เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

เปรียบเทียบ DataTraveler

ชื่อความจุสีความเร็วคุณลักษณะเด่นอินเทอร์เฟซ USBโลโก้ร่วม
DataTraveler Micro
DataTraveler Micro
64GB-256GB เงิน อ่าน 200MB/s ขนาดเล็กพิเศษ น้ำหนักเบา
ดีไซน์โลหะทั้งหมด
USB 3.2 Gen 1 ไม่มี
DataTraveler microDuo 3C Gen3
DataTraveler microDuo 3C Gen3
64GB-256GB ฝาปิดสีหมวกสีเงิน + สีม่วง อ่าน 200MB/s รองรับอุปกรณ์ USB Type-C® และ Type-A USB 3.2 Gen 1
DataTraveler Exodia Onyx
DataTraveler Exodia Onyx
64GB-256GB สีดำ + ฝาปิดเนื้อใสผิวด้านสีดำ รองรับมาตรฐาน USB 3.2 Gen 1 ฝาปิดแบบเลื่อนได้ USB 3.2 Gen 1
DataTraveler Exodia M
DataTraveler Exodia M
32GB-256GB ดำ + ดำ (32GB)
ดำ + น้ำเงิน (64GB)
ดำ + แดง (128GB)
ดำ + ทีล (256GB)
รองรับมาตรฐาน USB 3.2 Gen 1 สีตามความจุ
ฝาปิดแบบเลื่อนได้
USB 3.2 Gen 1
DataTraveler Exodia
DataTraveler Exodia
64GB-256GB ฟ้า (64GB)
เหลือง (128GB)
ชมพู (256GB)
เป็นไปตามมาตรฐาน USB 3.2 Gen 1 ห่วงคล้องหลากสี
มีฝาปิด/td>
USB 3.2 Gen 1
DataTraveler Max
DataTraveler Max
256GB-1TB ดำ อ่านสูงสุด 1,000MB/s เขียนสูงสุด 900MB/s อินเทอร์เฟซ USB-C USB 3.2 Gen 2 ไม่มี
DataTraveler Max Type-A
DataTraveler Max Type-A
256GB-1TB ดำ + เมอร์โล อ่านสูงสุด 1,000MB/s เขียนสูงสุด 900MB/s อินเทอร์เฟซ USB-A USB 3.2 Gen 2 ไม่มี
DataTraveler Kyson
DataTraveler Kyson
32GB-512GB เงินและดำ 32GB-64GB – อ่าน 200MB/s
128GB-512GB – อ่าน 200 Mb/s เขียน 60MB/s
อินเทอร์เฟซ USB-A USB 3.2 Gen 1
DataTraveler 80 M
DataTraveler 80 M
64GB-256GB ดำและน้ำเงินใส อ่าน 200MB/s อินเทอร์เฟซ USB-C
ฝาปิดแบบเลื่อนได้
3.2 Gen 1 ไม่ใช่
DataTraveler 70
DataTraveler 70
64GB-256GB ดำ เป็นไปตามมาตรฐาน USB 3.2 Gen 1 อินเทอร์เฟซ USB-C USB 3.2 Gen 1 ไม่มี