Zauważyliśmy, że obecnie odwiedzasz witrynę w Wielkiej Brytanii. Czy zamiast tego chcesz odwiedzić naszą główną stronę?

Prawidłowa obsługa pamięci flash

Zalecenia

Karty pamięci flash, pamięci flash USB DataTraveler® i szyfrowane pamięci flash USB IronKey marki Kingston® to wygodne i łatwe do przenoszenia urządzenia pamięci masowej, które umożliwiają przechowywanie zdjęć, muzyki, filmów i innych ważnych plików danych.

Aby zminimalizować utratę danych i zapewnić prawidłowe działanie pamięci masowej flash firmy Kingston, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Wymień lub naładuj akumulatory urządzenia hosta po wyświetleniu ostrzeżenia o niskim poziomie ich naładowania.

Rozładowanie akumulatorów to jeden z najczęstszych problemów powodujących utratę zdjęć lub innych danych zapisanych w urządzeniach pamięci flash. Jeżeli akumulator urządzenia hosta wyczerpie się podczas operacji zapisu danych na pamięci flash, uszkodzeniu może ulec nie tylko zapisywany plik, ale także całe urządzenie pamięci. Jeśli np. aktualizacja pliku katalogu tabeli alokacji plików (FAT) będzie niekompletna, a plik FAT zostanie uszkodzony, niektóre lub wszystkie pliki zapisane w urządzeniu pamięci flash mogą stać się niedostępne. Upewnij się, że urządzenia takie jak aparaty fotograficzne i kamery sportowe są w pełni naładowane.

Można je jednak naprawić, używając dostępnego w sprzedaży oprogramowania do odzyskiwania danych z dysku. Nawet po zastosowaniu programów do odzyskiwania możliwe będzie odzyskanie tylko części danych.

Aby uniknąć tych problemów, należy mieć ze sobą zapasowy akumulator lub przerwać korzystanie z urządzenia, gdy poziom naładowania akumulatora będzie niski.

2. Wyjmuj prawidłowo urządzenie pamięci masowej flash z urządzenia.

W przypadku komputerów ważne jest, aby odłączać pamięć USB DataTraveler lub czytnik kart ze złączem USB w systemie operacyjnym. Aby bezpiecznie odłączyć pamięć USB w systemie Windows 10/11, kliknij ikonę „Bezpieczne usuwanie sprzętu” w zasobniku systemowym. Aby bezpiecznie odłączyć pamięć USB w systemie MacOS, przeciągnij ikonę USB z pulpitu do kosza lub kliknij przycisk Wysuń na liście zamontowanych woluminów. Komputery często „buforują” dane w pamięci i mogą zapisywać dane w pamięci flash USB z opóźnieniem. Z zasady należy zaczekać co najmniej dwie minuty po zakończeniu zapisu danych w pamięci DataTraveler. W urządzeniach pamięci z serii XS2000, DTMax i IronKey znajduje się dioda LED, która miga, gdy pamięć jest używana.

W większości aparatów cyfrowych podczas zapisywania danych na karcie flash miga lampka, dlatego należy poczekać na ukończenie wszystkich operacji.

W przypadku komputerów należy zatrzymać połączenie USB z dyskiem DataTraveler z poziomu systemu Windows (w systemie Windows XP użyj ikony "Bezpieczne usuwanie sprzętu" na pasku zadań). W przypadku dysków DataTraveler Elite można użyć przycisku wysuwania MyTraveler. Komputery często "buforują" dane w pamięci i mogą zapisywać dane na dyskach flash USB z opóźnieniem. Z zasady należy poczekać co najmniej dwie minuty po zakończeniu zapisywania danych na dysku DataTraveler.

3. Przechowuj prawidłowo karty flash w plastikowych opakowaniach i zakładaj nasadkę na dysk DataTraveler.

Karty pamięci flash, pamięci USB DataTraveler i szyfrowane pamięci flash USB IronKey marki Kingston są odporne na wysoki poziom wyładowań elektrostatycznych, jednak bardzo wysokie wartości ESD mogą spowodować ich uszkodzenie.

Urządzenia pamięci masowej flash mogą także zostać uszkodzone przez ładunki elektrostatyczne. Na przykład w suche dni użytkownik może zgromadzić wystarczającą ilość ładunku, aby spowodować powstanie iskry po dotknięciu klamki lub innych metalowych przedmiotów (zjawisko to nosi nazwę wyładowania elektrostatycznego [ESD]).

Karty flash i dyski DataTraveler firmy Kingston są odporne na wysoki poziom wyładowań elektrostatycznych, jednak bardzo wysokie wartości ESD mogą spowodować ich uszkodzenie.

4. Nie wkładaj na siłę urządzeń pamięci masowej flash do złączy.

Z wyjątkiem pamięci i czytników ze złączami USB Type-C większość złączy pamięci flash USB i kart pamięci flash jest jednokierunkowa. Oznacza to, że pamięć flash można włożyć tylko w jeden sposób; jeżeli nie można włożyć dysku ani karty do gniazda, nie należy używać siły. Zapobiegnie to uszkodzeniu pamięci flash lub gniazda. Więcej informacji na temat prawidłowego podłączania kart lub pamięci USB flash zawierają instrukcje obsługi urządzeń. Złącza USB Type-C mają symetryczną konstrukcję, nie ma więc znaczenia, w jaki sposób zostaną podłączone.

5. W miarę możliwości przenoś urządzenia pamięci masowej flash w bagażu podręcznym.

Na całym świecie używane są dziesiątki milionów urządzeń pamięci masowej flash i nie istnieją wiarygodne raporty o uszkodzeniu ich przez skanery rentgenowskie na lotniskach.

Badania przeprowadzone przez stowarzyszenie International Imaging Industry Association (I3A) w 2004 roku wykazały, że urządzenia rentgenowskie używane obecnie w portach lotniczych nie stanowią zagrożenia dla kart pamięci flash.

Firma Kingston zaleca, aby traktować karty flash oraz dyski DataTraveler jak niewywołane filmy i przechowywać je w bagażu podręcznym, ponieważ poziom promieniowania podczas kontroli pasażerów są znacznie niższe od występujących w nowych urządzeniach do skanowania bagaży.

6. Zawsze wykonuj kopię zapasową danych.

Urządzenia pamięci masowej flash nie są niezawodne i czynniki wymienione powyżej mogą spowodować uszkodzenie zapisanych na nich danych. Ważne jest, aby wykonywać kopie zapasowe ważnych informacji na kilku nośnikach, a nawet drukować je w celu dłuższego przechowywania. Nie należy przechowywać ważnych danych wyłącznie na urządzeniach pamięci masowej flash.