MSI - Notebook DT76 Titan DT (Intel 9th Gen) (GeForce RTX)

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  16 GB (Removable)

 • Tối đa

  64 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 7mm

  Flash - microSDXC

  USB 2.0/3.x Type-C

  SSD - M.2 SATA

  SSD - M.2 NVMe

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i7 9700K Intel Z390

  Intel Core i9 9900K Intel Z390

GT76 TITAN DT-006; GT76 TITAN DT-039; GT76 TITAN DT-040; GT76 TITAN DT-089; GT76 TITAN DT-090; GT76 TITAN DT-091; GT76DT006; GT76DT039; GT76DT040; GT76DT089; GT76DT090; GT76DT091

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn