Lenovo - ThinkCentre M90q Gen 2

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

 • Tối đa

  64 GB

 • 4GB Standard:

  4 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 7mm

  USB 2.0/3.x Type-C

  SSD M.2 NVME 2242 (single-sided)

  SSD M.2 NVME 2280 (double-sided)

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i3 10105/10305/10325(T) Intel Q570

  Intel Core i5 11400/11500/11600(T) Intel Q570

  Intel Core i7 11700(T) Intel Q570

  Intel Core i9 11900(T) Intel Q570

11MQxxx; 11MRxxx; 11MVxxx

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.
 • Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model installed.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn