ตัวอย่างล่าสุดสำหรับกรณีละเมิดการใช้งานอุปกรณ์ USB แบบไม่เข้ารหัส