เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

Dell/Alienware - XPS 27 Desktop

configurator results memory

 • มาตรฐาน

  4 GB (Removable)

  6 GB (Removable)

 • สูงสุด

  16 GB

 • 4GB Standard:

  4 GB
 • or 6GB Standard:

  4 GB
  4 GB
 • สถาปัตยกรรมบัส

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  Flash - SDXC

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i5 4xxx Intel H87

  Intel Core i7 4xxx Intel H87

การอัพเกรดที่รองรับสำหรับเครื่องของคุณ