Shuttle - X50V5 All-in-One

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 GB (Removable)

 • Tối đa

  8 GB with Kingston products

  16 GB with 16GB module

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  Flash - SDHC

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - M.2 SATA

  SSD - M.2 PCIe

 • 1 Socket(s)

 • Intel Core i3 6th Gen

Lưu ý cấu hình quan trọng

Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn