หน่วยความจำที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก Intel

Kingston มีเครือข่ายความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับ Intel มาตั้งแต่ปี 1998 หน่วยความจำ Kingston Server Premier ผ่านการทดสอบความเข้ากันได้กับแผงวงจรหลักและระบบเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ของบริษัท ตามมาตรฐานที่เข้มงวดของ Intel ค้นหาเซิร์ฟเวอร์หรือแผงวงจรหลักรุ่นของคุณจากด้านล่างเพื่อดูรายการชิ้นส่วนจาก Kingston ที่ผ่านการรับรองโดย Advanced Validation Labs (AVL) ในนามของ Intel

กรุณาติดต่อตัวแทนของ Kingston หากมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม

เมนบอร์ด

M50CYP (Coyote Pass), M50CYP1UR, M50CYP2UR, M50CYP1UR204; M50CYP1UR212; M50CYP2SB1U; M50CYP2SBSTD; M50CYP2UR208; M50CYP2UR312
เลขชิ้นส่วนของ Kingstonการตรวจสอบ 1การตรวจสอบ 2
KSM32RD4/64MFR Validation
KSM32RS4/32MFR Validation
KSM32RD8/32MFR Validation
KSM32RS8/16MFR Validation
KSM32RD4/64HCR Validation
KSM32RS4/32HCR Validation
KSM32RD8/32HCR Validation
KSM32RS8/16HCR Validation
KSM32RD4/32MRR Validation
KSM32RS4/16MRR Validation
KSM32RD8/16MRR Validation
KSM32RS8/8MRR Validation
KSM32RD4/32HDR Validation
KSM32RS4/16HDR Validation
KSM32RD8/16HDR Validation
KSM32RS8/8HDR Validation

เมนบอร์ด

D50TNP (Tennessee Pass), D50TNP1SB, D50TNP1MHCPAC; D50TNP2MFALAC; D50TNP2MHSTAC; D50TNP2MHSVAC, D50TNP1SBCR, D50TNP1MHCRAC; D50TNP1MHCRLC; D50TNP1MHEVAC
เลขชิ้นส่วนของ Kingstonการตรวจสอบ 1การตรวจสอบ 2
KSM32RD4/64MFR Validation
KSM32RS4/32MFR Validation
KSM32RD8/32MFR Validation
KSM32RS8/16MFR Validation
KSM32RD4/64HCR Validation
KSM32RS4/32HCR Validation
KSM32RD8/32HCR Validation
KSM32RS8/16HCR Validation
KSM32RD4/32MRR Validation
KSM32RS4/16MRR Validation
KSM32RD8/16MRR Validation
KSM32RS8/8MRR Validation
KSM32RD4/32HDR Validation
KSM32RS4/16HDR Validation
KSM32RD8/16HDR Validation
KSM32RS8/8HDR Validation

เมนบอร์ด

S2600WF (Wolf Pass), R1208WFTYS, R1208WFTYSR, R1304WF, R1304WF0YS, R1304WFTYS, R2000WF, R2208WF0ZS, R2208WF0ZSR, R2208WFQZS, R2208WFQZSR, R2208WFTZS, R2208WFTZSR, R2224WFQZS, R2224WFTZS, R2224WFTZSR, R2308WFTZS, R2308WFTZSR, R2312WF0NP, R2312WF0NPR, R2312WFQZS, R2312WFTZS, R2312WFTZSR, S2600WF0, S2600WFQ, S2600WFT, S2600WFTR
เลขชิ้นส่วนของ Kingstonการตรวจสอบ 1การตรวจสอบ 2
KSM32RD4/64MFR Validation
KSM32RS4/32MFR Validation
KSM32RD8/32MFR Validation
KSM32RS8/16MFR Validation
KSM32RD4/64HCR Validation
KSM32RS4/32HCR Validation
KSM32RD8/32HCR Validation
KSM32RS8/16HCR Validation
KSM32RD4/32MRR Validation
KSM32RS4/16MRR Validation
KSM32RD8/16MRR Validation
KSM32RS8/8MRR Validation
KSM32RD4/64MER การตรวจสอบ
KSM32RS4/32MER การตรวจสอบ
KSM32RD8/32MER การตรวจสอบ
KSM32RS8/16MER การตรวจสอบ
KSM32RD4/64HAR การตรวจสอบ
KSM32RS4/32HAR การตรวจสอบ
KSM32RD4/32HDR การตรวจสอบ
KSM32RS4/16HDR การตรวจสอบ
KSM32RD8/16HDR การตรวจสอบ
KSM32RS8/8HDR การตรวจสอบ
KSM29LQ4/64HCI การตรวจสอบ
KSM29LQ4/64HCM การตรวจสอบ
KSM29RD4/64MER การตรวจสอบ
KSM29RS4/32MER การตรวจสอบ
KSM29RD8/32MER การตรวจสอบ
KSM29RS8/16MER การตรวจสอบ
KSM29RD4/64HAR การตรวจสอบ
KSM29RS4/32HAR การตรวจสอบ
KSM29RD4/32HDR การตรวจสอบ
KSM29RS4/16HDR การตรวจสอบ
KSM29RD8/16HDR การตรวจสอบ
KSM29RS8/8HDR การตรวจสอบ
KSM29RD4/32HCI การตรวจสอบ
KSM29RD4/32MEI การตรวจสอบ
KSM29RS4/16HCI การตรวจสอบ
KSM29RS4/16MEI การตรวจสอบ
KSM29RD8/16HCI การตรวจสอบ
KSM29RD8/16MEI การตรวจสอบ
KSM29RS8/8HCI การตรวจสอบ
KSM29RS8/8MEI การตรวจสอบ
KSM26LQ4/64HCI การตรวจสอบ
KSM26LQ4/64HCM การตรวจสอบ
KSM26LQ4/64HAM การตรวจสอบ
KSM26LQ4/64HAI การตรวจสอบ
KSM26RS4/32MEI การตรวจสอบ
KSM26RD8/32MEI การตรวจสอบ
KSM26RS8/16MEI การตรวจสอบ
KSM26RS4/32HAI การตรวจสอบ
KSM26RD4/32HDI การตรวจสอบ
KSM26RS4/16HDI การตรวจสอบ
KSM26RD8/16HDI การตรวจสอบ
KSM26RS8/8HDI การตรวจสอบ
KSM26RD4/32MEI การตรวจสอบ
KSM26RD4/32HCI การตรวจสอบ
KSM26RD4/32HAI การตรวจสอบ
KSM26RS4/16MEI การตรวจสอบ
KSM26RS4/16HCI การตรวจสอบ
KSM26RS4/16HAI การตรวจสอบ
KSM26RD8/16HCI การตรวจสอบ
KSM26RD8/16MEI การตรวจสอบ
KSM26RD8/16HAI การตรวจสอบ
KSM26RS8/8MEI การตรวจสอบ
KSM26RS8/8HCI การตรวจสอบ
KSM26RS8/8HAI การตรวจสอบ
KSM24RD4/32HDI การตรวจสอบ
KSM24RS4/16HDI การตรวจสอบ
KSM24RD8/16HDI การตรวจสอบ
KSM24RS8/8HDI การตรวจสอบ
KSM24RD4/32MEI การตรวจสอบ
KSM24RD4/32MAI การตรวจสอบ
KSM24RD4/32HAI การตรวจสอบ
KSM24RS4/16MEI การตรวจสอบ
KSM24RS4/16MAI การตรวจสอบ
KSM24RS4/16HAI การตรวจสอบ
KSM24RD8/16MEI การตรวจสอบ
KSM24RD8/16MAI การตรวจสอบ
KSM24RD8/16HAI การตรวจสอบ
KSM24RS8/8MEI การตรวจสอบ
KSM24RS8/8MAI การตรวจสอบ
KSM24RS8/8HAI การตรวจสอบ

เมนบอร์ด

S2600BP (Buchanan Pass), BBS2600BPB, BBS2600BPQ, BBS2600BPS, HNS2600BPB, HNS2600BPB24, HNS2600BPQ, HNS2600BPQ24, HNS2600BPS, HNS2600BPS24, HNS2600BPBLC, VRN2224BPAF6, S2600BP
เลขชิ้นส่วนของ Kingstonการตรวจสอบ 1การตรวจสอบ 2
KSM32RD4/64MFR Validation
KSM32RS4/32MFR Validation
KSM32RD8/32MFR Validation
KSM32RS8/16MFR Validation
KSM32RD4/64HCR Validation
KSM32RS4/32HCR Validation
KSM32RD8/32HCR Validation
KSM32RS8/16HCR Validation
KSM32RD4/32MRR Validation
KSM32RS4/16MRR Validation
KSM32RD8/16MRR Validation
KSM32RS8/8MRR Validation
KSM32RD4/64MER การตรวจสอบ
KSM32RS4/32MER การตรวจสอบ
KSM32RD8/32MER การตรวจสอบ
KSM32RS8/16MER การตรวจสอบ
KSM32RD4/64HAR การตรวจสอบ
KSM32RS4/32HAR การตรวจสอบ
KSM32RD4/32HDR การตรวจสอบ
KSM32RS4/16HDR การตรวจสอบ
KSM32RD8/16HDR การตรวจสอบ
KSM32RS8/8HDR การตรวจสอบ
KSM29LQ4/64HCM การตรวจสอบ
KSM29LQ4/64HCI การตรวจสอบ
KSM29RD4/64MER การตรวจสอบ
KSM29RS4/32MER การตรวจสอบ
KSM29RD8/32MER การตรวจสอบ
KSM29RS8/16MER การตรวจสอบ
KSM29RD4/64HAR การตรวจสอบ
KSM29RS4/32HAR การตรวจสอบ
KSM29RD4/32HDR การตรวจสอบ
KSM29RS4/16HDR การตรวจสอบ
KSM29RD8/16HDR การตรวจสอบ
KSM29RS8/8HDR การตรวจสอบ
KSM29RD4/32MEI การตรวจสอบ
KSM29RD4/32HCI การตรวจสอบ
KSM29RS4/16MEI การตรวจสอบ
KSM29RS4/16HCI การตรวจสอบ
KSM29RD8/16MEI การตรวจสอบ
KSM29RD8/16HCI การตรวจสอบ
KSM29RS8/8MEI การตรวจสอบ
KSM29RS8/8HCI การตรวจสอบ
KSM26LQ4/64HCI การตรวจสอบ
KSM26LQ4/64HCM การตรวจสอบ
KSM26LQ4/64HAI การตรวจสอบ
KSM26LQ4/64HAM การตรวจสอบ
KSM26RS4/32MEI การตรวจสอบ
KSM26RD8/32MEI การตรวจสอบ
KSM26RS8/16MEI การตรวจสอบ
KSM26RS4/32HAI การตรวจสอบ
KSM26RD4/32HDI การตรวจสอบ
KSM26RS4/16HDI การตรวจสอบ
KSM26RD8/16HDI การตรวจสอบ
KSM26RS8/8HDI การตรวจสอบ
KSM26RD4/32HAI การตรวจสอบ
KSM26RD4/32HCI การตรวจสอบ
KSM26RD4/32MEI การตรวจสอบ
KSM26RS4/16HAI การตรวจสอบ
KSM26RS4/16MEI การตรวจสอบ
KSM26RD8/16HAI การตรวจสอบ
KSM26RD8/16HCI การตรวจสอบ
KSM26RD8/16MEI การตรวจสอบ
KSM26RS8/8HAI การตรวจสอบ
KSM26RS8/8HCI การตรวจสอบ
KSM26RS8/8MEI การตรวจสอบ
KSM24RD4/32HDI การตรวจสอบ
KSM24RS4/16HDI การตรวจสอบ
KSM24RD8/16HDI การตรวจสอบ
KSM24RS8/8HDI การตรวจสอบ
KSM24RD4/32HAI การตรวจสอบ
KSM24RD4/32MAI การตรวจสอบ
KSM24RD4/32MEI การตรวจสอบ
KSM24RS4/16HAI การตรวจสอบ
KSM24RS4/16MAI การตรวจสอบ
KSM24RS4/16MEI การตรวจสอบ
KSM24RD8/16HAI การตรวจสอบ
KSM24RD8/16MAI การตรวจสอบ
KSM24RD8/16MEI การตรวจสอบ
KSM24RS8/8HAI การตรวจสอบ
KSM24RS8/8MAI การตรวจสอบ
KSM24RS8/8MEI การตรวจสอบ

เมนบอร์ด

S2600ST (Sawtooth Pass)
เลขชิ้นส่วนของ Kingstonการตรวจสอบ 1การตรวจสอบ 2
KSM32RD4/64MFR Validation
KSM32RS4/32MFR Validation
KSM32RD8/32MFR Validation
KSM32RS8/16MFR Validation
KSM32RD4/64HCR Validation
KSM32RS4/32HCR Validation
KSM32RD8/32HCR Validation
KSM32RS8/16HCR Validation
KSM32RD4/32MRR Validation
KSM32RS4/16MRR Validation
KSM32RD8/16MRR Validation
KSM32RS8/8MRR Validation
KSM32RD4/64MER การตรวจสอบ
KSM32RS4/32MER การตรวจสอบ
KSM32RD8/32MER การตรวจสอบ
KSM32RS8/16MER การตรวจสอบ
KSM32RD4/64HAR การตรวจสอบ
KSM32RS4/32HAR การตรวจสอบ
KSM32RD4/32HDR การตรวจสอบ
KSM32RS4/16HDR การตรวจสอบ
KSM32RD8/16HDR การตรวจสอบ
KSM32RS8/8HDR การตรวจสอบ
KSM29LQ4/64HCM การตรวจสอบ
KSM29LQ4/64HCI การตรวจสอบ
KSM29RD4/64MER การตรวจสอบ
KSM29RS4/32MER การตรวจสอบ
KSM29RD8/32MER การตรวจสอบ
KSM29RS8/16MER การตรวจสอบ
KSM29RD4/64HAR การตรวจสอบ
KSM29RS4/32HAR การตรวจสอบ
KSM29RD4/32HDR การตรวจสอบ
KSM29RS4/16HDR การตรวจสอบ
KSM29RD8/16HDR การตรวจสอบ
KSM29RS8/8HDR การตรวจสอบ
KSM29RD4/32MEI การตรวจสอบ
KSM29RD4/32HCI การตรวจสอบ
KSM29RS4/16MEI การตรวจสอบ
KSM29RS4/16HCI การตรวจสอบ
KSM29RD8/16MEI การตรวจสอบ
KSM29RD8/16HCI การตรวจสอบ
KSM29RS8/8MEI การตรวจสอบ
KSM29RS8/8HCI การตรวจสอบ
KSM26LQ4/64HCM การตรวจสอบ
KSM26LQ4/64HCI การตรวจสอบ
KSM26LQ4/64HAM การตรวจสอบ
KSM26LQ4/64HAI การตรวจสอบ
KSM26RS4/32MEI การตรวจสอบ
KSM26RD8/32MEI การตรวจสอบ
KSM26RS8/16MEI การตรวจสอบ
KSM26RS4/32HAI การตรวจสอบ
KSM26RD4/32HDI การตรวจสอบ
KSM26RS4/16HDI การตรวจสอบ
KSM26RD8/16HDI การตรวจสอบ
KSM26RS8/8HDI การตรวจสอบ
KSM26RD4/32MEI การตรวจสอบ
KSM26RD4/32HCI การตรวจสอบ
KSM26RD4/32HAI การตรวจสอบ
KSM26RS4/16MEI การตรวจสอบ
KSM26RS4/16HCI การตรวจสอบ
KSM26RS4/16HAI การตรวจสอบ
KSM26RD8/16MEI การตรวจสอบ
KSM26RD8/16HCI การตรวจสอบ
KSM26RD8/16HAI การตรวจสอบ
KSM26RS8/8HCI การตรวจสอบ
KSM26RS8/8MEI การตรวจสอบ
KSM26RS8/8HAI การตรวจสอบ
KSM24RD4/32HDI การตรวจสอบ
KSM24RS4/16HDI การตรวจสอบ
KSM24RD8/16HDI การตรวจสอบ
KSM24RS8/8HDI การตรวจสอบ
KSM24RD4/32MEI การตรวจสอบ
KSM24RD4/32MAI การตรวจสอบ
KSM24RD4/32HAI การตรวจสอบ
KSM24RS4/16MEI การตรวจสอบ
KSM24RS4/16MAI การตรวจสอบ
KSM24RS4/16HAI การตรวจสอบ
KSM24RD8/16MEI การตรวจสอบ
KSM24RD8/16MAI การตรวจสอบ
KSM24RD8/16HAI การตรวจสอบ
KSM24RS8/8MEI การตรวจสอบ
KSM24RS8/8MAI การตรวจสอบ
KSM24RS8/8HAI การตรวจสอบ

