We've updated our Privacy Policy with new contact details for privacy matters. Please review our updated Privacy Policy.

Kingston hoạt động có trách nhiệm với xã hội và môi trường như thế nào

Tổng quan

Kingston Technology Company, Inc. luôn cam kết hoạt động theo phương châm có trách nhiệm với xã hội và môi trường. Trong 24 năm qua, Kingston đã duy trì một triết lý cơ bản tập trung vào các giá trị cốt lõi của công ty bao gồm: tôn trọng, trung thành, liêm chính, linh hoạt và thích ứng, đầu tư vào nhân viên của chúng tôi và vui vẻ trong công việc với bạn bè đồng nghiệp. Các giá trị cốt lõi này cũng ảnh hưởng đến những nghĩa vụ của chúng tôi là tạo ra một sự khác biệt mang tính tích cực trong các cộng đồng nơi mà chúng tôi hoạt động và giúp đỡ bảo vệ môi trường.

Trách nhiệm xã hội

Nhân viên của Kingston là tài nguyên quan trọng nhất của chúng tôi. Chúng tôi mang đến một môi trường làm việc tôn trọng, an toàn và lành mạnh tại tất cả các địa điểm khi áp dụng hệ thống quản lý OHSAS 18001 mà chúng tôi đã được chứng nhận vào tháng 6 năm 2004.

Trong lĩnh vực an toàn, chúng tôi đã tiến hành các biện pháp nhằm phòng chống tai nạn như tiến hành đánh giá rủi ro, giáo dục về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cũng như tiến hành các cuộc diễn tập khẩn cấp tại tất cả các cơ sở. Về lĩnh vực sức khỏe, Kingston đã cung cấp một số chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân viên của mình. Chúng bao gồm chương trình giáo dục sức khỏe từ các chuyên gia y tế, chương trình tập luyện cũng như thư hỏi thăm sức khỏe.

Kingston cam kết duy trì một môi trường văn hóa đa dạng đáng quý và được trân trọng. Chúng tôi đối xử công bằng với mọi cá nhân trong mọi công việc, không phân biệt chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, dòng tộc, tôn giáo, giới tính, nhận thực giới tính, tình trạng mang thai, tình trạng hôn nhân, xu hướng giới tính thực sự hay nhận biết, tuổi tác, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, trách nhiệm chăm sóc gia đình, vị thế cựu chiến binh hoặc tình trạng sức khỏe, bao gồm cả những đặc điểm di truyền. Kingston nghiêm cấm việc phân biệt và quấy rối cá nhân trên bất kỳ khía cạnh nào được liệt kê ở trên hoặc bất kỳ khía cạnh nào được pháp luật bảo vệ.

Kingston chú trọng vào việc bảo vệ quyền lợi của nhân viên trên khắp thế giới cả về mặt chính sách và thực thi. Chúng tôi hoàn toàn tuân thủ các bộ luật lao động địa phương đang áp dụng, bao gồm cả những luật về lương tối thiểu, thời gian làm việc, làm thêm giờ, tiền công và tiền trợ cấp tại tất cả các chi nhánh của Kingston. Làm việc tại Kingston là tự nguyện và nhân viên có thể tự do hội họp.

Khoáng sản vùng xung đột

Kingston cũng như khách hàng đều lo ngại và muốn rằng nguồn khoáng sản được sử dụng trong quá trình sản xuất các sản phẩm của chúng tôi không được coi là "khoáng sản vùng xung đột." Khoáng sản vùng xung đột bao gồm thiếc, tantan, vonfram và vàng được khai thác tại các quốc gia được báo cáo có xảy ra xung đột vũ trang và đàn áp nhân quyền. Chúng tôi cam kết giải quyết mối lo ngại này bằng giải pháp hai bước.

Chúng tôi cam kết giải quyết mối lo ngại này thông qua một cách tiếp cận gồm hai bước.

1) Kingston đã thực hiện các biện pháp để bảo đảm vật liệu mua để sử dụng trong sản xuất của chúng tôi không chứa khoáng sản vùng xung đột. Kingston đã nhận được cam kết bằng văn bản từ tất cả các nhà cung cấp vật liệu hợp kim được sử dụng trong quá trình sản xuất các sản phẩm của Kingston rằng nguồn của các khoáng sản và nguyên liệu thô đó không đến từ các vùng bị ảnh hưởng bởi xung đột và có nguy cơ cao hoặc các khu vực khác có vi phạm nhân quyền.

2) Kingston cũng đang làm việc với chuỗi cung ứng của mình để bảo đảm rằng các thành phần được mua được sử dụng trong các sản phẩm của chúng tôi không phải là vật liệu chứa khoáng sản vùng xung đột. Chúng tôi đang yêu cầu các nhà cung cấp của mình ủng hộ mối quan ngại của chúng tôi và chúng tôi đang không ngừng nỗ lực tham gia thu thập những dữ liệu hỗ trợ cần thiết và bằng chứng thích đáng như là một phần của công việc thẩm định của chúng tôi.

Trách nhiệm môi trường

Kingston đang thực thi bổn phận của mình để trở thành một công ty bảo vệ môi trường có trách nhiệm. Vào tháng 6 năm 2004, Kingston đã nhận được chứng nhận ISO 14001 cung cấp chỉ dẫn về những vấn đề môi trường. Chúng tôi đang hoạt động theo những cách thân thiện với môi trường hơn nhằm giảm hàm lượng cacbon và công khai những nỗ lực của mình qua việc tham gia Dự án Công bố Hàm lượng Cacbon. Vì việc sử dụng năng lượng trong các cơ sở của chúng tôi chiếm phần lớn hàm lượng cacbon được phát thải nên chúng tôi đang nghiên cứu những cách thức để giảm việc sử dụng năng lượng.

Chúng tôi đang tăng cường những nỗ lực tái chế tại tất cả các địa điểm, cố gắng tái chế phần lớn rác thải được tạo ra trong quá trình hoạt động. Kingston là nhà sản xuất bộ nhớ đầu tiên triển khai chương trình tái chế sản phẩm điện tử dành cho các khách hàng của mình ở Hoa Kỳ.

Kingston đang tiến hành những lựa chọn thông minh và có trách nhiệm trong việc đóng gói bằng cách sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường nhiều hơn và tìm ra những cách thức mới để tăng cường việc sử dụng các vật liệu tái chế sau quá trình tiêu dùng.

Cộng đồng

Kingston nhận thức được vai trò Công dân Toàn cầu của mình và sẽ cố gắng tạo ra những thay đổi tích cực bất cứ lúc nào có thể. Với sự giúp đỡ của nhân viên, Kingston tham gia vào những nỗ lực nhằm nâng cao đời sống tại các cộng đồng nơi mà chúng tôi hoạt động như đóng góp vào quỹ thực phẩm địa phương, đồng tài trợ các chiến dịch từ thiện và tặng thiết bị giáo dục cho các trường học.

Kế hoạch Công bố Lượng phát thải Cacbon

CDP, còn gọi là Kế hoạch Công bố Lượng phát thải Cacbon, điều hành hệ thống công bố toàn cầu cho phép các công ty, thành phố, tiểu bang và khu vực đo lường và quản lý các tác động môi trường.

Chương trình chuỗi cung ứng của CDP cho phép các nhà cung ứng gửi dữ liệu về khí hậu, rừng và an ninh nguồn nước cho các khách hàng của mình.

Với việc công nhận các lợi ích kinh doanh hữu hình khi công bố và hành động, các công ty đang nâng cao tham vọng và tiến hành những bước đi có ý nghĩa để đối phó với biến đổi khí hậu, nạn phá rừng và an ninh nguồn nước. Điều này bảo đảm tính bền vững và khả năng sinh lời của họ trong dài hạn cũng như trang bị cho họ để đáp ứng những thay đổi về quản lý và chính sách.

Mỗi năm, Kingston đều cố gắng cải thiện dữ liệu và phạm vi của thông tin từ các cơ sở của mình trên khắp thế giới.

Biến đổi khí hậu

Tổng lượng phát thải trên phạm vi toàn cầu 1 theo khu vực năm 2019
Địa điểmPhát thải Phạm vi 1 (tấn CO2e)
Hoa Kỳ 12.92
Đài Loan, Đại Trung Hoa 0.01
Trung Quốc 133.8
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 0.79
Tổng lượng phát thải trên phạm vi toàn cầu 2 theo khu vực năm 2019
Địa điểmPhạm vi 2, theo vị trí (tấn CO2e)Điện, nhiệt, hơi nước hoặc làm mát đã mua và tiêu thụ (MWh)Điện, nhiệt, hơi nước hoặc làm mát cacbon thấp đã mua và tiêu thụ tính theo cách tiếp cận dựa trên thị trường (MWh)
Hoa Kỳ 1627.28 7273.64 0
Đài Loan, Đại Trung Hoa 16313.41 21280.3 0
Trung Quốc 11196.66 15186.74 0
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 552.81 1295.89 0

Đạo luật về Tính minh bạch trong Chuỗi cung ứng của California năm 2010 (SB 657) & Đạo luật Nô lệ Hiện đại của Vương quốc Anh năm 2015

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12, 2018

Kingston Technology Corporation và các công ty con, (được gọi chung là "Kingston") rất hiểu nỗi lo của khách hàng về việc các sản phẩm Kingston mà họ mua có được cung ứng và sản xuất qua một chuỗi cung ứng tuân thủ các đạo luật liên quan đến lao động nô lệ hoặc buôn người hay không. Vì thế Kingston đã thực hiện các biện pháp để bảo đảm chuỗi cung ứng trực tiếp các hàng hóa hữu hình cho chúng tôi được mua bán phù hợp với những luật hiện hành đó. Hưởng ứng Đạo luật về Tính minh bạch trong Chuỗi Cung ứng của California năm 2010 (SB 657) và Đạo luật Nô lệ Hiện đại của Vương quốc Anh năm 2015, Kingston đã thực hiện những hành động sau:

Kingston là thành viên của Liên minh Doanh nghiệp Có trách nhiệm http://www.responsiblebusiness.org/. Bộ Quy tắc Ứng xử của Kingston được dựa trên Bộ Quy tắc Ứng xử của RBA, đây là một bộ tiêu chuẩn về các vấn đề xã hội và đạo đức ngăn cấm việc sử dụng lao động cưỡng bức, lao động lệ thuộc nợ và lệ thuộc giao kèo cũng như lao động lao tù cưỡng bức. Với tư cách thành viên RBA, Kingston cam kết điều chỉnh dần hoạt động của mình cho phù hợp với những điều khoản của Bộ Quy tắc Ứng xử RBA, hỗ trợ và khuyến khích các nhà cung ứng và nhà thầu phụ cùng làm theo. Kingston cam kết theo đuổi giải pháp cải tiến liên tục để thực thi Bộ Quy tắc Ứng xử RBA trong các hoạt động của mình và trong chuỗi cung ứng.

Kingston gửi Bộ quy tắc Ứng xử của Kingston và thư công nhận đến các nhà cung ứng trực tiếp để chứng nhận rằng các vật liệu được sử dụng để tạo ra sản phẩm của chúng tôi tuân thủ các luật liên quan đến nô lệ và buôn người của (các) quốc gia mà Kingston đang kinh doanh tại đó.

Kingston cũng duy trì các tiêu chuẩn và thủ tục giải trình nội bộ đối với nhân viên và nhà thầu không đáp ứng được các tiêu chuẩn của công ty liên quan đến nô lệ và buôn người. Các nhân viên và ban giám đốc trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý chuỗi cung ứng được học các nội dung cơ bản của SB 657 và Đạo luật Nô lệ Hiện đại của Vương quốc Anh năm 2015.

Kingston tham gia vào quy trình xác minh các chuỗi cung ứng sản phẩm của chúng tôi để đánh giá và xử lý những nguy cơ về buôn người và nô lệ. Quy trình đó bao gồm gửi các bảng câu hỏi tự đánh giá cho các nhà cung ứng trực tiếp và đánh giá các câu trả lời của họ, nhân viên được đào tạo của Kingston sẽ tiến hành kiểm tra các nhà cung ứng để đánh giá sự tuân thủ của nhà cung ứng với các tiêu chuẩn của công ty về buôn lậu và nô lệ trong các chuỗi cung ứng, cũng như định kỳ nhờ cơ quan kiểm toán bên ba/độc lập đủ năng lực thẩm tra các chuỗi cung ứng của Kingston.
Rosy Wang signature
01/01/2018

Cảnh báo theo Đề xuất 65 của California

Đề xuất 65 của California, có tên ban đầu là “Đạo luật Thực thi Nước uống An toàn và Chất độc hại năm 1986,” là một sáng kiến được các cử tri thông qua nhằm giải quyết mối lo ngại về các chất hóa học độc hại. Đề xuất 65 của California trao cho người tiêu dùng tại California quyền được cảnh báo đặc biệt về những sản phẩm có chứa các chất hóa học được tiểu bang California biết đến là gây ra bệnh ung thư và khuyết tật bẩm sinh hoặc các nguy hại khác đối với việc sinh sản nếu những chất hóa học này có nồng độ lớn hơn một ngưỡng nhất định. Một cảnh báo theo Đề xuất 65 không có nghĩa là một sản phẩm nào đó vi phạm bất kỳ tiêu chuẩn hoặc yêu cầu nào về an toàn sản phẩm.

Do đó đối với một số sản phẩm nhất định, Kingston sẽ đưa ra lời cảnh báo sau trên một số bao bì sản phẩm nhất định:

CẢNH BÁO: Sản phẩm này chứa một chất hóa học được tiểu bang California biết đến là gây ra bệnh ung thư, khuyết tật bẩm sinh hoặc các nguy hại khác đối với việc sinh sản.

Thông tin cung cấp trên trang này được lấy từ trang web của Văn phòng Đánh giá Tác động Môi trường đối với Sức khỏe Tiểu bang California (OEHHA), và được cập nhật vào ngày 4 tháng 11 năm 2015. Vui lòng tham khảo trang web của OEHHA để biết những thông tin mới nhất về chủ đề này. Xem http://www.oehha.ca.gov/prop65.html

RBA (trước đây là EICC)

Kingston Technology Company, Inc. thông báo công ty đã tham gia Liên minh Kinh Doanh Có trách nhiệm (trước đây là Liên minh Công dân Công nghiệp Điện tử (EICC)) và trở thành Thành viên Ứng tuyển vào ngày 15 tháng 4 năm 2016.

RBA là liên minh lớn nhất của các công ty điện tử cam kết ủng hộ quyền và phúc lợi của công nhân và các cộng đồng chịu ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đồ điện tử toàn cầu. Kingston công nhận và tôn trọng cách tiếp cận tập thể của RBA và những mục tiêu mà các thành viên của liên minh dự định sẽ cùng nhau đạt được. Là một Thành viên Ứng tuyển của RBA, Kingston cam kết ủng hộ quan điểm và sứ mệnh của RBA:

Tầm nhìn RBA

Một công nghiệp điện tử toàn cầu mang lại lợi ích bền vững cho công nhân, môi trường và doanh nghiệp.

Sứ mệnh RBA

Các thành viên, nhà cung cấp và các bên liên quan cộng tác để cải thiện điều kiện làm việc và môi trường thông qua các tiêu chuẩn và tiêu chuẩn thực hành hàng đầu.

Quy tắc ứng xử của RBA là một bộ tiêu chuẩn về các vấn đề xã hội, môi trường và đạo đức trong chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp điện tử, và với tư cách là Thành viên Ứng tuyển của RBA, Kingston cam kết sẽ liên tục hoạt động theo quy định của Quy tắc Ứng xử của RBA cũng như hỗ trợ và khuyến khích các nhà cung cấp cấp một của mình thực hiện theo. Kingston cam kết sử dụng các công cụ của RBA kết hợp với biện pháp cải tiến liên tục để thực thi Quy tắc Ứng xử của RBA trong các hoạt động của mình và trong chuỗi cung ứng.

Để biết thêm về RBA và để tìm hiểu xem các thành viên sẽ cộng tác với nhau ra sao để có được một ngành công nghiệp điện tử bền vững, xin xem tại http://www.responsiblebusiness.org/

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.