ASUS - ROG Zephyrus M15 GU502

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  16 GB (Non-removable)

 • Tối đa

  32 GB

 • 16GB Standard:
  16GB(NON-REMOVABLE)

  32GB max

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  USB 2.0/3.x Type-C

  SSD M.2 NVME 2280 (single-sided)

 • 1 Socket(s)

 • Intel Core i7 10875H/10750H

GU502LUxxx; GU502LVxxx; GU502LWxxx

Lưu ý cấu hình quan trọng

Memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model installed.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn