support category memory cards
Ultimate 266x (CF-U2)

CompactFlash Ultimate 266x - Hỗ trợ

Các câu hỏi thường gặp

Tùy thuộc vào phạm vi hỗ trợ của thiết bị, bạn có thể gặp phải sự cố liên quan đến tình trạng không tương thích. Để xác nhận, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị để được hỗ trợ. Vui lòng tham khảo thêm thông tin dưới đây.

Loại thẻ - Với nhiều loại thẻ có sẵn khác nhau, bạn cần đảm bảo loại thẻ bạn đang sử dụng được thiết bị hỗ trợ. Ví dụ, một số loại thẻ bao gồm: SDHC, SDXC và SDUC. Mặc dù một số thiết bị có thể hỗ trợ cả ba loại thẻ, các thiết bị đời cũ hơn có thể chỉ hỗ trợ một hoặc hai loại. Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng của thiết bị để xác nhận loại thẻ được hỗ trợ.

Dung lượng thẻ - Ngoài loại thẻ, cũng cần lưu ý đến dung lượng thẻ. Dung lượng thẻ thường nằm trong khoảng dưới 2 GB cho đến 128 TB hoặc hơn, do đó bạn cần xác nhận thiết bị hỗ trợ các mức dung lượng nào.

Hệ thống tệp - Hệ thống tệp cũng có thể gây ra các vấn đề liên quan đến khả năng hỗ trợ. Các mức dung lượng thẻ khác nhau tương ứng với các Hệ thống tệp khác nhau, chẳng hạn như FAT, NTFS, exFAT, v.v. Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng của thiết bị để xác nhận xem Hệ thống tệp nào được hỗ trợ. Nếu thẻ của bạn sử dụng Hệ thống tệp không được hỗ trợ, bạn có thể giải quyết bằng cách định dạng lại thẻ bằng Hệ thống tệp tương thích.

FAQ: KFC-012711-GEN-04

Thông tin này có hữu ích không?

Không. Chúng tôi không hỗ trợ thẻ flash của mình làm thiết bị có thể khởi động, đĩa cố định hoặc thiết bị nào đó mà bạn có thể chạy OS từ đó.

FAQ: KFC-011911-GEN-01

Thông tin này có hữu ích không?

Nhiều thiết bị sử dụng thẻ flash chỉ có thể nhận ra hệ thống tập tin FAT32. Windows sẽ tự động mặc định hệ thống tập tin là exFAT cho bất cứ thiết bị lưu trữ có thể tháo rời nào có dung lượng lớn hơn 32GB. Nó sẽ không đưa ra tuỳ chọn định dạng theo FAT32. Khi bạn cắm thẻ này vào thiết bị của mình, bạn sẽ nhìn thấy thẻ như là chưa được định dạng. Cách tốt nhất là định dạng thẻ trên thiết bị mà bạn thường xuyên sử dụng cùng với thẻ.

FAQ: KFC-070513-GEN-09

Thông tin này có hữu ích không?

Đây là điều bình thường với bộ lưu trữ flash, cho dù là ổ SSD trong hay bộ lưu trữ USB ngoài. Điều này một phần là do sự khác biệt trong cách nhà sản xuất bộ nhớ flash và ổ cứng đĩa quay tính toán megabyte. Nhà sản xuất ổ cứng tính toán một megabyte (hay 1.000x1.000 byte) bằng 1.000 KB, trong khi đó tính toán nhị phân cho bộ lưu trữ flash là 1.024 KB.

Ví dụ: Đối với thiết bị lưu trữ dựa trên flash có dung lượng 1 TB, Windows sẽ tính toán dung lượng là 931,32 GB. (1.000.000.000.000÷1.024÷1.024÷1.024=931,32 GB).

goài ra, Kingston dành một phần dung lượng cho việc định dạng và các chức năng khác như vi chương trình và/hoặc thông tin cụ thể cho bộ điều khiển. Do đó, một phần dung lượng không dành cho việc lưu trữ dữ liệu.

FAQ: KDT-010611-GEN-06

Thông tin này có hữu ích không?

Still Need Assistance?

Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PT

+1 (800)435-0640

Chat With Support

Trò chuyện ngay