Lenovo - ThinkPad E14 Gen 2 (AMD)

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Non-removable)

  8 GB (Non-removable)

 • Tối đa

  20 GB with 4GB standard

  24 GB with 8GB standard

 • 4GB Standard:
  4GB(NON-REMOVABLE)

 • 8GB Standard:
  8GB(NON-REMOVABLE)

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  USB 2.0/3.x Type-C

  SSD - M.2 NVMe

 • 1 Socket(s)

 • AMD Ryzen 5 4300U/4500U

  AMD Ryzen 7 4700U/4800U

20T6xxx; 20T7xxx

Lưu ý cấu hình quan trọng

Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model installed.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn