Tuyên bố về Bảo hành Hạn chế của Kingston

Dưới đây là thông tin đầy đủ về chế độ bảo hành của Kingston. Bạn có thể chuyển ngay đến phần bạn muốn nhanh hơn bằng cách chọn chủ đề bạn cần từ danh sách dưới đây:

Kingston bảo đảm với khách hàng là người dùng cuối ban đầu rằng sản phẩm của công ty không có khiếm khuyết về vật liệu và tay nghề theo các điều khoản và điều kiện nêu ra ở đây. Theo các điều kiện và giới hạn được quy định dưới đây, Kingston sẽ, tùy trường hợp, sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm được chứng minh là bị lỗi do kỹ thuật sản xuất hoặc vật liệu không phù hợp. Các bộ phận được sửa chữa hoặc các sản phẩm thay thế sẽ được Kingston cung cấp trên cơ sở trao đổi và sẽ là sản phẩm mới hoặc được chứng nhận lại. Tất cả các sản phẩm được chứng nhận lại đều đã được thử nghiệm để bảo đảm rằng chúng có chức năng tương tự như sản phẩm mới. Nếu Kingston không thể sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm, Kingston sẽ hoàn tiền có giá trị thấp hơn một trong hai giá trị sau: giá trị hiện tại của sản phẩm tại thời điểm yêu cầu bảo hành hoặc giá mua. Bạn phải cung cấp chứng từ mua hàng thể hiện ngày tháng và nơi mua hàng ban đầu cũng như mô tả và giá sản phẩm.

Bảo hành giới hạn này không bao gồm bất kỳ hư hại nào đối với sản phẩm này do hậu quả từ việc lắp đặt không đúng, tai nạn, lạm dụng, sử dụng sai, thiên tai, nguồn điện quá yếu hoặc quá cao, điều kiện cơ học hoặc môi trường bất thường, hoặc tháo dỡ, sửa chữa, hoặc sửa đổi trái phép. Bảo hành giới hạn này sẽ không áp dụng nếu: (i) sản phẩm không được sử dụng theo các hướng dẫn đi kèm, hoặc (ii) sản phẩm không được sử dụng đúng với chức năng vốn có của nó.

Bảo hành giới hạn này cũng không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào, mà thông tin nhận dạng ban đầu về sản phẩm đó đã bị thay đổi, tẩy, xóa, không được xử lý hoặc đóng gói đúng cách, đã được bán như đồ cũ hoặc đã được bán lại trái với các quy định xuất khẩu của Hoa Kỳ và bất kỳ quy định xuất khẩu áp dụng nào khác.

Bảo hành giới hạn này chỉ bao gồm sửa chữa, thay thế, hoàn tiền hoặc cho nợ đối với các sản phẩm Kingston bị lỗi như quy định ở trên. Kingston không chịu trách nhiệm và không đền bù theo bảo hành đối với bất kỳ loại thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh từ việc mất, hư hại hay sai lệch nội dung hoặc dữ liệu, hay bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc xác định nguyên nhân gây ra các vấn đề hệ thống hay gỡ bỏ, bảo dưỡng hoặc cài đặt các sản phẩm của Kingston. Bảo hành này không bao gồm phần mềm bên thứ ba, thiết bị được kết nối hoặc dữ liệu được lưu trữ. Do đó, Kingston không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại thực tế hoặc hậu quả nào có thể được quy cho phần mềm của bên thứ ba, thiết bị kết nối hay dữ liệu được lưu trữ. Trong trường hợp khiếu nại, trách nhiệm duy nhất và tối đa của Kingston sẽ là sửa chữa và thay thế phần cứng hoặc hoàn lại tiền do Kingston tự quyết định.

Thời hạn bảo hành

Bảo hành sản phẩm trọn đời:**

Các sản phẩm sau đây của Kingston được bảo hành theo chế độ bảo hành trọn đời sản phẩm:

Mô-đun bộ nhớ bao gồm ValueRAM®, HyperX®, Server Premier, Bộ nhớ bán lẻ và bộ nhớ hệ thống chuyên dụng cho hệ thống của Kingston; thẻ nhớ Flash (ví dụ Secure Digital, Secure Digital HC và XC, CompactFlash, MultiMediaCard, SmartMedia, trừ thẻ microSD Nhiệt độ công nghiệp, thẻ microSD Độ bền cao (SDCE) và thẻ microSDHC Bali Class 10 UHS-1) và bộ chuyển đổi Flash.

Bảo hành 5 năm:

Các sản phẩm Kingston sau đây được bảo hành trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày người tiêu dùng cuối mua sản phẩm: USB DataTraveler® (ngoại trừ DataTraveler® Workspace, DataTraveler 2000), Design-In Client DRAM (“CBD”), USB IronKey® và ổ SSDNow® KC100 (Ổ cứng thể rắn) và thẻ microSD Industrial Temp.

Bảo hành SSD 5 năm có điều kiện:

Các sản phẩm Kingston sau đây được áp dụng chế độ bảo hành này, tùy theo sự kiện nào sau đây xảy ra trước: (i) năm (5) năm kể từ ngày khách hàng là người dùng cuối mua sản phẩm; (ii) khi mức sử dụng của một ổ SSD SATA được đo bởi thuộc tính SMART 231 của Kingston, có tên là “Chỉ số hao mòn SSD”, đạt đến giá trị bình thường hóa là một (1) thể hiện qua phần mềm SSD Manager của Kingston (“KSM”), hoặc (iii) khi mức sử dụng của một SSD NVME được thể hiện bởi thuộc tính Sức khỏe “Tỷ lệ phần trăm sử dụng” của Kingston đạt hoặc vượt giá trị bình thường hóa là một trăm (100) thể hiện qua KSM.

KSM được chỉ rõ trong bảng dữ liệu dành cho sản phẩm và sẵn có trên trang web của Kingston tại www.kingston.com/SSDmanager. Đối với SSD SATA, sản phẩm mới chưa sử dụng sẽ có chỉ số hao mòn là một trăm (100), còn sản phẩm đã đạt đến giới hạn bảo hành sẽ có chỉ số hao mòn là một (1) Đối với SSD NVMe, sản phẩm mới chưa sử dụng sẽ có giá trị Tỷ lệ phần trăm sử dụng là 0, còn sản phẩm đã đạt đến giới hạn bảo hành sẽ có giá trị Tỷ lệ phần trăm sử dụng lớn hơn hoặc bằng một trăm (100).

Vui lòng tham khảo bảng Bảo hành SSD sau để biết thông tin bảo hành cho từng sản phẩm cụ thể:

Bảng Bảo hành 5 năm có điều kiện (SSD SATA)
Dòng ổMã sản phẩm
DC500 SEDC500xxx
DC400 SEDC400S37xxx
DC450R SEDC450Rxxx
KC400 SKC400S37xxx
KC600 SKC600xxx
M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx
UV500 SUV500xxx
Bảng Bảo hành 5 năm có điều kiện (SSD NVME)
Dòng ổMã sản phẩm
A1000 SA1000M8xxx
A2000 SA2000M8xxx
DC1000B SEDC1000BMBxxx
DCP1000* SEDC1000Hxxx*
KC1000 SKC1000xxx
KC2000 SKC2000xxx
DC1000M SEDC1000Mxxx
DC1500M SEDC1500Mxxx
KC2500 SKC2500xxx

Bảo hành 3 năm:

Các sản phẩm Kingston sau đây được bảo hành trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày người tiêu dùng cuối mua sản phẩm: Data Traveler 2000, thẻ microSD độ bền cao (SDCE), DataTraveler20(DT20), DataTraveler microDuo3 G2(DTDUO3G2) và những thẻ SSDs chọn lọc được liệt kê trong bảng sau:

Bảng Bảo hành 3 năm (SSD SATA)
Dòng ổMã sản phẩm
E50 SE50S37xxx
E100 SE100S37xxx
Hyper X Fury SHFxxx
Hyper X Predator SHPM2280P2xxx
Hyper X Savage SHSS37Axxx
KC300 SKC300S37Axxx
KC310 SKC310S37Axxx
KC380 SKC380S3xxx
M.2 SATA SM2280S3xxx
MS200 MS200S3xxx
V300 SV300S37Axxx
V310 SV310S3xxx

Bảo hành SSD 3 năm có điều kiện:

Các sản phẩm Kingston sau đây được áp dụng chế độ bảo hành này, tùy theo sự kiện nào sau đây xảy ra trước: (i) ba năm kể từ ngày khách hàng là người dùng cuối mua sản phẩm; (ii) khi mức sử dụng của một ổ SSD SATA được đo bởi thuộc tính SMART 231 của Kingston, có tên là “Chỉ số hao mòn SSD”, đạt đến giá trị bình thường hóa là một (1) thể hiện qua phần mềm Kingston SSD Manager (“KSM”); hoặc (iii) khi mức sử dụng của một SSD NVME được đo bởi thuộc tính Sức khỏe “Tỷ lệ phần trăm sử dụng” của Kingston đạt hoặc vượt giá trị bình thường hóa là một trăm (100) thể hiện qua KSM.

KSM được chỉ rõ trong bảng dữ liệu dành cho sản phẩm cụ thể và sẵn có trên trang web của Kingston tại www.kingston.com/SSDmanager. Đối với SSD SATA, sản phẩm mới chưa sử dụng có độ hao mòn là một trăm (100), còn sản phẩm đã đạt đến giới hạn bảo hành sẽ có độ hao mòn là một (1). Đối với SSD NVMe, một sản phẩm mới chưa dùng sẽ hiển thị giá trị Tỷ lệ phần trăm sử dụng là 0, trong khi một sản phẩm đạt giới hạn bảo hành sẽ thể hiện giá trị Tỷ lệ phần trăm sử dụng lớn hơn hoặc bằng một trăm (100).

Vui lòng tham khảo Bảng Bảo hành SSD sau để biết thông tin bảo hành cho từng sản phẩm cụ thể:

Bảng Bảo hành 3 năm có điều kiện (SSD SATA)
Dòng ổMã sản phẩm
A400 SA400S37xxx
Hyper X Fury RGB SHFR200xxx
Q500 SQ500S37xxx
UV300 SUV300S37Axxx
UV400 SUV400S37xxx
Three Year Conditional Warranty Table (NVMe SSD)
NV1 SNVSxxx

Bảo hành 2 năm:

Các sản phẩm Kingston sau đây được bảo hành trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày người tiêu dùng cuối mua sản phẩm: SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, DataTraveler® Workspace, DataTraveler® Bolt Duo, MobileLite® Wireless - Gen 3, MobileLite® Wireless - Gen 2, Đầu đọc MobileLite®, Đầu đọc thẻ microSD, Tai nghe HyperX™ Cloud (ngoại trừ các sản phẩm miễn phí được khuyến mại kèm theo gói sản phẩm), Tai nghe HyperX™ Cloud (ngoại trừ HyperX Orbit Series và mọi sản phẩm khuyến mại kèm theo gói sản phẩm), Bàn di chuột HyperX™, Nucleum™, Bàn phím HyperX™, Chuột HyperX™, Micro HyperX™, Phím HyperX™, Kê tay bàn phím HyperX™, Bộ sạc ChargePlay™ Duo và những sản phẩm thuộc Chương trình thiết kế theo đơn đặt hàng của Kingston. Các sản phẩm thuộc Chương trình thiết kế theo đơn đặt hàng của Kingston chỉ giới hạn trong phương thức tín dụng hoặc hoàn lại tiền trong thời gian bảo hành hai năm. Trong một số trường hợp, Kingston có thể tùy ý lựa chọn thay thế các sản phẩm lỗi trong Chương trình thiết kế theo đơn đặt hàng của Kingston bằng các sản phẩm có chức năng tương đương.

Bảo hành 1 năm:

Các sản phẩm sau đây của Kingston được bảo hành một năm tính từ ngày mua lẻ ban đầu: MobileLite® Wireless - Gen 1, Bộ phụ kiện DataTraveler®, Wi-Drive®, Đầu đọc SD/MMC TravelLite®, Bali microSDHC Class 10 UHS-1. , tai ngheHyperX Orbit Series và Quạt HyperX™.

Bảo hành sáu tháng:

Các sản phẩm Kingston sau đây được bảo hành trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày người tiêu dùng cuối mua sản phẩm: Phụ kiện tai nghe dòng HyperX, bao gồm micro có thể tháo rời, tai nghe bao tròn, hộp điều khiển, cáp mở rộng 3,5 mm kép, cáp mở rộng PC, cáp bộ chia tai nghe, bộ điều hợp tai nghe trên máy bay và túi đựng bằng lưới.

Bảo hành chín mươi ngày:

Các sản phẩm sau đây của Kingston được bảo hành chín mươi ngày tính từ ngày mua lẻ ban đầu: Bộ tai nghe HyperX™ được tái chứng nhận, Bàn phím HyperX™ được tái chứng nhận và Chuột HyperX™ được tái chứng nhận.

Trong trường hợp một sản phẩm đã ngừng sản xuất, Kingston sẽ tự quyết định hoặc là sửa chữa sản phẩm, đề nghị thay thế bằng một sản phẩm tương đương hoặc hoàn lại tiền ít hơn giá lúc mua hoặc giá trị hiện tại của sản phẩm.

Sản phẩm được sửa chữa hoặc thay thế sẽ tiếp tục được áp dụng chế độ bảo hành này cho thời gian còn lại của bảo hành gốc hoặc chín mươi (90) ngày, tùy theo khoảng thời gian nào dài hơn.

Bảo hành giới hạn này chỉ áp dụng cho khách hàng là người dùng cuối ban đầu và phải tuân thủ các điều kiện và yêu cầu được mô tả trong tài liệu này. Bảo hành giới hạn này không được chuyển nhượng. Các sản phẩm khi mua là một phần của một bộ sản phẩm chỉ được bảo hành khi toàn bộ bộ sản phẩm được trả lại.

Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

Nếu bạn gặp khó khăn trong khi cài đặt hoặc sử dụng sản phẩm của Kingston, bạn có thể liên lạc với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Kingston.

Để nhận được hỗ trợ qua Internet, truy cập kingston.com/support.

Kingston còn cung cấp hỗ trợ kỹ thuật bằng tiếng Anh miễn phí cho các khách hàng trên toàn thế giới.

Hoa Kỳ và Canada:

Có thể liên lạc trực tiếp với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Kingston ở Mỹ và Canada bằng cách gọi:
+1 (714) 435-2639 hoặc gọi tổng đài miễn cước: +1 (800) 435-0640.

Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi:

Bạn có thể liên lạc với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Kingston tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (ngoại trừ một số quốc gia được nêu ở nơi khác) bằng cách gọi điện đến số +44 (0) 1932 738888; hoặc để biết các số điện thoại về mức giá quốc gia, xin vui lòng truy cập www.kingston.com/en/company/contacts.

Châu Á:

Để biết số liên hệ của bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật tại châu Á, vui lòng truy cập các trang web dưới đây:
Đối với sản phẩm Kingston, truy cập https://www.kingston.com/en/support
Đối với sản phẩm HyperX, truy cập https://www.hyperxgaming.com/en/support

Nga, Belarus:

Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật của Kingston tại Nga: [email protected] hoặc số điện thoại miễn cước cho Liên bang Nga, 8 (800) 700-1350.

Ukraine:

Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật của Kingston tại Ukraine: [email protected]

Các quốc gia Trung Á và Caucasus, Moldova:

Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật Kingston cho các quốc gia thuộc CIS: [email protected]

Yêu cầu và thủ tục yêu cầu bảo hành

Để nhận được dịch vụ bảo hành, bạn có thể trả lại sản phẩm lỗi đến nơi bạn mua lúc đầu, hoặc đại lý hoặc nhà phân phối được Kingston uỷ quyền nơi bạn đã mua sản phẩm Kingston. Vui lòng xác nhận các điều khoản về chính sách trả lại trước khi trả lại sản phẩm. Thông thường, bạn phải cung cấp thông tin nhận dạng sản phẩm, bao gồm số hiệu mẫu và số sêri (nếu có) kèm mô tả chi tiết vấn đề bạn đang gặp phải. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng mua hàng. Tất cả các linh kiện và sản phẩm trả lại, nếu được thay thế hoặc hoàn tiền, sẽ trở thành tài sản của Kingston khi công ty nhận được. Sản phẩm được sửa chữa hoặc thay thế sẽ được vận chuyển với chi phí của Kingston. Theo mức độ được các luật liên quan cho phép, các sản phẩm không được nhập khẩu hoặc bán qua các đại lý hoặc nhà phân phối ủy quyền của Kingston sẽ không được hưởng chế độ bảo hành này, và Kingston có thể lựa chọn sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm của bạn với một mức phí. Điều này là nhằm bảo đảm chứng nhận chất lượng. Vui lòng liên hệ đại lý nơi bạn đã mua những sản phẩm như vậy để biết chế độ bảo hành khả dụng.

Mỹ:

Tại Hoa Kỳ, bạn có thể trả lại sản phẩm trực tiếp cho trung tâm dịch vụ của Kingston sau khi nhận số RMA (Return Material Authorization) từ Kingston trước tiên. Nhận số RMA bằng cách truy cập kingston.com/us/support hoặc gọi đến Dịch vụ Khách hàng Kingston theo số +1 (714) 438-1810, hoặc +1 (800) 337-3719. Để trả lại sản phẩm bộ nhớ ValueRAM, vui lòng liên hệ Hỗ trợ kỹ thuật theo số +1 (800) 435-0640 để nhận dịch vụ và hỗ trợ RMA.

Khi bạn đã nhận được số RMA từ Kingston, trong vòng ba mươi (30) ngày, bạn phải gửi sản phẩm đến bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Công ty Công nghệ Kingston ở 17665-A đường Newhope, Fountain Valley, CA 92708, Hoa Kỳ. Bạn sẽ phải chịu chi phí bảo hiểm và vận chuyển sản phẩm trả lại. Sản phẩm được gửi tới trung tâm dịch vụ phải được đóng gói phù hợp để tránh bị hỏng hóc trong quá trình vận chuyển. Số RMA của Kingston phải được ghi rõ ràng bên ngoài gói hàng. Nếu bạn gửi sản phẩm tới trung tâm dịch vụ mà không ghi rõ số RMA bên ngoài bao bì, gói hàng sẽ được gửi trả lại bạn ở tình trạng nguyên kiện.

Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi:

Tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi, nếu bạn không thể trả lại sản phẩm cho nơi mua ban đầu của mình hay cho đại lý hoặc nhà phân phối được Kingston ủy quyền nơi bạn đã mua sản phẩm, thì bạn có thể trả lại sản phẩm trực tiếp cho trung tâm dịch vụ Kingston sau khi nhận số Uỷ quyền hàng hoá bị gửi trả (“RMA”) từ Kingston trước tiên. Nhận số RMA bằng cách truy cập kingston.com/en/support. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng mua hàng.

Khi bạn đã nhận được số RMA từ Kingston, trong vòng ba mươi (30) ngày, bạn phải gửi sản phẩm đến Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K. Bạn phải chịu chi phí bảo hiểm và vận chuyển sản phẩm. (Các) sản phẩm phải được đóng gói đúng cách để phòng tránh thiệt hại khi vận chuyển. Số RMA của Kingston phải được ghi rõ ràng bên ngoài gói hàng. Nếu bạn không ghi số RMA, gói hàng sẽ bị trả lại cho bạn mà không mở ra.

Châu Á:

Tại châu Á, vui lòng nhấp vào vùng phù hợp với bạn. Tại Đài Loan, bạn có thể trả lại sản phẩm bị lỗi cho nhà phân phối hoặc trung tâm dịch vụ tại địa phương của chúng tôi, hoặc hoàn tất thủ tục xin trực tuyến. Truy cập https://www.kingston.com/tw/support/tw-rma-apply để tiến hành. Tại Trung Quốc, bạn có thể xin RMA thông qua một nhà phân phối được ủy quyền hoặc trung tâm dịch vụ được ủy quyền. https://www.kingston.com/cn/support/china/center

Một khi bạn đã có được số RMA từ Kingston, bạn phải, trong vòng ba (3) ngày, gửi sản phẩm đến Kingston Technology Far East Corp. 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053, ROC. Bạn phải chịu chi phí bảo hiểm và vận chuyển sản phẩm. Sản phẩm được gửi tới trung tâm dịch vụ phải được đóng gói phù hợp để tránh bị hỏng hóc trong quá trình vận chuyển. Số RMA của Kingston phải được ghi rõ ràng bên ngoài gói hàng. Nếu bạn gửi sản phẩm tới trung tâm dịch vụ mà không ghi rõ số RMA bên ngoài bao bì, gói hàng sẽ được gửi trả lại bạn ở tình trạng nguyên kiện.

Tại tất cả các quốc gia Châu Á khác, vui lòng liên hệ với nhà phân phối hoặc đại lý tại địa phương để nhận được số Ủy quyền Hàng hóa bị gửi trả (“RMA”).

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ

THEO MỨC ĐỘ ĐƯỢC LUẬT PHÁP ÁP DỤNG CHO PHÉP, TRÊN ĐÂY LÀ TOÀN BỘ BẢO HÀNH CHO SẢN PHẨM KINGSTON VÀ THAY THẾ CHO TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH VÀ BẢO ĐẢM KHÁC, DÙ Ở DẠNG NÓI HAY VIẾT. NGOÀI NHỮNG QUY ĐỊNH ĐÃ GHI RÕ TRÊN, KHÔNG BẢO HÀNH NÀO KHÁC ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM KINGSTON VÀ KINGSTON TUYỆT ĐỐI MIỄN TRỪ MỌI BẢO HÀNH KHÔNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH Ở ĐÂY, BAO GỒM, ĐẾN MỨC ĐỘ LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, MỌI BẢO HÀNH CÓ THỂ TỒN TẠI TRONG LUẬT QUỐC GIA, TIỂU BANG, TỈNH HOẶC ĐỊA PHƯƠNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẢO HÀNH NGẦM HIỂU VỀ SỰ̣ KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG BÁN HAY SỰ PHÙ HỢ̣P CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH, DÙ GHI RÕ HAY NGẦM HIỂU, ĐỀU BỊ GIỚI HẠN TRONG KHOẢNG THỜI GIAN NÊU TRÊN. MỘT SỐ TIỂU BANG HOẶC KHU VỰC QUYỀN HẠN KHÁC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO HÀNH HOẶC GIỚI HẠN VỀ CÁCH THỨC DUY TRÌ MỘ̣T BẢO HÀNH NGẦM HIỂU, NÊN CÁC GIỚI HẠN Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

