Dell/Alienware - Alienware 15 R4

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  8 GB (Removable)

 • Tối đa

  32 GB

 • 8GB Standard:

  8 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  USB 2.0/3.x Type-C

  SSD - M.2 SATA

  SSD - M.2 NVMe

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i7 8750H Intel CM246

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MAY BE INSTALLED ONE AT A TIME; however, they must be added in like pairs to take advantage of memory interleaving.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn