8MA, KVR21R15S4/8, KVR21R15D8/8, KVR21L15Q4/32, KVR21R15D4/16 การตรวจสอบ
EPC612D4U-8R KVR24R17S8/8MA, KVR21R15S4/8, KVR21R15D8/8, KVR21L15Q4/32, KVR21R15D4/16 การตรวจสอบ
E3C204-V+ KVR1600D3E11S/4G, KVR16E11/4, KVR16E11/8, KVR1333D3E9S/4G, KVR13E9/4HC, KVR13E9/8HM การตรวจสอบ
E3C204-4L KVR1600D3E11S/4G, KVR16E11/4, KVR16E11/8, KVR1333D3E9S/4G, KVR13E9/4HC, KVR13E9/8HM การตรวจสอบ
E3C204 KVR1600D3E11S/4G, KVR16E11/4, KVR16E11/8, KVR1333D3E9S/4G, KVR13E9/4HC, KVR13E9/8HM การตรวจสอบ
E3C204-V4L KVR1600D3E11S/4G, KVR16E11/4, KVR16E11/8, KVR1333D3E9S/4G, KVR13E9/4HC, KVR13E9/8HM การตรวจสอบ
E3C224-V+ KVR16LE11/8EF, KVR16E11/8, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4KF, KVR1600D3E11S/4G, KVR13E9/8HM, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G การตรวจสอบ
E3C224-4L KVR16LE11/8EF, KVR16E11/8, KVR16E11/4, KVR1600D3E11S/4G, KVR13E9/8HM, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G การตรวจสอบ
E3C224 KVR16LE11/8EF, KVR16E11/8, KVR16E11/4, KVR1600D3E11S/4G, KVR13E9/8HM, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G การตรวจสอบ
E3C224-V4L KVR16LE11/8EF, KVR16E11/8, KVR16E11/4, KVR1600D3E11S/4G, KVR13E9/8HM, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G การตรวจสอบ
E3C224D2I KVR16LE11/8KF, KVR1600D3E11S/4G, KVR13E9/8I, KVR1333D3E9S/4G การตรวจสอบ
E3C226D2I KVR16E11/8, KVR16N11H/8, KVR16LE11/8EF, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4EF, KVR16LE11S8/4KF, KVR1600D3E11S/4G, KVR16N11H/4, KVR1333D3E9S/4G การตรวจสอบ
EP2C602-S6/D16 KVR18E13/8, KVR18E13/8KF, KVR18R13D4/16KF, KVR18R13D4/16, KVR16E11/8, KVR16N11H/8, KVR16LR11S4/8HA, KVR16LR11D4/8HE, KVR16LR11D8/8KF, KVR16R11D4/8HC, KVR16N11/8, KVR16LE11/8EF, KVR1600D3E11S/4G, KVR16N11H/4, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4EF, KVR16LE11S8/4KF, KVR16R11D4/16, KVR16LR11D4/16HA, KVR13E9/8HM, KVR1333D3LD4R9S/8G, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G การตรวจสอบ
EP2C602-4L/D16 KVR18E13/8, KVR18E13/8KF, KVR18R13D4/16KF, KVR18R13D4/16, KVR16E11/8, KVR16N11H/8, KVR16LR11S4/8HA, KVR16LR11D4/8HE, KVR16LR11D8/8KF, KVR16R11D4/8HC, KVR16N11/8, KVR16LE11/8EF, KVR1600D3E11S/4G, KVR16N11H/4, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4EF, KVR16LE11S8/4KF, KVR16R11D4/16, KVR16LR11D4/16HA, KVR13E9/8HM, KVR1333D3LD4R9S/8G, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G การตรวจสอบ
EP2C602-2T2OS6/D16 KVR18E13/8, KVR18E13/8KF, KVR18R13D4/16KF, KVR18R13D4/16, KVR16E11/8, KVR16N11H/8, KVR16LR11S4/8HA, KVR16LR11D4/8HE, KVR16LR11D8/8KF, KVR16R11D4/8HC, KVR16N11/8, KVR16LE11/8EF, KVR1600D3E11S/4G, KVR16N11H/4, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4EF, KVR16LE11S8/4KF, KVR16R11D4/16, KVR16LR11D4/16HA, KVR13E9/8HM, KVR1333D3LD4R9S/8G, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G การตรวจสอบ
EP2C602-2L+2OS6/D16 KVR18E13/8, KVR18E13/8KF, KVR18R13D4/16KF, KVR18R13D4/16, KVR16E11/8, KVR16N11H/8, KVR16LR11S4/8HA, KVR16LR11D4/8HE, KVR16LR11D8/8KF, KVR16R11D4/8HC, KVR16N11/8, KVR16LE11/8EF, KVR1600D3E11S/4G, KVR16N11H/4, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4EF, KVR16LE11S8/4KF, KVR16R11D4/16, KVR16LR11D4/16HA, KVR13E9/8HM, KVR1333D3LD4R9S/8G, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G การตรวจสอบ
EP2C602-2L+OS6/D16 KVR18E13/8, KVR18E13/8KF, KVR18R13D4/16KF, KVR18R13D4/16, KVR16E11/8, KVR16N11H/8, KVR16LR11S4/8HA, KVR16LR11D4/8HE, KVR16LR11D8/8KF, KVR16R11D4/8HC, KVR16N11/8, KVR16LE11/8EF, KVR1600D3E11S/4G, KVR16N11H/4, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4EF, KVR16LE11S8/4KF, KVR16R11D4/16, KVR16LR11D4/16HA, KVR13E9/8HM, KVR1333D3LD4R9S/8G, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G การตรวจสอบ
EP2C602-2TS6/D16 KVR18E13/8, KVR18E13/8KF, KVR18R13D4/16KF, KVR18R13D4/16, KVR16E11/8, KVR16N11H/8, KVR16LR11S4/8HA, KVR16LR11D4/8HE, KVR16LR11D8/8KF, KVR16R11D4/8HC, KVR16N11/8, KVR16LE11/8EF, KVR1600D3E11S/4G, KVR16N11H/4, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4EF, KVR16LE11S8/4KF, KVR16R11D4/16, KVR16LR11D4/16HA, KVR13E9/8HM, KVR1333D3LD4R9S/8G, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G การตรวจสอบ
EP2C602-2T2O/D16 KVR18E13/8, KVR18E13/8KF, KVR18R13D4/16KF, KVR18R13D4/16, KVR16E11/8, KVR16N11H/8, KVR16LR11S4/8HA, KVR16LR11D4/8HE, KVR16LR11D8/8KF, KVR16R11D4/8HC, KVR16N11/8, KVR16LE11/8EF, KVR1600D3E11S/4G, KVR16N11H/4, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4EF, KVR16LE11S8/4KF, KVR16R11D4/16, KVR16LR11D4/16HA, KVR13E9/8HM, KVR1333D3LD4R9S/8G, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G การตรวจสอบ
EP2C602-2T/D16 KVR18E13/8, KVR18E13/8KF, KVR18R13D4/16KF, KVR18R13D4/16, KVR16E11/8, KVR16N11H/8, KVR16LR11S4/8HA, KVR16LR11D4/8HE, KVR16LR11D8/8KF, KVR16R11D4/8HC, KVR16N11/8, KVR16LE11/8EF, KVR1600D3E11S/4G, KVR16N11H/4, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4EF, KVR16LE11S8/4KF, KVR16R11D4/16, KVR16LR11D4/16HA, KVR13E9/8HM, KVR1333D3LD4R9S/8G, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G การตรวจสอบ
EP2C602-2L+/D16 KVR18E13/8, KVR18E13/8KF, KVR18R13D4/16KF, KVR18R13D4/16, KVR16E11/8, KVR16N11H/8, KVR16LR11S4/8HA, KVR16LR11D4/8HE, KVR16LR11D8/8KF, KVR16R11D4/8HC, KVR16N11/8, KVR16LE11/8EF, KVR1600D3E11S/4G, KVR16N11H/4, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4EF, KVR16LE11S8/4KF, KVR16R11D4/16, KVR16LR11D4/16HA, KVR13E9/8HM, KVR1333D3LD4R9S/8G, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G การตรวจสอบ
EP2C602-S6/D16 KVR18E13/8, KVR18E13/8KF, KVR18R13D4/16KF, KVR18R13D4/16, KVR16E11/8, KVR16N11H/8, KVR16LR11S4/8HA, KVR16LR11D4/8HE, KVR16LR11D8/8KF, KVR16R11D4/8HC, KVR16N11/8, KVR16LE11/8EF, KVR1600D3E11S/4G, KVR16N11H/4, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4EF, KVR16LE11S8/4KF, KVR16R11D4/16, KVR16LR11D4/16HA, KVR13E9/8HM, KVR1333D3LD4R9S/8G, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G การตรวจสอบ
EPC602D8A KVR18E13/8, KVR18E13/8KF, KVR18R13D4/16KF, KVR18R13D4/16, KVR16N11H/8, KVR16LR11D8/8KF, KVR16N11H/4, KVR16R11S4/4HC, KVR16LE11S8/4KF, KVR16LR11D4/16HA, KVR16R11D4/16, KVR13LL9Q4/32 การตรวจสอบ
EP2C602-2TS6/D16 KVR18E13/8, KVR18E13/8KF, KVR18R13D4/16KF, KVR18R13D4/16, KVR16E11/8, KVR16N11H/8, KVR16LR11S4/8HA, KVR16LR11D4/8HE, KVR16LR11D8/8KF, KVR16R11D4/8HC, KVR16N11/8, KVR16LE11/8EF, KVR1600D3E11S/4G, KVR16N11H/4, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4EF, KVR16LE11S8/4KF, KVR16R11D4/16, KVR16LR11D4/16HA, KVR13E9/8HM, KVR1333D3LD4R9S/8G, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G การตรวจสอบ
2U12L6SW-2TS6 KVR18E13/8, KVR18E13/8KF, KVR18R13D4/16KF, KVR18R13D4/16, KVR16E11/8, KVR16N11H/8, KVR16LR11S4/8HA, KVR16LR11D4/8HE, KVR16LR11D8/8KF, KVR16R11D4/8HC, KVR16N11/8, KVR16LE11/8EF, KVR1600D3E11S/4G, KVR16N11H/4, KVR16E11/4, KVR16LE11S8/4EF, KVR16LE11S8/4KF, KVR16R11D4/16, KVR16LR11D4/16HA, KVR13E9/8HM, KVR1333D3LD4R9S/8G, KVR13E9/4HC, KVR1333D3E9S/4G การตรวจสอบ
E3C224D4M-16RE KVR16LE11S8/4KF การตรวจสอบ
E3C224D4I-14S KVR16LE11S8/4KF การตรวจสอบ
1U12LX-14S KVR16LE11S8/4KF การตรวจสอบ
C2750D4I KVR16N11H/8, KVR16N11H/4, KVR1600D3E11S/4G, KVR16LE11S8/4KF, KVR1333D3E9S/4G การตรวจสอบ
1U12LW-C2750 KVR16N11H/8, KVR16N11H/4, KVR1600D3E11S/4G, KVR16LE11S8/4KF, KVR1333D3E9S/4G การตรวจสอบ