เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

DDR5 4800MT/s* ECC Unbuffered DIMM

หน่วยความจำตระกูล Kingston Server Premier
DDR5 4800MT/s* ECC Unbuffered DIMM
เลขชิ้นส่วน ความจุ อันดับ การปรับปรุงแม่แบบ รายละเอียดทางเทคนิค PCN
KSM48E40BS8KI-16HA 16GB 1R A PDF PCN ซื้อ
KSM48E40BD8KI-32HA 32GB 2R A PDF PCN ซื้อ
KSM48E40BD8KM-32HM 32GB 2R M PDF PCN ซื้อ
    ความจุ
    อันดับ
    การปรับปรุงแม่แบบ