Kingston SSD รูปแบบต่าง ๆ มากมายมีจัดไว้ให้สำหรับกลุ่มนักประกอบเครื่อง

SSD สำหรับคอมพิวเตอร์ใช้งานเฉพาะด้าน: SSD ระดับอุตสาหกรรม

Industrial SSD จาก Kingston ถูกพัฒนาขึ้นเนื่องจากความต้องการในระดับสูงของกลุ่มผู้ประกอบเครื่องและ OEM ที่กำลังพัฒนาระบบ “ใช้งานเฉพาะด้าน” และ “ฟังก์ชั่นสำเร็จรูป” สำหรับการใช้งานในหลายอุตสาหกรรม คำว่า “Industrial SSD” หมายถึงไดรฟ์โซลิดสเตทที่กลุ่มนักประกอบเครื่องจะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด และหลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว ก็จะเพิ่มไปยังทะเบียนผู้ค้า (AVI หรือ Approved Vendor List) และ รายการส่วนประกอบ (BOM หรือ Bill of Material) ของตนเอง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Industrial SSD ของ Kingston ประกอบไปด้วย SSD ที่รองรับทั้งอินเทอร์เฟซ SATA และ NVMe มีจำหน่ายในฟอร์มแฟคเตอร์แบบต่าง ๆ พร้อมระบบการจัดการตลอดวงจรอายุผลิตภัณฑ์อย่างที่กลุ่มผู้ประกอบเครื่องคาดหวัง Industrial SSD ของ Kingston ได้รับการจัดการภายใต้ BOM ที่กำกับดูแลเป็นอย่างดี กลุ่มผู้ประกอบเครื่องจึงมั่นใจได้ว่า SSD ที่เลือกมาทดสอบการทำงานในตอนเริ่มต้นของโปรเจคต์ จะมีประสิทธิภาพเหมือนกันกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจริงและตลอดวงจรอายุการใช้งานของ SSD

การใช้งานเฉพาะด้านหมายถึงอะไร

ระบบการทำงานแบบใช้งานเฉพาะด้านเป็นคอมพิวเตอร์แบบพิเศษที่ออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานเฉพาะ ตัวอย่างการใช้งานเฉพาะด้าน เช่น คอมพิวเตอร์สำหรับป้ายดิจิตอล, หุ่นยนต์, แอพพลิเคชั่นสำหรับยานพาหนะ, เกม, POS (Point of Sale), ระบบวิดีโอตรวจการณ์, อุปกรณ์อัจฉริยะ และอุปกรณ์แบบสวมใส่ เป็นต้น นอกจากนี้ อุปกรณ์ IoT ก็มีการใช้งานในเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ เกษตรกรรม ภาครัฐ การผลิต ค้าปลีก โทรคมนาคม และโลจิสติกส์ ในหลาย ๆ กรณี การใช้งานเหล่านี้อาจมีความจำเป็นอย่างยิ่งเกินกว่าที่จะเลือกใช้ SSD แบบใดก็ได้ ความเสี่ยงจากการเลือกใช้ SSD ที่มีจำหน่ายทั่วไปคืออาจไม่มีคุณสมบัติทางเทคนิคตาม BOM ของลูกค้า หรือมีการเปลี่ยนแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ไม่มีบริการรองรับอีกต่อไป (EOL - end of life) หรือไม่มีการแจ้งข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตให้ทราบ

BOM (Bill of Materials) แบบมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดคืออะไร

หลังจากที่กลุ่มผู้ประกอบเครื่องตรวจสอบคุณภาพ SSD ที่ต้องการได้แล้ว ก็จะต้องมีการให้ความมั่นใจว่า SSD ที่เลือกซื้อจะเป็นชิ้นส่วนเดียวกันกับที่เคยซื้อมาก่อนหน้า ไม่ว่าจะในอดีตหรือในอนาคต Kingston Industrial SSD ทุก ๆ ตัวผ่านการจัดการภายใต้ BOM ที่มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งหมายความว่า ทั้งชุดควบคุม SSD เฟิร์มแวร์และหน่วยความจำแฟลช NAND จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

มาตรการเกี่ยวกับ PCN (การแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์) เป็นอย่างไรบ้าง

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นสำหรับ SSD ระหว่างวงจรอายุการใช้งานจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก กลุ่มผู้ประกอบเครื่องจะได้รับแจ้ง PCN (การแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์) ก่อนล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาคุณสมบัติของ BOM ชุดใหม่ PCN เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในวงจรอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ เนื่องจากช่วยให้แน่ใจว่าระบบจะรองรับการทำงานอย่างต่อเนื่อง และลดปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงจากการให้บริการภาคสนาม

ขั้นตอนการทดสอบสินค้าตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพ

ทีมงาน Industrial SSD ของ Kingston พร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของโปรเจคต์ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสรร SSD และการนำส่งสินค้าตัวอย่าง หน้าที่ส่วนหนึ่งของทีมงาน Industrial SSD คือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราจัดหา SSD ที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าอย่างแท้จริง ในหลาย ๆ กรณี การใช้งานเพื่ออ่าน/เขียนข้อมูลอาจไม่ใช่ประเด็นสำหรับสำหรับการใช้งาน แต่แนวทางที่เหมาะสมคือการตรวจสอบรูปแบบการใช้งานแต่เนิ่น ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง Kingston อาจสอบถามข้อมูลสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานก่อนการเสนอสินค้าตัวอย่าง เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถพิจารณา SSD ที่เห็นว่าเหมาะสมได้อย่างสอดคล้องกัน

หลีกเลี่ยงปัญหาจากการให้บริการภาคสนามที่สิ้นเปลือง

แม้ว่าปัญหาด้านการใช้งานส่วนใหญ่จะสามารถตรวจสอบได้จากห้องปฏิบัติการ แต่เราไม่สามารถทดสอบการใช้งานได้ในทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้น เป้าหมายของ Kingston คือการร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบเครื่องเพื่อจัดหาสินค้าตัวอย่างที่เหมาะสมและข้อมูลด้านเทคนิคที่จำเป็นเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติที่รอบด้าน Kingston มีการทดสอบการทำงานร่วมกันในระดับที่เหนือกว่า โดยการดำเนินการทดสอบภายในผ่านห้องปฏิบัติการของเรากับระบบการทำงานที่ลูกค้าจัดหาเพื่อให้แน่ใจในด้านคุณภาพ เสถียรภาพและความสม่ำเสมอในการทำงานร่วมกัน

ข้อดีของความร่วมมือกับ Kingston และทีมงาน Industrial SSD

ที่ Kingston เราเชื่อว่าการร่วมมือกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวของทั้งสองฝ่าย เราเข้าใจดีถึงข้อกังวลที่กลุ่มผู้ประกอบเครื่องมือในประเด็นที่เกี่ยวกับผู้จัดหาฮาร์ดแวร์ เช่น ความพร้อมในการจัดหา ราคาที่ผันผวน การจัดการกรอบเวลาในการจัดสรรและการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่รวดเร็ว

หากคุณได้ร่วมงานกับ Kingston เราพร้อมนำเสนอ SSD ที่มีคุณภาพสำหรับระบบประมวลผลของคุณ รวมทั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ จากทีม Industrial SSD

ลูกค้าของ Kingston Industrial SSD สามารถเข้าถึง:
  • ฝ่ายขาย Industrial SSD: ลูกค้าจะสามารถติดต่อกับทีมงานขาย DI SSD ได้โดยตรงเมื่อมีการลงทะเบียนโปรเจคต์ของคุณไว้กับเรา รวมทั้งสามารถรับทราบข้อมูลราคา รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และตัวอย่าง SSD
  • ผู้บริหารงานด้านธุรกิจ Industrial SSD: ผู้บริหารงานด้านธุรกิจเป็นบุคคลสำคัญในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเทรนด์ในกลุ่มอุตสาหกรรม ราคาและภาพรวมของการจัดหาผลิตภัณฑ์
  • วิศวกรการใช้งานจริงเฉพาะด้าน (FAE) ในกลุ่ม Industrial SSD: Kingston FAE พร้อมนำเสนอความช่วยเหลือและส่วนประกอบด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและหลังการขาย
  • ผู้บริหารงานกลุ่มผลิตภัณฑ์ Industrial SSD: ผู้บริหารงานกลุ่มผลิตภัณฑ์ DI SSD จาก Kingston คือผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และการวางแผนงาน การนำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโร้ดแมพผลิตภัณฑ์ หรือการปรับแต่ง SSD สำหรับการใช้งานแบบพิเศษ

เรียนรู้เพิ่มเติม

#KingstonIsWithYou

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง