Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Cập nhật firmware SSD

Các bản cập nhật firmware SSD Kingston được cung cấp qua ứng dụng SSD Manager của Kingston (KSM). Nếu bản cập nhật firmware áp dụng hoặc khả dụng cho sản phẩm của bạn, KSM sẽ thể hiện điều này, và thông báo phát hành firmware liên quan đến bản cập nhật sẽ được hiển thị bên trong giao diện ứng dụng.

Để kiểm tra xem có bản cập nhật firmware cho sản phẩm của bạn hay không, vui lòng tải về và cài đặt Kingston SSD Manager (KSM) từ liên kết bên dưới. Bạn sẽ có thể thực hiện việc cập nhật firmware bằng cách chọn SSD đích bên trong ứng dụng và nhấp vào nút cập nhật firmware. Lưu ý rằng ứng dụng phải được chạy dưới quyền Quản trị trong Windows. Hãy luôn nhớ sao lưu dữ liệu của bạn trước khi tiến hành cập nhật firmware.

Nếu bạn không thể cập nhật trong môi trường Windows, hoặc nếu bạn cần một bản sao của thông báo phát hành firmware, vui lòng liên hệ hỗ trợ để được trợ giúp.

FIRMWARE VÀ CÁC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE ĐƯỢC PHÁT HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA KINGSTON LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG SẢN PHẨM NHẤT ĐỊNH CỦA KINGSTON. FIRMWARE VÀ CÁC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE ĐƯỢC CUNG CẤP "CHỈ CÓ VẬY" VÀ BẠN PHẢI TỰ CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH, BỒI THƯỜNG HAY BẢO ĐẢM NÀO TỪ KINGSTON.

KINGSTON THẲNG THẮN TỪ CHỐI TẤT CẢ MỌI TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO, DÙ ĐƯỢC DIỄN TẢ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý HOẶC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, VỀ FIRMWARE VÀ CÁC BẢN CẬP NHẬT CỦA FIRMWARE BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG CHỈ LÀ, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN VỀ CHẤT LƯỢNG, HIỆU NĂNG, TÍNH KHÔNG XÂM PHẠM, KHẢ NĂNG TIÊU THỤ ĐƯỢC, HOẶC TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH NÀO ĐÓ.

KINGSTON KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC CAM ĐOAN RẰNG FIRMWARE HOẶC CÁC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE SẼ LUÔN LUÔN CÓ SẴN, CÓ THỂ TRUY CẬP, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC ĐẦY ĐỦ CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN, VĂN BẢN, HÌNH ẢNH, LIÊN KẾT HOẶC CÁC MỤC NÀO KHÁC CÓ TRONG FIRMWARE.

KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HAY NGẦM HIỂU, THEO NGUYÊN TẮC ESTOPPEL HOẶC CÁC NGUYÊN TẮC KHÁC, ĐỐI VỚI BẤT KỲ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NÀO ĐƯỢC CẤP KHI CHO PHÉP TẢI XUỐNG BẤT KỲ FIRMWARE VÀ/HOẶC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE NÀO, TRỪ KHI ĐƯỢC CUNG CẤP Ở ĐÂY.

KHI TẢI XUỐNG PHẦN MỀM NÀY, BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐÃ NÊU Ở TRÊN.

Tải xuống:

Kingston SSD Manager (chỉ dành cho Windows)

Thông báo phát hành:

SATA:
A400 SBFK71F1 2019-07-10
UV500 003056RR 2019-11-04
UV400 000056RA 2019-11-04
DC400 SAFM02.H 2016-10-26
DC400 SAFM32.I 2016-10-26
A400 SBFKB1H5 2020-01-16
A400/Q500 SBFKP1C5 2022-06-27
KC600 S4500109 2022-09-02

NVMe:
NV2 ELFK0S.6 2022-11-14
NV1 S8542107 2022-08-30
NV1 S8H40105 2022-05-03
NV1 S8442105 2021-07-28
A1000 E8FK11.R 2018-11-08
A2000 S5Z42109 2021-03-30
NV2 SBJ01103 2023-05-09
NV2 SBJ00103 2023-05-09
NV2 SBI03105 2023-05-09
NV2 SBI02105 2023-05-09
NV2 SBK00105 2023-05-09
NV1 EDFK9N07 2023-07-05

USB:
XS2000/DTMAX S9800111 2022-12-25