Sözlüğü

1R

1 Rank, ya da Tek Sıra, modül başına kaç 64-bit verinin yüklenebildiği.

2R

2 Rank, ya da Çift Sıra, modül başına kaç 64-bit verinin yüklenebildiği.

4R

4 Rank, ya da Dört Sıra, modül başına kaç 64-bit verinin yüklenebildiği.


AMD

Advanced Micro Devices, Inc.

AMD EPYC™

AMD sunucu işlemcisi serisi.

AMD EXPO™

AMD Extended Profiles for Overclocking DDR5.

AMD Ryzen™

AMD PC işlemci serisi.

pAES (Gelişmiş Şifreleme Standardı)

FIPS’e bakın. ABD hükümeti tarafından 2002 yılından beri FIPS 197 adı altında kullanılan hassas elektronik verilerin şifrelenmesine yönelik bir blok şifre.

Otomatik Yenilemeli Okuma Dağılımı Koruması

Otomatik yenileme işlevi, nadir okunan veriler dahil olmak üzere flash bellek alanındaki tüm verileri okur ve okuma bozulması hataları, veri tutma hataları ve diğer hataların neden olduğu veri kayıplarını önlemek için gereken otomatik düzeltmeyi gerçekleştirir. Otomatik yenileme işlevi arka planda gerçekleşir. Dolayısıyla düzeltme işlemi sırasında bile komutlara verilen tepkilerden küçük gecikmeye neden olur.


Bozuk Blok Yönetimi

Bozuk bloklarda, güvenilirliğini yitirmiş bir ya da birden fazla bit bulunur. Bozuk bloklar, üretim sürecinde (Erken Bozuk Bloklar) ya da kartın kullanım ömrü boyunca (Sonraki Bozuk Bloklar) ortaya çıkar. Her iki türde Bozuk Bloklar da kaçınılmazdır. Bu nedenle Bozuk Blok Yönetimi, NAND Flash cihazlardaki bu hataları yönetmek için bir gerekliliktir. Bozuk Blok Yönetimi, bozuk blokları belirler ve işaretler, daha sonra geçersiz blokların yerini almak için serbest ekstra kapasiteyi kullanır. Bozuk bloklara veri yazılmasını durdurarak ürününün güvenilirliğini artırır. Bozuk blokta veri varsa, veri kaybını önlemek için veriyi geçerli bir bloğa taşıyacaktır.

bit

Bilgi işlemde 1 veya 0'ı, açık/kapalı'yı temsil eden en küçük veri birimi.

Bayt

8 bit

Kaba güç (Brute force)

Mümkün olan her çözümü deneyerek bir şifreyi veya kriptografik anahtarı kırmaya çalışan karmaşık olmayan bir siber saldırı.


Kapasite

Bir modül üzerinde bulunan, GigaBayt (GB) cinsinden toplam mevcut veri bellek hücresi sayısı. Kitler için listelenen kapasite, kitteki tüm modüllerin birleşik kapasitesidir.

CAS

Column Address Strobe, gecikme ile birlikte kullanılır veya "CAS gecikme süresi" veri için bekleme durumlarını temsil eden bir dizi zamanlamadır.

CAS Gecikme Süresi

Bellek modüllerine ve bellek denetleyicisine ya da bunlardan yapılan veri okuması/yazması için standart, önceden belirlenmiş saat döngüsü sayısı. Veri okuma/yazma komutu ve satır/sütun adresi yüklendiğinde, CAS Gecikme süresi, veri hazır olana kadar geçen son bekleme süresini temsil eder.

Kanal

Kanal, denetleyicinin aynı anda konuşabileceği flash yongalarının sayısını ifade eder. Giriş Seviyesi / Ana Akım SSD'ler genellikle 2 veya 4 kanala sahiptir; daha yüksek performanslı SSD'ler genellikle 8 kanala sahiptir ve veri merkezi SSD'lerde bu sayı 16'ya kadar çıkmaktadır.

CL

Column Address Strobe Latency’nin kısaltması ya da "CAS gecikme süresi", veri için bekleme durumlarını temsil eden bir dizi zamanlamadır.

Cryptochip

USB sürücüdeki verileri, şifreleme anahtarı yönetimini korunabileceği cihaz üzerinde tutarak koruyan bir donanım aracı. IronKey flash sürücüler, Cryptochip’ler kullanmaktadır.


Veri Hızı

Bir modülün hız sınıfını ifade eder, örn.: 3200MT/s.

DDR

Double Data Rate - Çift Veri Hızı, DDR SDRAM’dan kısaltılmıştır.

DDR3

Double Data Rate - Çift Veri Hızı 3. Nesil SDRAM.

DDR3L

Double Data Rate - Çift Veri Hızı 3. Nesil Düşük Voltajlı SDRAM.

DDR4

Daha çok “DDR4” olarak anılan, DDR (Double Data Rate - Çift Veri Hızı) Senkronize Dinamik Rastgele Erişimli Bellek (SDRAM) dördüncü nesil belek teknolojisi. DDR4 bellek modülleri, düşük voltaj (1,2V), farklı pim yapılandırmaları ve uyumsuz bellek yongası teknolojisi nedeniyle daha önceki hiçbir nesil DDR SDRAM’lerle geriye doğru uyumlu değildir.

DDR5

Daha çok “DDR5” olarak anılan, DDR (Double Data Rate - Çift Veri Hızı) Senkronize Dinamik Rastgele Erişimli Bellek (SDRAM) beşinci nesil bellek teknolojisi. DDR5 bellek modülleri, düşük voltaj (1,1V), farklı pim yapılandırmaları ve uyumsuz bellek yongası teknolojisi nedeniyle daha önceki hiçbir nesil DDR SDRAM’lerle geriye doğru uyumlu değildir.

Design-In

Geleneksel olmayan PC’lerin/cihazların bileşenleri ya da parçaları. Kingston bellek modülü ürün serisi endüstri standartlarına dayanmaktadır, parça numaraları "CBD" ile başlamaktadır.

DIMM

Dual In-line Memory Module - Çift Sıralı Bellek Modülü.

DRAM

Dynamic Random Access Memory - Dinamik Rastgele Erişimli Bellek.

Çift Kanallı

Takılan iki tamamen aynı bellek modülünün sistem performansını artırmak için bant genişliklerini birleştirdiği bellek yuvası mimarisi.

Dual Rank

2 Rank, ya da Çift Sıra, modül başına kaç 64-bit verinin yüklenebildiği.

Dinamik Veri Yenileme

Dinamik Veri Yenileme, yalnızca okuma işlemlerinde, çok sayıda hatanın bulunduğu blokların kaldırılmasını ve sonraki kullanımlar için yenilenmesini sağlamak için kullanılır. Her okuma komutunda denetleyici, hedef blokta üç aşamalı bir kontrol gerçekleştirecektir: birinci aşama “yenilenmesi gerekiyor” işareti için yapılan kontroldür. İkinci aşama, o sırada mevcut olan hata bitlerinin sayısını kontrol etmektir. Üçüncü aşama, o sırada var olan tekrar deneme sayısı için tekrar denemeleri kontrol etmektir.


ECC

Error Correction Code - Hata Düzeltme Kodu.

ECC UDIMM

ECC Unbuffered DIMM - ECC Tamponsuz DIMM.

EEPROM

Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory - Elektriksel Silinebilir Programlanabilir Salt Okunur Bellek.


FAT

Dosya Ayırma Tablosu (File Allocation Table - FAT), sabit disk sürücüler için geliştirilmiş bir dosya sistemidir. İşletim sistemi (OS) tarafından sabit disk sürücülerdeki ve diğer bilgisayar sistemlerindeki dosyaları yönetmek için kullanılır. Genellikle flash belleklerde, dijital kameralarda ve taşınabilir cihazlarda kullanılır. Dosya bilgilerini saklamak ve bir sabit disk sürücünün ömrünü uzatmak için kullanılır.

FIPS (Federal Information Processing Standards - Federal Bilgi İşleme Standartları)

Federal Bilgi Güvenliği Yönetimi Yasası (FISMA) uyarınca Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından geliştirilen ve Ticaret Bakanı tarafından onaylanan ABD federal bilgisayar sistemleri için standartlar ve kılavuzlar.

FIPS 197

Advanced Encryption Standard - Gelişmiş Şifreleme Standardı (Rinjdael olarak da bilinir), Belçika’da geliştirilen bir blok şifreleyicinin bir modeli. 128, 192 ya da 256-bit anahtarlar kullanır: AES-128 hiçbir zaman kaba güçle (brute force) kırılamamıştır ve Gizli düzeydeki verilerle kullanım için yeterince korumalıdır. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından Çok Gizli bilgiler için onaylanan ve herkesin kullanımına açık ilk şifrelemedir (192 bit veya daha yüksek şifreleme).

FIPS 140-2 3. Seviye

2019'da hazırlanan ortak bir devlet bilgisayar güvenliği standardı. Bu standardı karşılayan sistemler, üretim düzeyinde güvenli olmanın ve rol kimlik doğrulama ve fiziksel kurcalamaya karşı dayanıklılık gereksinimlerini karşılamanın yanı sıra, sistemlerde "kritik güvenlik parametrelerinin" modüle girdiği ve modülden çıktığı arayüzlerin farklı olmasını gerekmektedir.

Flash Bellek

Flash bellek kalıcıdır (güç kaynağı olmadığında verilerin kayıtlı kalmasını sağlayan bellek türü). Flash bellek genellikle katı hal sürücüleri (SSD'ler) ve USB flash sürücüler gibi cihazlarda bulunur. Genellikle kişisel bilgisayarlarda ve kurumsal veri saklama çözümlerinde bulunur.

Form Faktörü

Sabit disk sürücü veya SSD gibi bir elektronik bileşenin boyutu ve şekli.

Frekans

Bellek hızını tanımlamak için kullanılan eski bir terim.


Çöp Toplama

Çöp Toplama, NAND Flash’ın dayanıklılığını sürdürmesi ve hızını koruması için önemli bir özelliktir. NAND Flash tabanlı aygıtlar, orada bulunan verilerin üzerine yazamazlar. Program/Silme döngüsünden geçmeleri gerekir; kullanımda olan bir veri bloğunun üzerine yazmak için, bir NAND Flash denetleyicisi önce geçerli verilerin (hâlâ kullanımda olan veriler) tümünü kopyalayıp farklı bir bloktaki boş sayfalara yazar, ilgili bloktaki tüm hücreleri (hem geçerli hem de geçersiz verileri) siler ve ardından, yeni silinen bloğa yeni verileri yazar. Bu işleme Çöp Toplama denir.

Gbps

Gigabit/saniye, saniyede milyar bit cinsinden veri hızı.

Gigabit (Gb)

Bit, bilgisayar sektöründe en küçük veri birimidir ve 1 ya da 0 (açık/kapalı) olarak temsil edilir. Gigabit (Gb), Uluslararası Birim Sistemine (SI) göre tanımlandığı şekilde 1 milyar bittir (ya da 109). Bilgisayar belleklerinde Gb (ya da Gbit) genellikle tek bir DRAM bileşeninin yoğunluğunu ifade etmek için kullanılır.

Gigabyte (GB)

Bir bayt 8 bitten oluşur. Gigabayt (Gb), Uluslararası Birim Sistemine (SI) göre tanımlandığı şekilde 1 milyar bayttır (ya da (or 109)). Bilgisayar belleklerinde GB, bir bellek modülünün ya da toplam sistem belleğine eşit olacak şekilde birleştirilen bellek modülleri grubunun toplam kapasitesini belirtmek için kullanılır.


Isı Dağıtıcı

Isıyı dağıtmak için modüllere takılan metal parça.


Infrared Sync Technology™

HyperX® ve Kingston FURY™ bellek modüllerinde kızılötesi bileşenleri kullanan patentli RGB senkronizasyon teknolojisi.

Intel®

Intel Corporation

Intel® Xeon®

Intel sunucu işlemci ailesi.

Intel® XMP 2.0

DDR4 / DDR3 için Intel’in hız aşırtma spesifikasyonu.

Intel® XMP 3.0

DDR5 için Intel’in hız aşırtma spesifikasyonu.

Intel® XMP 3.0 Certified

DDR5 için Intel şirketi içi kalifikasyon programı sürüm 3'e sunulan ve bunu geçen parça/kit.

Intel® XMP 3.0-Ready

DDR5 için Intel XMP 3.0 hız aşırtma profilleriyle uyumlu parça/kit.

Intel® XMP Certified

DDR4 / DDR3 için Intel şirketi içi kalifikasyon programı sürüm 2'ye sunulan ve bunu geçen parça/kit.

Intel® XMP-Ready

DDR4 / DDR3 için Intel XMP 2.0 ya da daha önceki hız aşırtma profilleriyle uyumlu parça/kit.

IR Sync

Kingston Infrared Sync Technology’nin kısaltması.


JEDEC

Joint Electron Device Engineering Council, endüstri standartları kurumu.


Kingston FURY™ Beast

Giriş seviyesi DIMM hız aşırtma belleği ürün serisi.

Kingston FURY™ Impact

SODIMM tabanlı hız aşırtma belleği ürün serisi.

Kingston FURY™ Renegade

Üst düzey performanslı DIMM hız aşırtma belleği ürün serisi.

Kit

Genellikle çift, üç ya da dört kanallı bellek mimarisini destekleyen, birden fazla bellek modülünün yer aldığı bir parça numarası. Örneğin, K2 = pakette toplam kapasiteye eşit olacak şekilde 2 DIMM bulunur.


Uzunluk (mm) x Yükseklik (mm) x Genişlik (mm)

Isı dağıtıcı dahil bir modülün milimetre cinsinden ölçüleri.

LRDIMM

Load Reduced (Yükü Azaltılmış) DIMM.


M.2

Dahili olarak takılan bilgisayar genişletme kartları için bir form faktörü. Farklı modül genişliklerine ve uzunluklarına izin verir.

Mbps

Megabit/saniye, saniyede milyon bit cinsinden veri hızı.

Memory

Bir bilgisayarın, işlemci için geçici olarak verilerin saklandığı alanı.

Bellek Kanalı

Bellek kanalı, bir bellek modülü ile bir bellek denetleyicisi (tipik olarak işlemcinin içinde bulunur) arasındaki veri aktarım yoludur. Çoğu bilgisayar sistemi (PC'ler, dizüstü bilgisayarlar, sunucular), bellek performansını artırmak için kanalların birleştirildiği çok kanallı bir bellek mimarisine sahiptir. Çift Kanallı bellek mimarisi, aynı modüller bir çift olarak takıldığında, bellek denetleyicisi için etkin bant genişliğinin iki katına çıktığını gösterir.

MHz

MegaHertz, saniye başı milyon (saat) döngü.

microSD Kart

Genellikle cep telefonlarında ve diğer taşınabilir cihazlarda kullanılan çok küçük bir hafıza kartı türü.

MT/s

MegaTransfer/saniye, saniyede milyon bit cinsinden veri hızı.


NAND

Bir flash bellek türü, elektriksel olarak silinebilen ve yeniden programlanabilen elektronik kalıcı bir veri saklama ortamı. NAND, bir mantık geçidi (dijital elektronik cihazlarda belirli bir çıkış üretme yolu) olan NOT AND’ı ifade etmektedir.

NAND Cihaz İstifleme

Veri saklama kapasitesini artırmak için, NAND flash bellek gibi kalıcı bir bellek cihazı, bir bellek kalıbı paketi oluşturmak üzere birden fazla bellek kalıbı (örn. çip) istifine sahip olabilir. Bellek kalıbı paketi DDP (Double-Die Package - Çift Kalıp Paketi), QDP (Quad-Die Package - Dört Kalıp Paketi), ODP (Octo-Die Package - Sekiz Kalıp Paketi) ve HDP (16 die package - 16 kalıp paketi) gibi çeşitli formlarda uygulanabilir. Kalıp istifleme teknolojisi, USB sürücü veya M.2 SSD'ler gibi küçük form faktörlerinde daha yüksek kapasite sağlar.

Non-ECC (ECC Olmayan)

Hiçbir ECC işlevi desteklenmez.

Kalıcı Bellek

Kalıcı bellek, güç kapatılsa bile kayıtlı verileri saklama özelliğine sahip bir bilgisayar belleği türüdür.

NVM Express™ (NVMe™)

Non-Volatile Memory Express, bilgisayarın kalıcı belleğine (SSD gibi) erişmeye yönelik bir açık arayüzü spesifikasyonudur.


On-Die ECC (ODECC)

Hata Düzeltme Kodu DRAM çipinin içindedir.


PCB

Baskılı Devre Kartı, her zaman siyah olan FURY hariç tüm modüller için yeşil/mavi.

PCI Express® (PCIe®)

Peripheral Component Interconnect Express, GPU’lar ya da SSD’ler gibi yüksek hızlı bileşenlere yönelik bir arayüz standardı.

PMIC

Power Management Integrated Circuit (Güç Yönetimi Entegre Devresi), güç dağıtımını yönetmek için DDR5 modüllerinde bulunan bir bileşen kümesi.

Plug N Play (PnP)

Kingston FURY Beast ve Kingston FURY Impact ile birlikte kullanıldığında, Kingston’ın ayarları etkinleştirmek zorunda kalmadan hız aşırtma yapma yöntemini tanımlar.

Elektrik Kesintisi Koruması

Elektrik kesintileri kaçınılmazdır ve düzgün donanım kullanılmadığında iş ortamında zararlara neden olabilir. Elektrik Kesintisi Koruması, veri kaybını önlemek için gereklidir. Desteklenen ana cihaz karta, güçte bir düşüş tespit ettiğinde tüm işlemlerini durduracak bir komut gönderebilir. Bu durum karta, elektrik kesintisi sırasında yazılmakta olabilecek verileri kaydetmesi için zaman tanıyacaktır.


Dört Kanallı

Takılan dört tamamen aynı bellek modülünün sistem performansını artırmak için bant genişliklerini birleştirdiği bellek yuvası mimarisi.

Dört Sıra

4 Rank, ya da Dört Sıra, modül başına kaç 64-bit verinin yüklenebildiği.

QVL

Qualified vendor list (Onaylı sağlayıcı listesi).


RAM

(Random Access Memory) Rastgelen Erişimli Bellek.

Rank (Sıra)

Rank ya da sıra, bir bellek modülü üzerindeki adreslenebilir bir veri bloğunu ifade eder. DDR2, DDR3 ve DDR4 bu veri blokları 64 bit genişliğindedir (x64), ECC için 8 bit daha yer alır (x72). DDR5 modülleri de rank ya da sıra başına 64 bittir, ancak ECC var olduğunda veri bloğu sıra başına 80 bit genişliğindedir (x80). Bir modül Tek Rank (1R), Çift Rank (2R), Dört Rank (4R) veya Sekiz Rank (8R) olarak oluşturulabilir. Rank sayısı tipik olarak daha yüksek modül kapasitelerine ulaşılmasını sağlamak için artar.

RAS

Row Address Strobe, bellekteki verilere erişme yöntemi.

RDIMM

Kayıtlı DIMM

Ready for AMD Ryzen™

AMD Ryzen tabanlı bilgisayarlarda hız aşırtma için AMD şirket içi kalifikasyon programı.

Kayıt

Sunucu sınıfı bellek modüllerinde bulunan ve veri yüklerini yöneten bir tampon çipi.

RGB

Kırmızı, Yeşil ve Mavi LED'ler


SATA

Serial Advanced Technology Attachment’ın kısaltması olan SATA, sabit disk sürücüler ve SSD’ler gibi veri saklama cihazlarına bağlanan bir bilgisayar veri yolu arayüzüdür.

SD Kart

Genellikle dijital kameralarda ve diğer taşınabilir cihazlarda kullanılan bir hafıza kartı türü.

SD Hız Sınıfı

SD Association, verileri bir hafıza kartına kaydederken belirli yazma hızları gerektiren video kayıt ürünleri üreten şirketlerin ihtiyaçlarına göre minimum veri aktarım hızını derecelendiren standartlar oluşturmuştur. SD Hız Sınıfı, UHS Hız Sınıfı ve Video Hız Sınıfı, minimum yazma hızlarını garanti etmek ve en iyi performansı sunmak için hem hafıza kartları hem de cihazlar için bunu standart hale getirmiştir.

SDRAM

Synchronous Dynamic Random Access Memory - Senkron Rastgele Erişimli Bellek.

Server Premier

Sunucular/iş istasyonları için endüstri standardı bellek ürünleri serisi, parça numaraları "KSM” ile başlar.

SIMM

Single In-line Memory Module - Tek Sıralı Bellek Modülü (en son 2000’li yılların başında görülmüştür).

Tek Rank

1 Rank (1R) ya da Tek Sıra, modül başına kaç 64-bit verinin yüklenebildiği.

System In Package (SIP)

System In Package (SiP - Paket içinde Sistem), birden fazla entegre devreyi (IC) ve pasif bileşeni, paket üzerinde paket kullanılarak istiflenebilen tek bir pakette bir araya getirmek için kullanılan bir tasarımdır. Genellikle SSD'lerde, USB Sürücülerde, SD kartlarda, bir cep telefonunun içinde vb. kullanılır.

SODIMM

Small Outline Dual In-Line Memory Module (Küçük Hatlı Çift Sıralı Bellek Modülü) dizüstü bilgisayarlar, mikro sunucular, yazıcılar ya da router’ler gibi küçük bilgisayar sistemlerine yönelik, küçük form faktörlü bir bellek modülü.

SPD

SPD EEPROM olarak da bilinen Serial Presence Detect (Seri Varlık Algılama), modüldeki, parça numarası, spesifikasyonlar ile ilgili bilgileri saklayan bir çiptir.

Hız (diğer adıyla Frekans)

Bir bellek modülünün desteklediği, MHz (MegaHertz) ya da MT/s (Saniye başına MegaTransfer) ile ölçülen, veri hızı ya da etkili saat hızı. Hız ne kadar yüksek olursa, saniye başına o kadar çok veri transfer edilebilir.

Hız Sınıfı (Class 4, 6, 10)

SD Association, farklı harici veri saklama kartları (SD, microSD) için hız derecelendirmesini standart hale getirdi. Bunlar 'Hız Sınıfı' olarak adlandırılır ve mutlak minimum sürekli yazma hızlarını belirtir. Kartlar Class 4 (4MB/s), Class 6 (6MB/s) ya da Class 10 (10MB/s) olarak sınıflandırılabilir.

SSD

Katı Hal Sürücüsü, verilerin sabit disk sürücülerinde olduğu gibi mekanik bir aktüatör yerine bir Flash denetleyici tarafından okunduğu ve yazıldığı Flash NAND çip gruplarından oluşan bir veri saklama cihazı. Mekanik parçaların olmaması nedeniyle SSD'ler HDD'lere göre daha sorunsuz ve verimli çalışır. SSD'lerin HDD'lere göre bir diğer avantajı da manyetik parazitlerden zarar görmemeleridir.

Güçlü ECC Motor

NAND Flash belleğin, veriler Flash denetleyici üzerinden ana PC’den NAND veri depolamasına taşınması sırasında veri bütünlüğünü koruması gerekmektedir. Ana sistemden karta veri transferlerine, NAND Flash veri saklama alanına gerçekten yazılmasından önce “havadaki veri” ya da “taşınmakta olan veri” gibi adlar verilir. Flash denetleyicilerde, bu yolda ilerlerken verileri etkileyebilecek hataların çoğunun tespit edilmesi ve düzeltilmesi için Hata Düzeltme teknolojisi (Error Correction Code anlamına gelen ECC olarak adlandırılır) bulunur. Flash bellek yongalarında, yazılan her veri bloğu için ek hata düzeltme bilgileri bulunur; bu bilgi, Flash denetleyicinin bir veri bloğu okunurken eş zamanlı olarak birçok hatanın düzeltmesini sağlar. NAND Flash bellek, sabit disk sürücülerde olduğu gibi normal çalışma sırasında ECC verileri, oluştukça düzelteceği bit hataları ile karşı karşıya kalacaktır. Bir NAND cihazının bir veri bloğunda fazla sayıda hata olduğunda bu blok Bad Block (Bozuk Blok) olarak işaretlenecek, blok hizmetten alınacak ve yedek bloklar hizmete alınacaktır. Bu işlem sırasında veriler gerekiyorsa ECC kullanılarak düzeltilecektir. Yedek Blokların kullanılması, SSD’lerin kullanılabilir ömrünü ve dayanıklılığını artıracaktır.

Alt kanal

Verimliliği artırmak için 64 bitlik adresi iki 32 bitlik segmente bölen DDR5 bellek modüllerini ifade eder.


UDIMM

Non-ECC Unbuffered Dual In-Line Memory Module (ECC Olmayan Tamponsuz Çift Sıralı Bellek Modülü), çoğunlukla hata düzeltmesinin gerekli olmadığı ve DIMM kapasitesinin sınırlı olduğu masaüstü sistemlerde kullanılan, x64 veri genişliğine sahip bir uzun form faktörlü bellek modülüdür.

UHS-I Video Hız Sınıfı

Video kaydı için bir hız sınıfı. Söz konusu ortamın minimum yazma hızı bir harf ve ardından gelen bir sayı ile gösterilir. V30 hız sınıfı, en az 30MB/s yazma hızına sahiptir.

Tamponsuz

Modül üzerinde Kayıt (Register) gibi veri tamponları bulunmaz.

U.2

Kurumsal pazar için tasarlanmış bir SSD bağlama bilgisayar arayüzü standardı. Genellikle 2,5" form faktöründe gelir ve M.2'den daha fazla veri saklama alanı sunar.

UHS-I

Ultra-High Speed – I (UHS-I), SDHC ve SDXC hafıza kartlarında kullanılan bir hız sınıfıdır. UHS-I, 104 MB/s’ye varan veri yolu arayüzü hızına sahiptir.

UHS-II

Ultra-High Speed – II (UHS-II), SDHC ve SDXC hafıza kartlarında kullanılan bir hız sınıfıdır. UHS-I, 312 MB/s’ye varan veri yolu arayüzü hızına sahiptir. İlk versiyondan (UHS-I) farkı, daha yüksek aktarım hızlarına olanak tanımak için Düşük Voltajlı Diferansiyel Sinyalleme (LVDS - Low Voltage Differential Signaling) teknolojisini kullanan ikinci pim sırasının eklenmiş olmasıdır.

UHS Hız Sınıfı (U1, U3)

Ultra High Speed (UHS), video kaydı için minimum sürdürülen yazma performansını belirtir. SD Association, UHS Speed Class 1 ve UHS Speed Class 3 olmak üzere iki UHS Speed Class çıkarmıştır. UHS Speed Class 1, en az 10MB/s yazma hızını desteklerken UHS Speed Class 3 en az 30MB/s yazma hızını desteklemektedir. UHS Hız Sınıfı, genellikle bir U sembolünü içinde 1 ya da 3 ile ifade edilir.

USB

Evrensel Seri Veri Yolu (Universal Serial Bus - USB), cihazlar ile kişisel bilgisayar (PC) veya akıllı telefon gibi bir ana denetleyici arasında bağlantıya olanak tanıyan standart bir arabirimdir. Dijital kameralar, fareler, klavyeler, yazıcılar, tarayıcılar, medya cihazları, harici sabit sürücüler ve flash sürücüler gibi çevre birimi cihazlarının bağlanmasını sağlar.

USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)/USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)/USB 3.2 Gen 2x2/USB 4

Bu USB standartları arasındaki fark, veri aktarım hızı becerileridir. USB 3.2 Gen 1 5Gbit/s’ye, USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s’ye, USB 3.2 Gen 2x2 20Gbit/s’ye ve USB4 40Gbit/s’ye kadar hızları desteklemektedir. Daha fazla bilgi için: https://www.kingston.com/tr/usb-flash-drives/usb-30.


Video Hızı Sınıfı (V10, V30, V60, V90)

Video Hız Sınıfı, SD Association tarafından daha yüksek video çözünürlüklerinde ve kayıt özelliklerinde çalışabilen kartları sınıflandırmak için oluşturulmuştur. Bu hız sınıfı, video kaydı için minimum sürekli performansı garanti eder. V6, V10, V30, V60 ve V90 sınıfları bulunmaktadır. V90 Hız Sınıfı, hafıza kartının minimum yazma hızının 90MB/s, V30 Hız Sınıfı 30MB/s vb. olduğunu gösterir. Daha fazla bilgi için: https://www.kingston.com/tr/blog/personal-storage/memory-card-speed-classes.

ValueRAM

PC’ler için endüstri standardı bellek ürünleri serisi, parça numaraları "KVR” ile başlar.

VLP

Very Low Profile (Çok Düşük Profil), PCB modülünün yüksekliğini ifade eder.


Yıpranma Dengeleme

Kingston Flash veri depolama cihazlarında, P/E döngülerini (programlama/silme) Flash belleğe eşit biçimde dağıtan gelişmiş bir yıpranma dengeleme teknolojisi kullanılmaktadır. Dolayısıyla yıpranma dengeleme, bir Flash bellek kartının kullanım ömrünü uzatır.


x16

DRAM veri genişliği, 16 bit.

x4

DRAM veri genişliği, 4 bit.

x64

Modül veri genişliği, 64-bit ECC olmayan.

x72

Modül veri genişliği, 72-bit ECC (64 + 8bit).

x8

DRAM veri genişliği, 8 bit.

x80

Modül veri genişliği, 80-bit ECC (çift 32 + 8bit alt kanallı).

XMP

Intel Extreme Memory Profile, hız aşırtma modüllerinde önceden programlanmış zamanlamalar.

XTS-AES

XEX Tweakable Block Ciphertext Stealing Advanced Encryption Standard; işlevselliği, 128 bit veya daha fazla veri birimleri için AES blok şifresini bir alt yordam olarak kullanan değiştirilebilir bir blok şifredir. Hem idari hem de kurumsal birçok kuruluş tarafından kullanılan son derece güvenli bir şifreleme modudur.