บริการด้านเทคนิคทางอีเมล

Your Contact Info
ผลิตภัณฑ์ Kingston ของคุณ

หากคุณมีผลิตภัณฑ์ของ HyperX (เช่น ชุดหูฟัง) กรุณาเข้าไปที่ฝ่ายบริการของ HyperX

กรุณาเลือกเลขชิ้นส่วนโดยพิจารณาจากความจุของผลิตภัณฑ์แฟลชของคุณ เลขชิ้นส่วนอาจแตกต่างกันไปตามการออกแบบ (เช่น DT109B/16GB และ DT109K/16GB)
หน่วยความจำส่วนใหญ่จะมีเลขรุ่นปรับปรุงกำกับไว้ หมายเลขนี้ใช้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณ ดูการตรวจหาเลขรุ่นปรับปรุงสำหรับหน่วยความจำ Kingston ของคุณได้ตามภาพด้านล่าง


เลขการปรับปรุงเลขคำสั่งงาน


หากคุณมีปัญหาในการค้นหาหมายเลขปรับปรุง ให้สังเกตตัวเลขต่อไปนี้
    ตัวอย่างหมายเลขรุ่นปรับปรุง: 3511111-111.A11LF


หมายเหตุ: เลข (99) และ/หรือ (LF) อาจไม่มีแสดงอยู่
ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับกรอกในฟิลด์นี้เกี่ยวข้องกับเลขผลิตภัณฑ์หน่วยความจำจริงที่คุณมีปัญหา

หากผลิตภัณฑ์มีหลายชิ้น (เช่น ไดรฟ์ USB มีฝาปิดและสายคล้องแยก) จะถือเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียว และให้กรอกเลข "1" ในฟิลด์นี้
กรุณาระบุรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่คุณพบและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ทดลองดำเนินการ
What system or device are you using?
ใช้ระบุผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เมนบอร์ดหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่คุณใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก Kingston ของคุณ (เช่น Apple, Asus, Samsung, Toshiba ฯลฯ) ไม่ได้เป็นการอ้างอิงผลิตภัณฑ์ของ Kingston
ใช้อ้างอิงรุ่นคอมพิวเตอร์ เมนบอร์ดหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ (เช่น iPhone5, Sabertooth Z87, Galaxy S4, Satellite S55-A5352 ฯลฯ)
กรุณาแก้ไขข้อมูลที่ไฮไลต์ข้างต้น