MSI - Notebook WF75 (Intel 10th Gen)

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  16 GB (Removable)

 • Tối đa

  64 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  USB 2.0/3.x Type-C

  SSD - M.2 NVMe

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i7 10750H Intel HM470

WF75 10TK-250

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn