นโยบายความเป็นส่วนตัว (EMEA)

Kingston คือบริษัทระดับสากลที่ประกอบไปด้วยกลุ่มปฏิบัติการในเครือที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือการจัดการร่วมกันกับ Kingston Technology Company, Inc. ข้อมูลอ้างอิงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และที่ระบุในส่วนอื่น ๆ ของเว็บไซต์เป็น ‘Kingston’ ‘ของเรา’ หรือ ‘เรา’ ให้หมายความถึง Kingston Technology Company, Inc. และหน่วยงานในสังกัดหรือที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือจัดการร่วมกันตามบริบทที่เกี่ยวข้อง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บได้เกี่ยวกับคุณโดย Kingston

ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่จัดเก็บโดย Kingston ภายในเขตเศรษฐกิจยุโรป สวิตเซอร์แลนด์หรือสหราชอาณาจักรจะอยู่ภายใต้การดูแลของ Kingston Technology Europe Co LLP และ/หรือ Kingston Digital Europe Co LLP ซึ่งตั้งอยู่ที่ Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP UK

ภายใต้มาตรา 27 ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป Kingston Technology International Ltd. ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนของ Kingston ในสหภาพยุโรปในการจัดการประเด็นเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล (ดูข้อมูลติดต่อด้านล่าง)

‘ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่มีการระบุตัวหรือสามารถใช้เพื่อระบุตัวได้

ที่ Kingston เราทราบดีกว่าการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นประเด็นสำคัญ ด้วยเหตุนี้เราจึงได้เผยแพร่ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ:

 • กรอบเวลาในการเก็บข้อมูล
 • ประเภทข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวม แนวทางและเหตุผล
 • แนวทางในการใช้ข้อมูล
 • เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นานเท่าใด
 • ขั้นตอนเพื่อป้องกันข้อมูลของคุณ
 • บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลเมื่อใด

บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลเมื่อใด

Kingston อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเมื่อคุณติดต่อกับเรา เช่น

 • โดยการสืบค้นหรือเข้าไปยังเว็บไซต์ของเรา หรือผ่านระบบเว็บทั้งที่จัดทำโดยตรงหรือกำกับดูแลโดย Kingston หรือผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของเรา
 • การสั่งผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Kingston การติดต่อขอรับบริการลูกค้าหรือบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • การติดต่อกับเราทางอีเมล โทรศัพท์ แฟกซ์หรือช่องทางอื่น ๆ
 • การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์จาก Kingston ของคุณหรือกรอกแบบสอบถาม
 • การเข้าร่วมโปรโมชั่นจาก Kingston รวมทั้งส่วนลด การแข่งขัน ฯลฯ
 • การแจ้งขอหรือลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ไม่ว่าจาก Kingston หรือตัวแทนของ Kingston
 • การพบปะเป็นการส่วนตัวหรือแจกนามบัตรของคุณระหว่างงานเทรดโชว์ งานนิทรรศการ งานพิเศษของหน่วยงาน งานประชุม สัมมนา งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมฝึกอบรมหรือการประชุมด้านเทคโนโลยีและงานในโอกาสอื่น ๆ

สิทธิ์ในการโต้แย้งของคุณ

คุณสามารถแจ้งให้เราหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราครอบครอง (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งต่อให้กับบุคคลอื่น) เพื่อการทำการตลาดได้ทุกเมื่อ หลังจากได้รับการโต้แย้งจากคุณ เราจะหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของคุณ

หากคุณโต้แย้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจของเราหรือของบุคคลภายนอกอันพึงมี คุณสามารถระบุมูลเหตุในการโต้แย้งดังกล่าว

คุณสามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์: +44 (0) 1932 738888

ข้อมูลใดบ้างที่มีการจัดเก็บ มีการจัดเก็บอย่างไรและเพราะอะไร

เบื้องต้น

บริษัทไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลยกเว้นในกรณีที่คุณจงใจเปิดเผยข้อมูลนี้ไว้อย่างชัดเจนยกเว้นในบางกรณีซึ่งเราจะชี้แจงเพิ่มเติมให้ทราบในย่อหน้าต่อไปนี้ ข้อมูลนี้โดยปกติจะมีการจัดเก็บเมื่อคุณสั่งผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณทางเว็บไซต์ แจ้งข้อมูลทางเว็บไซต์ เป็นคุณสมบัติในการทำงานของเว็บ หรือฟังก์ชั่นทางเว็บที่จัดทำหรือกำกับดูแลโดย Kingston หรือผ่านการนำเสนอ Kingston ผ่านโซเชียลมีเดีย การกรอกแบบสอบถาม การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย (รวมทั้งการแข่งขันใด ๆ) การติดต่อกับเรา การพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาในการให้บริการทางโทรศัพท์กับบุคลากร การสมัครรับข่าวสารผลิตภัณฑ์และบริการของ Kingston ไม่ว่าจะกับ Kingston หรือตัวแทนของ Kingston หรือเมื่อบริษัทพบกับคุณระหว่างการประชุมหรืองานใด ๆ หากคุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะมีการจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ และเพื่อวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจอันพึงมี รวมทั้งในกรณีที่คุณให้ความยินยอมอาจมีการจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เราเห็นว่าคุณอาจให้ความสนใจ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงที่มีกับคุณเป็นสำคัญ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อปรับปรุงการให้บริการออนไลน์ที่ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น

หากคุณให้ความยินยอมในการรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราและเข้าชมเว็บไซต์ผ่านลิงค์จากอีเมลที่คุณได้รับจากเรา เราอาจใช้คุกกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใดที่คุณอาจให้ความสนใจ คุกกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่คุณให้ความสนใจ ข้อมูลที่คุณสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราจะถูกส่งไปยังบุคคลภายนอกที่จะอ้างอิงกับระเบียนข้อมูลการให้ความยินยอมที่มีอยู่ของคุณในการรับข้อมูลด้านการตลาดจากเรา

การจัดซื้อผลิตภัณฑ์

ในกรณีที่ทำรายการจัดซื้อผ่านเว็บไซต์ บริษัทจะมีการลงทะเบียนรายการซึ่งคุณจะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล ข้อมูลการเรียกเก็บและจัดส่งให้แก่บริษัท (เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่บ้านหรือที่อื่น ชื่อเมือง เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ) เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำตามสัญญาของเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์ของเราให้แก่คุณ หากคุณเลือกไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างมีการจัดเก็บ คุณจะไม่สามารถจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ได้

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

ขณะลงทะเบียน บริษัทอาจสอบถามชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ประเภทผลิตภัณฑ์ ซีเรียลนัมเบอร์และวันที่จัดซื้อหรือข้อมูลบ่งชี้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากคุณ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงและข้อผูกพันตามกฎหมาย รวมทั้งเพื่อจัดบริการและข้อมูลให้แก่คุณ และเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับคุณตามสมควร ในกรณีที่คุณไม่แจ้งข้อมูลเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ ทั้งนี้คุณยังสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้ต่อไปตามปกติ

ข้อมูลติดต่อ

บริษัทจะใช้ข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อบันทึกข้อมูลและให้บริการหลังจากจัดซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณจากเรา และเพื่ออำนวยความสะดวกหรือปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อติดต่อกับคุณ (รวมทั้งส่งข้อมูลด้านการตลาดต่าง ๆ หากคุณให้ความยินยอม) หรือเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ที่คุณอาจมี และเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษผ่านทางเว็บไซต์หากคุณให้ความยินยอม ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลของคุณนี้อาจมีการเปิดเผยให้แก่บุคลากรของเราหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการทำรายการให้กับคุณ หรือเพื่อจัดส่งคำสั่งซื้อหรือให้บริการผ่านเว็บไซต์แก่คุณ

ข้อมูลบัตรเครดิต

หากคุณสั่งสินค้าผ่านทางเว็บไซต์หรือเทรดโชว์ หรือแจ้งขอ RMA (การรับรองสินค้าตีกลับ) ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ระบบจะนำคุณไปยังบริการเกตเวย์จากภายนอกเพื่อแจ้งข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ รวมทั้งเลขบัตรเครดิต และรหัสนิรภัย ( CVV2, CVC2, CID ) วันหมดอายุและที่อยู่เรียกเก็บเงิน ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อทำตามสัญญาข้อตกลงของเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่คุณ และเพื่อการจัดเก็บเงินที่คุณค้างจ่ายกับเราตามสมควร บริการเกตเวย์ชำระเงินจากภายนอกให้บริการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (Payment Card Industry Data Security Standard - PCI DSS) สำหรับการทำรายการชำระเงิน

แบบสอบถามออนไลน์

เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมทั้งข้อมูลระบุตัวตน รายละเอียดติดต่อ และข้อมูลการใช้งานของคุณ) เพื่อส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้กับคุณ แบบสอบถามเหล่านี้ช่วยให้เราทราบข้อมูลความพึงพอใจของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท คำตอบของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ หากคุณไม่ต้องการเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม สามารถปฏิเสธการเข้าร่วมได้

ข้อมูลอัพเดตผลิตภัณฑ์หรืออีเมลแจ้งโปรโมชั่นต่าง ๆ

บริษัทมีการจัดส่งข้อมูลอัพเดตผลิตภัณฑ์และอีเมลส่งเสริมการขายเป็นประจำเพื่อเป็นบริการเสริมสำหรับลูกค้า รวมทั้งสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหรือให้ความยินยอมในการรับข้อมูลอัพเดตและอีเมลดังกล่าวจากเรา บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลติดต่อ) ของคุณเพื่อส่งจดหมายข่าวและอีเมลถึงคุณเป็นระยะ ๆ เพื่อแจ้งข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่นและกิจกรรมต่าง ๆ หากคุณยินยอมรับอีเมลเหล่านี้ไว้ หากคุณเลือกรับอีเมลเหล่านี้และไม่ต้องการรับในเวลาต่อมา กรุณาทำตามคำแนะนำในการแจ้งยกเลิกตามที่ระบุในอีเมล หรือล็อกอินเข้าไปในบัญชีของคุณจากเว็บไซต์ และทำตามคำแนะนำเพื่อทำการแก้ไขตามความเหมาะสม

การติดต่อ

หากคุณติดต่อกับบริษัทเพื่อแจ้งผลตอบรับ ความเห็น ข้อสงสัยหรือแจ้งข้อมูลใด ๆ บริษัทอาจเก็บบันทึกข้อมูลการติดต่อดังกล่าวและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เพื่อดำเนินการตามคำขอ และตอบกลับคำขอ รวมทั้งเพื่อปรับปรุงบริการของเรา

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

บริษัทมีการเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ และอาจใช้คุกกี้ แท็ก หรือบันทึกการใช้เซิร์ฟเวอร์หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อเรียกค้นหรือจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลนี้เพื่อให้ทราบการใช้งานเว็บไซต์และเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการผ่านระบบออนไลน์แก่ลูกค้าของเราโดยรวม

ข้อมูลที่จัดเก็บขณะคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เช่น ข้อมูลด้านสถิติหรือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล (ข้อมูลแบบคละรวม) อาจได้มาจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแต่ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้เป็นการเปิดเผยตัวตนของคุณทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น เราอาจคละรวมข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อใช้คำนวณสัดส่วนผู้ใช้ที่มีการเรียกใช้คุณสมบัติการทำงานบางอย่างในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม หากเรามีการผนวกหรือเชื่อมโยงข้อมูลแบบคละรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้สามารถระบุตัวตนของคุณได้ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เราจะถือว่าข้อมูลที่มีการผนวกรวมเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่จะนำไปใช้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่ประกอบไปด้วยข้อมูลเล็ก ๆ ที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้และวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้จากนโยบายการใช้งานคุกกี้ของบริษัท

ไฟล์บันทึกประวัติ

ไฟล์บันทึกประวัติใช้เพื่อบันทึกองค์ประกอบต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่ใช้งานเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชม ซึ่งอาจได้แก่ ที่อยู่ IP, เวอร์ชั่นและประเภทของเบราเซอร์, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, หน้าที่เยี่ยมชม, หน้าที่เข้า/ออก, ไซต์อ้างอิง, ประเภทแพลตฟอร์ม, ข้อมูลประชากร, ความเร็วในการเชื่อมต่อ ฯลฯ โดยเราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อศึกษาการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ และเพื่อประเมินแนวทางการปรับแต่งไซต์เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวมอัตโนมัติเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลการเรียกดูเนื้อหา

ขณะเรียกดูเว็บไซต์นี้และไซต์จากภายนอก บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลด้านการใช้งาน หรือการสืบค้นเนื้อหาเพื่อตรวจสอบว่าหน้าเอกสารใดที่มีการเยี่ยมชม และมีการใช้คุณสมบัติต่าง ๆ นานเท่าใด เราใช้ข้อมูลนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้และปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมาย เพื่อรองรับหรือเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถนำเสนอข้อมูลเฉพาะหรือข้อมูลโฆษณาที่เกี่ยวข้องและ/หรือคำแนะนำใด ๆ ถึงคุณผ่านทางเว็บไซต์และเว็บไซต์จากภายนอก รวมทั้งเพื่อเป้าหมายภายในของหน่วยงาน ในบางช่วงอาจมีการแจ้งข้อมูลจำนวนผู้ใช้ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของเจ้าของหรือผู้ให้บริการเว็บไซต์จากภายนอกมายังเว็บไซต์ของบริษัทให้แก่ผู้ให้บริการเหล่านี้

ที่อยู่ IP และรายละเอียดทางเทคนิคของระบบ

ในกรณีที่มีการเรียกค้นเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ของเราอาจบันทึกที่อยู่ IP ของคุณไว้ เราอาจใช้ที่อยู่ IP เพื่อการดูแลและแก้ไขปัญหาในระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ เพื่อตรวจสอบการละเมิดระบบความปลอดภัย และเพื่อรวบรวมข้อมูลไม่บ่งชี้ตัวบุคคล เช่น จำนวนผู้ใช้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์

เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นานเท่าใด

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บเท่านั้น รวมทั้งเพื่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมาย ทางบัญชีหรือการรายงานข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพิจารณาระยะเวลาการเก็บรักษาที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลเราจะพิจารณาปริมาณ ลักษณะและความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และโอกาสเสี่ยงจากการใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และโอกาสในการปฏิบัติตามเป้าหมายของเราผ่านช่องทางอื่น ๆ ร่วมกับเงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในบางกรณี คุณสามารถแจ้งให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “สิทธิ์ของคุณ”

มีการแชร์ข้อมูลที่จัดเก็บไว้อย่างไรบ้าง

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลส่วนตัวที่เรารวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะจะถูกบันทึกไว้และใช้สำหรับเป้าหมายที่ระบุ ยกเว้นคุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่แจ้งในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บางครั้งเราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปแบบไม่เปิดเผยตัวกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเรา นอกเหนือจากที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทไม่มีการค้า แบ่งสรร ให้เช่า จำหน่ายหรือแจกจ่ายข้อมูลของคุณแก่บุคคลภายนอกแต่อย่างใด

พันธมิตรของเรา

ภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานตามกฎหมายที่บริษัทกำกับดูแลทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือกับผู้ที่มีการกำกับดูแลการดำเนินการร่วมกับเรา หน่วยงานในสังกัดเหล่านี้สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และภายใต้วัตถุประสงค์และสาเหตุที่ระบุไว้

ผู้ให้บริการของเราและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยธุรกิจบางแห่งที่ให้บริการแก่ Kingston เช่น (ในเบื้องต้น) เราอาจเปิดเผยข้อมูลบัตรเครดิตของคุณกับผู้ให้บริการด้านการเงินของเราหรือธนาคารเพื่อทำธุรกรรม ข้อมูลที่จัดเก็บไว้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราที่คุณให้ความสนใจจะถูกใช้โดยบริษัทเพื่อจัดการรายการจัดส่งเมลสำหรับลูกค้าของเรา ชื่อและที่อยู่ของคุณจะถูกเปิดเผยไปยังส่วนบริการนำส่งที่เราใช้เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่คุณจัดซื้อจากเว็บไซต์ ผู้ให้บริการจากภายนอกและพันธมิตรเหล่านี้อาจสามารถเรียกค้นข้อมูลส่วนตัวตามความจำเป็นเพื่อให้บริการ ทั้งนี้ห้ามใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยธุรกิจอื่น ๆ ที่สามารถแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ ที่คุณอาจให้ความสนใจ แต่เฉพาะในกรณีที่คุณให้ความยินยอมโดยการทำเครื่องหมาย ในช่องที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มที่มีการจัดเก็บข้อมูลจากคุณ

การบังคับใช้

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือใช้ข้อมูลนี้ตามขอบเขตในการเปิดเผยที่จำเป็นและตามข้อกำหนดเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมายสำหรับ Kingston และเพื่อปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายและผลประโยชน์ทางธุรกิจของ Kingston รวมทั้งสิทธิ์อันพึงมี ทรัพย์สินและพนักงานของบริษัท

และเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหลังจากได้รับคำขอโดยหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นทางการ รวมทั้งเพื่อดูแลความปลอดภัยและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ หรือเปิดเผยให้แก่บุคคลอื่นเพื่อการตรวจสอบการกระทำผิดทางอาญา การฉ้อโกง หรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการดำเนินการตามกฎหมายที่ต้องสงสัยใด ๆ หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดหรือเห็นว่ามีความจำเป็น

ข้อมูลทั่วไปแบบคละรวม

บริษัทอาจมีการแบ่งสรรข้อมูลทั่วไปแบบคละรวมเกี่ยวกับเว็บไซต์กับพันธมิตร ผู้ลงทุน ผู้โฆษณาของบริษัทหรือบุคคลอื่น ข้อมูลทั่วไปแบบคละรวมอาจได้แก่จำนวนผู้ใช้เว็บไซต์ รายได้ รวมทั้งการชำระเงินของผู้ใช้ สถิติการใช้งานและผลตอบรับของผู้ใช้ ข้อมูลทั่วไปแบบคละรวมไม่รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถูกใช้เพื่อการติดต่อหรือระบุตัวคุณ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการควบคุม

ในกรณีที่บริษัทอื่นเข้าซื้อหุ้นใหญ่ของ Kingston หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม เช่น เนื่องจากการควบรวมกิจการ การล้มละลายหรือการรับช่วงต่อ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บางส่วนหรือทั้งหมด (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล) ร่วมกับทรัพยากรใด ๆ ที่มีการส่งต่อให้กับบริษัทผู้ควบรวมกิจการ เจ้าของธุรกิจของเรารายใหม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจะต้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อย่างปลอดภัยตามเงื่อนไขทางกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

เว็บไซต์นี้ปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวผ่านระบบออนไลน์สำหรับเด็ก หรือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต บริษัทไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจัดทำบัญชีผู้ใช้ของตนเอง

ดังนั้นเว็บไซต์จะไม่มีการรวบรวม จัดเก็บหรือเปิดเผยข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยเจตนา ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนด หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ห้าม: (i) จัดทำหรือพยายามจัดทำบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์ (ii) สมัครบริการใด ๆ (iii) ซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์

