Gigabyte - BRIX GB-BRi5-10210(E)

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

  8 GB (Removable)

 • Tối đa

  64 GB

 • 4GB Standard:

  4 GB
 • 8GB Standard:

  4 GB
  4 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  USB 2.0/3.x Type-C

  SSD - M.2 SATA

  SSD M.2 NVME 2280 (double-sided)

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i5 10210U

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn