เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

Lenovo - System x3550 M5

configurator results memory

 • มาตรฐาน

  4 GB (Removable)

 • สูงสุด

  768 GB Reg ECC RDIMMs\ ECC LRDIMMs

  1.5 TB with release of 64GB LRDIMMs

 • CPU 1:

 • CPU 2:

 • สถาปัตยกรรมบัส

  USB 2.0/3.x Type-A

  PCI Express

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 3.5-inch

 • 12 Socket(s) per CPU

  24 Socket(s) using two CPUs

 • Intel Xeon E5-2600 v3 Intel C610 Series

5463-xxx

หมายเหตุเกี่ยวกับโครงร่างการทำงานที่สำคัญ

 • Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model and number of modules installed.
 • This system supports Registered ECC (RDIMM) or Load Reduced (LRDIMM) memory. Mixing RDIMM,and LRDIMM is not supported within this system.

การอัพเกรดที่รองรับสำหรับเครื่องของคุณ