เมนบอร์ด

S2600WT (Wildcat Pass)
เลขชิ้นส่วนของ Kingstonการตรวจสอบ 1การตรวจสอบ 2
KSM32RD4/32HDR การตรวจสอบ
KSM32RD8/16HDR การตรวจสอบ
KSM29RD8/16HDR การตรวจสอบ
KSM26LQ4/64HCI การตรวจสอบ
KSM26LQ4/64HCM การตรวจสอบ
KSM26RD4/32HDI การตรวจสอบ
KSM26RS8/8HDI การตรวจสอบ
KSM26RD4/32HCI การตรวจสอบ
KSM26RD4/32MEI การตรวจสอบ
KSM26RS4/16MEI การตรวจสอบ
KSM26RD8/16HCI การตรวจสอบ
KSM26RD8/16MEI การตรวจสอบ
KSM26RS8/8HCI การตรวจสอบ
KSM26RS8/8MEI การตรวจสอบ
KSM24LQ4/64HMM การตรวจสอบ
KSM24LQ4/64HMI การตรวจสอบ
KSM24RD4/32HDI การตรวจสอบ
KSM24RS8/8HDI การตรวจสอบ
KSM24RD4/32HCI การตรวจสอบ
KSM24RD4/32MEI การตรวจสอบ
KSM24RS4/16HCI การตรวจสอบ
KSM24RS4/16MEI การตรวจสอบ
KSM24RD8/16HCI การตรวจสอบ
KSM24RD8/16MEI การตรวจสอบ
KSM24RS8/8HCI การตรวจสอบ
KSM24RS8/8MEI การตรวจสอบ
KVR24R17D8/16I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR24R17S4/8I การตรวจสอบ
KVR24R17D4/16I การตรวจสอบ
KVR24R17S8/8I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR24R17S4/16I การตรวจสอบ
KVR24R17D4/32I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR24R17S8/4I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR24L17Q4/32I การตรวจสอบ
KVR21R15S8/4I การตรวจสอบ
KVR21R15D8/8I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR21R15S4/8I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR21R15D4/16I การตรวจสอบ การตรวจสอบ

เมนบอร์ด

S2600CW (Cottonwood Pass)
เลขชิ้นส่วนของ Kingstonการตรวจสอบ 1การตรวจสอบ 2
KSM32RS4/16HDR การตรวจสอบ
KSM32RD8/16HDR การตรวจสอบ
KSM32RS8/8HDR การตรวจสอบ
KSM29RS4/16HDR การตรวจสอบ
KSM29RD8/16HDR การตรวจสอบ
KSM29RS8/8HDR การตรวจสอบ
KSM26LQ4/64HCI การตรวจสอบ
KSM26LQ4/64HCM การตรวจสอบ
KSM26RS4/16HDI การตรวจสอบ
KSM26RD8/16HDI การตรวจสอบ
KSM26RS8/8HDI การตรวจสอบ
KSM26RD4/32HCI การตรวจสอบ
KSM26RD4/32MEI การตรวจสอบ
KSM26RS4/16HCI การตรวจสอบ
KSM26RS4/16MEI การตรวจสอบ
KSM26RD8/16HCI การตรวจสอบ
KSM26RD8/16MEI การตรวจสอบ
KSM26RS8/8HCI การตรวจสอบ
KSM26RS8/8MEI การตรวจสอบ
KSM24LQ4/64HMM การตรวจสอบ
KSM24LQ4/64HMI การตรวจสอบ
KSM24RS4/16HDI การตรวจสอบ
KSM24RD8/16HDI การตรวจสอบ
KSM24RS8/8HDI การตรวจสอบ
KSM24RD4/32HCI การตรวจสอบ
KSM24RD4/32MEI การตรวจสอบ
KSM24RS4/16MEI การตรวจสอบ
KSM24RD8/16HCI การตรวจสอบ
KSM24RD8/16MEI การตรวจสอบ
KSM24RS8/8HCI การตรวจสอบ
KSM24RS8/8MEI การตรวจสอบ
KVR24R17D8/16I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR24R17S4/8I การตรวจสอบ
KVR24R17D4/16I การตรวจสอบ
KVR24R17S8/8I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR24R17S4/16I การตรวจสอบ
KVR24R17D4/32I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR24R17S8/4I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR24L17Q4/32I การตรวจสอบ
KVR21R15S8/4I การตรวจสอบ
KVR21R15D8/8I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR21R15S4/8I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR21R15D4/16I การตรวจสอบ การตรวจสอบ

เมนบอร์ด

S2600TP (Taylor Pass)
เลขชิ้นส่วนของ Kingstonการตรวจสอบ 1การตรวจสอบ 2
KSM32RD4/32HDR การตรวจสอบ
KSM32RS4/16HDR การตรวจสอบ
KSM29RD4/32HDR การตรวจสอบ
KSM29RS4/16HDR การตรวจสอบ
KSM26LQ4/64HCI การตรวจสอบ
KSM26LQ4/64HCM การตรวจสอบ
KSM26RS4/16HDI การตรวจสอบ
KSM26RD4/32HCI การตรวจสอบ
KSM26RD4/32MEI การตรวจสอบ
KSM26RS4/16HCI การตรวจสอบ
KSM26RS4/16MEI การตรวจสอบ
KSM26RD8/16HCI การตรวจสอบ
KSM26RD8/16MEI การตรวจสอบ
KSM26RS8/8HCI การตรวจสอบ
KSM26RS8/8MEI การตรวจสอบ
KSM24LQ4/64HMM การตรวจสอบ
KSM24LQ4/64HMI การตรวจสอบ
KSM24RS4/16HDI การตรวจสอบ
KSM24RD4/32HCI การตรวจสอบ
KSM24RD4/32MEI การตรวจสอบ
KSM24RS4/16MEI การตรวจสอบ
KSM24RD8/16HCI การตรวจสอบ
KSM24RD8/16MEI การตรวจสอบ
KSM24RS8/8HCI การตรวจสอบ
KSM24RS8/8MEI การตรวจสอบ
KVR24R17D8/16I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR24R17S4/8I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR24R17D4/16I การตรวจสอบ
KVR24R17S8/8I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR24R17S4/16I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR24R17D4/32I การตรวจสอบ
KVR24R17S8/4I การตรวจสอบ
KVR24L17Q4/32I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR21R15S8/4I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR21R15D8/8I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR21R15S4/8I การตรวจสอบ
KVR21R15D4/16I การตรวจสอบ

เมนบอร์ด

S2600KP (Kennedy Pass)
เลขชิ้นส่วนของ Kingstonการตรวจสอบ 1การตรวจสอบ 2
KSM32RD4/32HDR การตรวจสอบ
KSM32RS4/16HDR การตรวจสอบ
KSM32RD8/16HDR การตรวจสอบ
KSM32RS8/8HDR การตรวจสอบ
KSM29RD4/32HDR การตรวจสอบ
KSM29RS4/16HDR การตรวจสอบ
KSM29RD8/16HDR การตรวจสอบ
KSM29RS8/8HDR การตรวจสอบ
KSM26LQ4/64HCI การตรวจสอบ
KSM26LQ4/64HCM การตรวจสอบ
KSM26RD4/32HDI การตรวจสอบ
KSM26RS4/16HDI การตรวจสอบ
KSM26RD8/16HDI การตรวจสอบ
KSM26RS8/8HDI การตรวจสอบ
KSM26RD4/32HCI การตรวจสอบ
KSM26RD4/32MEI การตรวจสอบ
KSM26RS4/16HCI การตรวจสอบ
KSM26RS4/16MEI การตรวจสอบ
KSM26RD8/16HCI การตรวจสอบ
KSM26RD8/16MEI การตรวจสอบ
KSM26RS8/8HCI การตรวจสอบ
KSM26RS8/8MEI การตรวจสอบ
KSM24LQ4/64HMM การตรวจสอบ
KSM24LQ4/64HMI การตรวจสอบ
KSM24RD4/32HDI การตรวจสอบ
KSM24RS4/16HDI การตรวจสอบ
KSM24RD8/16HDI การตรวจสอบ
KSM24RS8/8HDI การตรวจสอบ
KSM24RD4/32HCI การตรวจสอบ
KSM24RD4/32MEI การตรวจสอบ
KSM24RS4/16MEI การตรวจสอบ
KSM24RD8/16HCI การตรวจสอบ
KSM24RD8/16MEI การตรวจสอบ
KSM24RS8/8HCI การตรวจสอบ
KSM24RS8/8MEI การตรวจสอบ
KVR24R17D8/16I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR24R17S4/8I การตรวจสอบ
KVR24R17D4/16I การตรวจสอบ
KVR24R17S8/8I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR24R17S4/16I การตรวจสอบ
KVR24R17D4/32I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR24R17S8/4I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR24L17Q4/32I การตรวจสอบ
KVR21R15S8/4I การตรวจสอบ
KVR21R15D8/8I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR21R15S4/8I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR21R15D4/16I การตรวจสอบ การตรวจสอบ

เมนบอร์ด

S7200AP (Adams Pass)
เลขชิ้นส่วนของ Kingstonการตรวจสอบ 1การตรวจสอบ 2
KSM32RD4/32HDR การตรวจสอบ
KSM32RS4/16HDR การตรวจสอบ
KSM32RD8/16HDR การตรวจสอบ
KSM32RS8/8HDR การตรวจสอบ
KSM29RD4/32HDR การตรวจสอบ
KSM29RS4/16HDR การตรวจสอบ
KSM29RD8/16HDR การตรวจสอบ
KSM29RS8/8HDR การตรวจสอบ
KSM26LQ4/64HCI การตรวจสอบ
KSM26LQ4/64HCM การตรวจสอบ
KSM26RD4/32HDI การตรวจสอบ
KSM26RS4/16HDI การตรวจสอบ
KSM26RD8/16HDI การตรวจสอบ
KSM26RS8/8HDI การตรวจสอบ
KSM26RD4/32HCI การตรวจสอบ
KSM26RD4/32MEI การตรวจสอบ
KSM26RS4/16HCI การตรวจสอบ
KSM26RS4/16MEI การตรวจสอบ
KSM26RD8/16HCI การตรวจสอบ
KSM26RD8/16MEI การตรวจสอบ
KSM26RS8/8HCI การตรวจสอบ
KSM26RS8/8MEI การตรวจสอบ
KSM24LQ4/64HMM การตรวจสอบ
KSM24LQ4/64HMI การตรวจสอบ
KSM24RD4/32HDI การตรวจสอบ
KSM24RS4/16HDI การตรวจสอบ
KSM24RD8/16HDI การตรวจสอบ
KSM24RS8/8HDI การตรวจสอบ
KSM24RD4/32HCI การตรวจสอบ
KSM24RD4/32MEI การตรวจสอบ
KSM24RS4/16MEI การตรวจสอบ
KSM24RD8/16HCI การตรวจสอบ
KSM24RD8/16MEI การตรวจสอบ
KSM24RS8/8HCI การตรวจสอบ
KSM24RS8/8MEI การตรวจสอบ
KVR24R17D8/16I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR24R17D4/16I การตรวจสอบ
KVR24R17S8/8I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KVR24R17S4/16I การตรวจสอบ
KVR24R17D4/32I การตรวจสอบ การตรวจสอบ

เมนบอร์ด

S1200SP (Silver Pass)
เลขชิ้นส่วนของ Kingstonการตรวจสอบ 1การตรวจสอบ 2
KSM24ED8/16ME การตรวจสอบ การตรวจสอบ
KSM24ES8/8ME การตรวจสอบ การตรวจสอบ

ระบบเดิม

เมนบอร์ดเลขชิ้นส่วนของ Kingstonการตรวจสอบ 1การตรวจสอบ 2
S2600GZ / S2600GL (Grizzly Pass) KVR16LR11D8/8I การตรวจสอบ
S2600GZ / S2600GL (Grizzly Pass) KVR16R11D8/8I การตรวจสอบ
S2600GZ / S2600GL (Grizzly Pass) KVR16LR11S8/4I การตรวจสอบ
S2600GZ / S2600GL (Grizzly Pass) KVR16LE11S8/4I การตรวจสอบ
S2600GZ / S2600GL (Grizzly Pass) KVR16R11S8/4I การตรวจสอบ
S2600GZ / S2600GL (Grizzly Pass) KVR16LR11D4/16I การตรวจสอบ
S2600GZ / S2600GL (Grizzly Pass) KVR16R11D4/16I การตรวจสอบ
S2600GZ / S2600GL (Grizzly Pass) KVR16LR11S4/8I การตรวจสอบ
S2600GZ / S2600GL (Grizzly Pass) KVR16R11S4/8I การตรวจสอบ
S2600GZ / S2600GL (Grizzly Pass) KVR16LE11/8I การตรวจสอบ
S2600GZ / S2600GL (Grizzly Pass) KVR16E11/8I การตรวจสอบ
S2600GZ / S2600GL (Grizzly Pass) KVR16E11S8/4I การตรวจสอบ
S2600IP (Iron Pass) / W2600CR (Crown Pass) / S2600CO (Copper Pass) KVR16R11D8/8I การตรวจสอบ
S2600IP (Iron Pass) / W2600CR (Crown Pass) / S2600CO (Copper Pass) KVR16R11S8/4I การตรวจสอบ
S2600IP (Iron Pass) / W2600CR (Crown Pass) / S2600CO (Copper Pass) KVR16R11D4/16I การตรวจสอบ
S2600IP (Iron Pass) / W2600CR (Crown Pass) / S2600CO (Copper Pass) KVR16R11S4/8I การตรวจสอบ
S2600IP (Iron Pass) / W2600CR (Crown Pass) / S2600CO (Copper Pass) KVR16E11/8I การตรวจสอบ
S2600IP (Iron Pass) / W2600CR (Crown Pass) / S2600CO (Copper Pass) KVR16E11S8/4I การตรวจสอบ
S2600JF (Jefferson Pass) / HNS2600JF / HNS2600JFF KVR16LR11D8/8I การตรวจสอบ
S2600JF (Jefferson Pass) / HNS2600JF / HNS2600JFF KVR16R11D8/8I การตรวจสอบ
S2600JF (Jefferson Pass) / HNS2600JF / HNS2600JFF KVR16LR11S8/4I การตรวจสอบ
S2600JF (Jefferson Pass) / HNS2600JF / HNS2600JFF KVR16LE11S8/4I การตรวจสอบ
S2600JF (Jefferson Pass) / HNS2600JF / HNS2600JFF KVR16R11S8/4I การตรวจสอบ
S2600JF (Jefferson Pass) / HNS2600JF / HNS2600JFF KVR16LR11D4/16I การตรวจสอบ
S2600JF (Jefferson Pass) / HNS2600JF / HNS2600JFF KVR16R11D4/16I การตรวจสอบ
S2600JF (Jefferson Pass) / HNS2600JF / HNS2600JFF KVR16LR11S4/8I การตรวจสอบ
S2600JF (Jefferson Pass) / HNS2600JF / HNS2600JFF KVR16R11S4/8I การตรวจสอบ
S2600JF (Jefferson Pass) / HNS2600JF / HNS2600JFF KVR16LE11/8I การตรวจสอบ
S2600JF (Jefferson Pass) / HNS2600JF / HNS2600JFF KVR16E11/8I การตรวจสอบ
S2600JF (Jefferson Pass) / HNS2600JF / HNS2600JFF KVR16E11S8/4I การตรวจสอบ
S2600CP (Canoe Pass) KVR16R11S4/8I การตรวจสอบ
S2600CP (Canoe Pass) KVR16E11/8I การตรวจสอบ
S2600CP (Canoe Pass) KVR16E11S8/4I การตรวจสอบ
S2600CP (Canoe Pass) / S2600KI (Kings Island) KVR16R11D8/8I การตรวจสอบ
S2600CP (Canoe Pass) / S2600KI (Kings Island) KVR16R11S8/4I การตรวจสอบ
S2600CP (Canoe Pass) / S2600KI (Kings Island) KVR16R11D4/16I การตรวจสอบ
S2600CP (Canoe Pass) / S2600KI (Kings Island) / S2600WP (Washington Pass) / S1600JP (Jackson Pass) / S2400SC (Swiftcurrent Pass) / S2400EP (Eagle Pass) / S2400LP (Lincoln Pass) / S2400BB (Black Bear Pass) / S1400FP (Freemont Pass) / S1400SP (Salmon Pass) / S2600IP (Iron Pass) / W2600CR (Crown Pass) / S2600CO (Copper Pass) KVR16LE11S8/4I การตรวจสอบ
S2600CP (Canoe Pass) / S2600KI (Kings Island) / S2600WP (Washington Pass) / S1600JP (Jackson Pass) / S2400SC (Swiftcurrent Pass) / S2400EP (Eagle Pass) / S2400LP (Lincoln Pass) / S2400BB (Black Bear Pass) / S1400FP (Freemont Pass) / S1400SP (Salmon Pass) / S2600IP (Iron Pass) / W2600CR (Crown Pass) / S2600CO (Copper Pass) KVR16LR11D4/16I การตรวจสอบ
S2600CP (Canoe Pass) / S2600KI (Kings Island) / S2600WP (Washington Pass) / S1600JP (Jackson Pass) / S2400SC (Swiftcurrent Pass) / S2400EP (Eagle Pass) / S2400LP (Lincoln Pass) / S2400BB (Black Bear Pass) / S1400FP (Freemont Pass) / S1400SP (Salmon Pass) / S2600IP (Iron Pass) / W2600CR (Crown Pass) / S2600CO (Copper Pass) KVR16LR11S4/8I การตรวจสอบ
S2600CP (Canoe Pass) / S2600KI (Kings Island) / S2600WP (Washington Pass) / S1600JP (Jackson Pass) / S2400SC (Swiftcurrent Pass) / S2400EP (Eagle Pass) / S2400LP (Lincoln Pass) / S2400BB (Black Bear Pass) / S1400FP (Freemont Pass) / S1400SP (Salmon Pass) / S2600IP (Iron Pass) / W2600CR (Crown Pass) / S2600CO (Copper Pass) KVR16LE11/8I การตรวจสอบ
S2600CP (Canoe Pass) / S2600KI (Kings Island) / S2600WP (Washington Pass) / S1600JP (Jackson Pass) / S2600IP (Iron Pass) / W2600CR (Crown Pass) / S2600CO (Copper Pass) / S2400LP (Lincoln Pass) / S2400BB (Black Bear Pass) / S1400FP (Freemont Pass) / S1400SP / (Salmon Pass) / S2400SC (Swiftcurrent Pass) / S2400EP (Eagle Pass) KVR16LR11D8/8I การตรวจสอบ
S2600CP (Canoe Pass) / S2600KI (Kings Island) / S2600WP (Washington Pass) / S1600JP (Jackson Pass) / S2600IP (Iron Pass) / W2600CR (Crown Pass) / S2600CO (Copper Pass) / S2400LP (Lincoln Pass) / S2400BB (Black Bear Pass) / S1400FP (Freemont Pass) / S1400SP / (Salmon Pass) / S2400SC (Swiftcurrent Pass) / S2400EP (Eagle Pass) KVR16LR11S8/4I การตรวจสอบ
S5520UR (Urbanna) / S5520HC (Hanlan Creek) / S5520SC (Shady Cove) / S5520VI (Victor Island) KVR16R11D8/8I การตรวจสอบ
S5520UR (Urbanna) / S5520HC (Hanlan Creek) / S5520SC (Shady Cove) / S5520VI (Victor Island) KVR16R11S8/4I การตรวจสอบ
S5520UR (Urbanna) / S5520HC (Hanlan Creek) / S5520SC (Shady Cove) / S5520VI (Victor Island) KVR16R11D4/16I การตรวจสอบ
S5520UR (Urbanna) / S5520HC (Hanlan Creek) / S5520SC (Shady Cove) / S5520VI (Victor Island) KVR16R11S4/8I การตรวจสอบ
S5520UR (Urbanna) / S5520HC (Hanlan Creek) / S5520SC (Shady Cove) / S5520VI (Victor Island) KVR16E11/8I การตรวจสอบ
S5520UR (Urbanna) / S5520HC (Hanlan Creek) / S5520SC (Shady Cove) / S5520VI (Victor Island) KVR16E11S8/4I การตรวจสอบ
S2600WP (Washington Pass) / S1600JP (Jackson Pass) KVR16R11D8/8I การตรวจสอบ
S2600WP (Washington Pass) / S1600JP (Jackson Pass) KVR16R11S8/4I การตรวจสอบ
S2600WP (Washington Pass) / S1600JP (Jackson Pass) KVR16R11D4/16I การตรวจสอบ
S2600WP (Washington Pass) / S1600JP (Jackson Pass) KVR16R11S4/8I การตรวจสอบ
S2600WP (Washington Pass) / S1600JP (Jackson Pass) KVR16E11/8I การตรวจสอบ
S2600WP (Washington Pass) / S1600JP (Jackson Pass) KVR16E11S8/4I การตรวจสอบ
S1200RP (Rainbow Pass) KVR16LE11S8/4I การตรวจสอบ
S1200RP (Rainbow Pass) KVR16LE11/8I การตรวจสอบ
S1200RP (Rainbow Pass) KVR16E11/8I การตรวจสอบ
S1200RP (Rainbow Pass) KVR16E11S8/4I การตรวจสอบ
S1200SP (Silver Pass) KVR24E17S8/8I การตรวจสอบ
S1200SP (Silver Pass) KVR24E17D8/16I การตรวจสอบ
S1200SP (Silver Pass) KVR21E15S8/4I การตรวจสอบ
S1200SP (Silver Pass) KVR21E15D8/8I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
S1200SP (Silver Pass) KVR21E15D8/16I การตรวจสอบ การตรวจสอบ
S4600LH (Lizard Head Pass) KVR16E11/8I การตรวจสอบ
S4600LH (Lizard Head Pass) KVR16E11S8/4I การตรวจสอบ
S2400LP (Lincoln Pass) / S2400BB (Black Bear Pass) / S1400FP (Freemont Pass) / S1400SP (Salmon Pass) KVR16R11D8/8I การตรวจสอบ
S2400LP (Lincoln Pass) / S2400BB (Black Bear Pass) / S1400FP (Freemont Pass) / S1400SP (Salmon Pass) KVR16R11S8/4I การตรวจสอบ
S2400LP (Lincoln Pass) / S2400BB (Black Bear Pass) / S1400FP (Freemont Pass) / S1400SP (Salmon Pass) KVR16R11D4/16I การตรวจสอบ
S2400LP (Lincoln Pass) / S2400BB (Black Bear Pass) / S1400FP (Freemont Pass) / S1400SP (Salmon Pass) KVR16R11S4/8I การตรวจสอบ
S2400LP (Lincoln Pass) / S2400BB (Black Bear Pass) / S1400FP (Freemont Pass) / S1400SP (Salmon Pass) KVR16E11/8I การตรวจสอบ
S2400LP (Lincoln Pass) / S2400BB (Black Bear Pass) / S1400FP (Freemont Pass) / S1400SP (Salmon Pass) KVR16E11S8/4I การตรวจสอบ
S2400SC (Swiftcurrent Pass) / S2400EP (Eagle Pass) KVR16R11D8/8I การตรวจสอบ
S2400SC (Swiftcurrent Pass) / S2400EP (Eagle Pass) KVR16R11S8/4I การตรวจสอบ
S2400SC (Swiftcurrent Pass) / S2400EP (Eagle Pass) KVR16R11D4/16I การตรวจสอบ
S2400SC (Swiftcurrent Pass) / S2400EP (Eagle Pass) KVR16R11S4/8I การตรวจสอบ
S2400SC (Swiftcurrent Pass) / S2400EP (Eagle Pass) KVR16E11/8I การตรวจสอบ
S2400SC (Swiftcurrent Pass) / S2400EP (Eagle Pass) KVR16E11S8/4I การตรวจสอบ