เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

อัพเดตเฟิร์มแวร์ SSD

ข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ SSD จาก Kingston จัดให้ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Kingston SSD Manager (KSM) หากมีข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ที่สามารถใช้ได้หรือจัดไว้ให้สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ KSM จะแจ้งให้ทราบ และหมายเหตุการเผยแพร่เฟิร์มแวร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอัพเดตจะถูกจัดแสดงภายในอินเทอร์เฟซของแอพพลิเคชั่น

ตรวจสอบข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณโดยดาวน์โหลดและติดตั้ง Kingston SSD Manager (KSM) จากลิงค์ด้านล่าง คุณสามารถอัพเดตเฟิร์มแวร์โดยเลือก SSD เป้าหมายภายในแอพพลิเคชั่น จากนั้นคลิกที่ปุ่มอัพเดตเฟิร์มแวร์ แอพพลิเคชั่นจะต้องเรียกใช้จากผู้ดูแลระบบภายใน Windows ควรสำรองข้อมูลของคุณไว้เสมอก่อนทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์

หากคุณไม่สามารถอัพเดตได้ภายในระบบ Windows หรือหากต้องการสำเนาหมายเหตุการเผยแพร่เฟิร์มแวร์ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการด้านเทคนิคเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

เฟิร์มแวร์และข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์จัดให้ภายใต้ดุลพินิจของ Kingston สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Kingston เฉพาะรุ่น เฟิร์มแวร์และข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์จัดหาให้ "ตามที่เป็น" และใช้ภายใต้ความเสี่ยงที่คุณต้องแบกรับโดยไม่มีการรับประกัน หรือสามารถอ้างสิทธิ์หรือมีการให้ประกันใด ๆ จาก Kingston ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

Kingston ไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ต่อการรับประกันเหล่านี้ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ทั้งโดยแจ้ง โดยนัยหรือภายใต้ข้อบังคับ ในส่วนของเฟิร์มแวร์และข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ รวมทั้งการรับประกันหรือกำหนดเงื่อนไขด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน การไม่ละเมิด คุณสมบัติในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานเฉพาะด้าน

Kingston ไม่ได้แสดงตัวหรือรับประกันว่าเฟิร์มแวร์หรือข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์จะพร้อมจัดหา สืบค้น มีความต่อเนื่อง รวดเร็ว ปลอดภัย แม่นยำ ครบถ้วนหรือปราศจากข้อผิดพลาด รวมทั้งมีความแม่นยำหรือครบถ้วนในส่วนของข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงค์หรือส่วนประกอบอื่นใดที่อยู่ภายในเฟิร์มแวร์ดังกล่าว

ไม่ได้มีการให้อนุญาตสิทธิ์ทั้งโดยแจ้งหรือโดยใน โดยหลักกฎหมายปิดปากหรือโดยช่องทางอื่นในส่วนของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากการให้อนุญาตดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และ/หรือข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ใด ๆ ยกเว้นที่มีระบุไว้ในนี้

หลังการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

ดาวน์โหลด:

Kingston SSD Manager (เฉพาะ Windows)

หมายเหตุการเผยแพร่:

SATA:
A400 SBFK71F1 2019-07-10
UV500 003056RR 2019-11-04
UV400 000056RA 2019-11-04
DC400 SAFM02.H 2016-10-26
DC400 SAFM32.I 2016-10-26
A400 SBFKB1H5 2020-01-16
A400/Q500 SBFKP1C5 2022-06-27
KC600 S4500109 2022-09-02

NVMe:
NV2 ELFK0S.6 2022-11-14
NV1 S8542107 2022-08-30
NV1 S8H40105 2022-05-03
NV1 S8442105 2021-07-28
A1000 E8FK11.R 2018-11-08
A2000 S5Z42109 2021-03-30
NV2 SBJ01103 2023-05-09
NV2 SBJ00103 2023-05-09
NV2 SBI03105 2023-05-09
NV2 SBI02105 2023-05-09
NV2 SBK00105 2023-05-09
NV1 EDFK9N07 2023-07-05

USB:
XS2000/DTMAX S9800111 2022-12-25