CÁC SẢN PHẨM CỦA KINGSTON KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG LÀM LINH KIỆN QUAN TRỌNG TRONG THIẾT BỊ HỖ TRỢ SỰ SỐNG HOẶC CHO CÁC ỨNG DỤNG MÀ SỰ TRỤC TRẶC HAY HỎNG HÓC CỦA SẢN PHẨM SẼ TẠO RA MỘT TÌNH HUỐNG MÀ THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC TỬ VONG CÓ THỂ XẢY RA. KINGSTON KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SỰ THIỆT HẠI TÍNH MẠNG CỦA BẤT KỲ NGƯỜI NÀO HOẶC SỰ MẤT MÁT TÀI SẢN DO SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC DÙNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN) NHƯ THIẾT BỊ̣ QUÂN SỰ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN QUÂN SỰ̣, THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG, HỆ THỐNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ CÁC THIẾT BỊ Y TẾ HOẶC THIẾT BỊ LIÊN QUAN ĐẾN Y TẾ.

TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM CỦA KINGSTON THEO BẢO HÀNH NÀY HOẶC BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO KHÁC, DÙ RÕ RÀNG HAY NGẦM HIỂU, CHỈ GIỚI HẠN Ở SỬA CHỮA, THAY THẾ HOẶC HOÀN TIỀN. SỬA CHỮA, THAY THẾ HOẶC HOÀN TIỀN LÀ CÁC BIỆN PHÁP DUY NHẤT ĐỐI VỚI SỰ VI PHẠM BẢO HÀNH HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO KHÁC. ĐẾN MỨC ĐỘ TỐI ĐA MÀ LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, KINGSTON SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯỜI MUA HOẶC KHÁCH HÀNG TIÊU DÙNG CUỐI SẢN PHẨM CỦA KINGSTON VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI, CHI PHÍ, MẤT DỮ LIỆU, MẤT DOANH THU, MẤT KHOẢN TIẾT KIỆM, MẤT LỢI NHUẬN HAY BẤT KỲ THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HAY THIỆT HẠI HẬU QUẢ NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC MUA, SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA KINGSTON, NGAY CẢ KHI KINGSTON ĐÃ ĐƯỢC BIẾT VỀ KHẢ NĂNG CÓ CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY. MỘT SỐ TIỂU BANG HOẶC KHU VỰC QUYỀN HẠN KHÁC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ, NÊN GIỚI HẠN HOẶC ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

BẢO HÀNH GIỚI HẠN NÀY CẤP CHO BẠN CÁC QUYỀN HỢP PHÁP NHẤT ĐỊNH VÀ BẠN CŨNG CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN KHÁC TÙY THEO TIỂU BANG HOẶC KHU VỰC QUYỀN HẠN.

ĐỐI VỚI CÔNG DÂN CỦA VƯƠNG QUỐC ANH HOẶC CÁC QUỐC GIA LÀ THÀNH VIÊN CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU, NẾU SẢN PHẨM ĐƯỢC MUA BỞI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ KHÔNG THUỘC QUÁ TRÌNH KINH DOANH THÌ BẢO HÀNH NÀY KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM BỊ LỖI. TRUNG TÂM TƯ VẤN NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TỪNG QUỐC GIA CÓ THỂ CHO BẠN LỜI KHUYÊN VỀ CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA MÌNH. TUYÊN BỐ KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM NÀY KHÔNG NHẰM GIỚI HẠN HAY LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA KINGSTON ĐỐI VỚI CÁI CHẾT HOẶC THƯƠNG TÍCH DO SƠ SUẤT HOẶC XUYÊN TẠC GIAN LẬN.

Bảo hành này được cung cấp bởi:

Kingston Technology Company, Inc.
17600 đường Newhope
Fountain Valley, CA 92708
Hoa Kỳ.

Các sản phẩm nhúng và linh kiện DRAM

Vui lòng xem tuyên bố bảo hành cho sản phẩm Nhúng và linh kiện DRAM

Người tiêu dùng Australia:

Vui lòng xem Tuyên bố Bảo hành Giới hạn của Kingston để biết thông tin bảo hành cho Australia.

Tháng 05/2020

05/2013 - 09/2015
09/2015 - 01/2017
01/2017 - 02/2018
02/2018 - 10/2019
10/2019 - 05/2020

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.