MSI - Notebook GT76 Titan DT

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  16 GB (Removable)

  32 GB (Removable)

  64 GB (Removable)

 • Tối đa

  128 GB

 • 16GB Standard:

  8 GB
  8 GB
 • 32GB Standard:

  16 GB
  16 GB
 • 64GB Standard:

  32 GB
  32 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  Flash - SDXC

  SSD - SATA 2.5-inch 7mm

  USB 2.0/3.x Type-C

  SSD - M.2 SATA

  SSD - M.2 NVMe

 • 4 Socket(s)

 • Intel Core i9 9700K/9900K Intel Z390

GT76DT006; GT76DT039; GT76DT040; GT76DT089; GT76DT090; GT76DT9SF; GT76DT9SG

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn