Hỗ trợ Kỹ thuật Qua Email

Thông tin liên lạc của bạn
Sản phẩm Kingston của bạn

Nếu bạn có một sản phẩm HyperX (ví dụ như tai nghe), vui lòng truy cập Hỗ trợ HyperX.

Vui lòng chọn mã sản phẩm dựa trên dung lượng sản phẩm Flash của bạn. Mã sản phẩm cũng có thể khác nhau dựa trên một thiết kế cụ thể (vd: DT109B/16GB và DT109K/16GB).
Hầu hết các sản phẩm bộ nhớ đều có chứa một số phiên bản. Số này được sử dụng để giúp xác định sản phẩm của bạn. Vui lòng xem hình minh họa dưới đây để tìm số phiên bản trên sản phẩm bộ nhớ Kingston của bạn.


Số phiên bảnSố Thứ tự Công việc


Nếu bạn gặp khó khăn khi tìm số phiên bản, hãy tìm số có định dạng như sau:
    Ví dụ về số phiên bản: 9911111-111.A11LF


Xin lưu ý, (99) và/hoặc (LF) có thể không xuất hiện.
Thông tin đúng để điền vào trường này là số lượng sản phẩm bộ nhớ thực sự mà bạn đang gặp vấn đề.

Nếu sản phẩm có nhiều bộ phận bên trong (vd: một USB với nắp và dây đeo riêng biệt), đây được coi là một sản phẩm duy nhất và bạn cần nhập "1" vào trường này.
Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về vấn đề mà bạn đang gặp phải và cách khắc phục mà bạn đã thử
Bạn đang sử dụng hệ thống hoặc thiết bị nào?
Đây là tên nhà sản xuất máy tính, bo mạch chủ hoặc các thiết bị khác mà bạn đang sử dụng cùng với sản phẩm của Kingston (vd: Apple, Asus, Samsung, Toshiba, vv...). Thông tin này không nói đến bản thân Kingston.
Đây là model của máy tính, bo mạch chủ hoặc các thiết bị khác của bạn (vd: iPhone 5, Sabertooth Z87, Galaxy S4, Satellite S55-A5352, vv...).
Vui lòng sửa thông tin được làm nổi bật ở trên.