เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

แผนผังการจัดเก็บข้อมูล

ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลรองรับไฟล์ได้จำนวนเท่าใด เราจัดทำแผนภาพนี้ขึ้นเพื่อช่วยคุณในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขนาดของไฟล์โดยเฉลี่ยของไฟล์แต่ละประเภทและจำนวนไฟล์ที่ไดรฟ์ขนาดต่าง ๆ รองรับ

ความจุ1จำนวนภาพโดยประมาณ (12MP)จำนวนภาพโดยประมาณ
(24MP - RAW แบบไม่บีบอัด)
จำนวนเพลงโดยประมาณ
(3MB ต่อไฟล์)
จำนวนความยาววิดีโอโดยประมาณ (1080p)2จำนวนความยาววิดีโอ 4K โดยประมาณ
(30 Mbps)2
จำนวนความยาววิดีโอ 8K โดยประมาณ
(60 Mbps)2
1TB 857,143 12,800 333,333 5,376 2,083 1,042
512GB 428,571 6,400 166,667 2,688 1,042 521
256GB 214,286 3,200 83,333 1,344 521 260
128GB 107,143 1,600 41,667 672 260 130
64GB 53,571 800 20,833 336 130 65
32GB 26,786 400 10,417 168 65 32
16GB 13,393 200 5,208 84 32 16
8GB 6,696 100 2,604 42 16 8

ความจุบางส่วนที่ระบุในแฟลชการ์ดใช้สำหรับ การฟอร์แมตและฟังก์ชั่นอื่น ๆ ไม่ใช่สำหรับการจัดเก็บข้อมูล ด้วยเหตุนี้ ความจุที่ ใช้งานได้จริงเพื่อเก็บข้อมูลจะต่ำกว่าที่แจ้งไว้ใน ตัวผลิตภัณฑ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือหน่วยความจำแฟลชเมมโมรี่ของ Kingston ที่ kingston.com/Flash_Memory_Guide