ข้อมูลสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

ในฐานะพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คุณสามารถแจ้งขอให้ Kingston ลบข้อมูลส่วนตัวของบุตรหลานที่มีการจัดส่งโดยคุณไม่ให้ความยินยอมหรือที่มีการแจ้งอายุเป็นเท็จ เมื่อได้รับการร้องขอจากคุณ บริษัทจะทำการลบข้อมูลดังกล่าวจากฐานข้อมูลของเรา

คำขอดังกล่าวจะต้องระบุชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านและที่อยู่อีเมลที่ได้รับจากบุตรหลานของคุณ และให้ส่งไปยัง

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์: +44 (0) 1932 738888

สถานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยบริษัท

ข้อมูลที่เราจัดเก็บจากคุณอาจถูกส่งต่อ จัดเก็บ ประมวลผลหรือสืบค้นจากประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สวิตเซอร์แลนด์และ/หรือสหราชอาณาจักร (UK) หากมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปนอก EEA สวิตเซอร์แลนด์และ/หรือ UK เราจะกำหนดมาตรการป้องกันที่เท่าเทียมกัน โดยจะมีมาตรการป้องกันอย่างน้อยอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

เราจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่มีมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกับที่กำหนด European Commission, Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner หรือ UK Information Commission's Office หรือ

ในกรณีที่เราใช้ผู้ให้บริการจากภายนอก เราอาจมีสัญญาข้อตกลงที่จัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะและได้รับการรับรองโดย European Commission, Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner หรือ UK Information Commission's Office เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะยังคงมีการป้องกันในระดับสูงเมื่อมีการถ่ายโอนไปภายนอก EEA สวิตช์เซอร์แลนด์หรือ UK

EU-US และ Swiss-U.S. Data Privacy Framework และ UK Extension ภายใต้ EU-U.S. Data Privacy Framework

Kingston และหน่วยงานในสังกัดหรือบริษัทในเครือที่ระบุไว้นี้พร้อมปฏิบัติตาม EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF), UK Extension to the EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF) ตามที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ Kingston ให้การรับรองแก่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ว่าบริษัทมีการปฏิบัติตาม EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (EU-U.S. DPF Principles) ในส่วนของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเขตเศรษฐกิจยุโรปภายใต้กรอบของ EU-U.S. DPF และข้อมูลจากสหราชอาณาจักรภายใต้ UK Extension ในส่วนของ EU-U.S. DPF Kingston ให้การรับรองแก่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ว่าบริษัทมีการปฏิบัติตาม Swiss-U.S. Data Privacy Framework Principles (Swiss-U.S. DPF Principles) ในส่วนของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้ Swiss-U.S. DPF หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเงื่อนไขในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับ EU-U.S. DPF Principles และ/หรือ Swiss-U.S. DPF Principles หลักเกณฑ์จาก Principles ให้ถือมีผลบังคับใช้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Data Privacy Framework (DPF) และการรับรองของเราได้ที่ https://www.dataprivacyframework.gov/.

ในกรณีที่มีการส่งต่อไปยังบุคคลภายนอก Kingston จะถ่ายโอนเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่จำกัดซึ่งระบุไว้แล้วเท่านั้น Kingston ปฏิบัติตาม EU-U.S. DPF Principles, UK Extension ในส่วนของ EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จาก EEA สหราชอาณาจักรและสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งข้อบัญญัติอันมีผลผูกพันในการถ่ายโอนข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้ EU-U.S. DPF Principles, UK Extension ในส่วนของ EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF Principles บริษัท Kingston ครอบครองและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เคยได้รับจาก EEA, UK และสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้การรับรองการปฏิบัติตาม EU-U.S. DPF, UK Extension ในส่วนของ EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF รวมทั้ง DPF Principles ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ EU-U.S. DPF, UK Extension ในส่วนของ EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF บริษัท Kingston ให้ความสำคัญกับการจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับ DPF Principles ในส่วนของการจัดเก็บและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลใน EEA, UK หรือสวิตเซอร์แลนด์ที่อยู่ใน EEA, UK หรือสวิตเซอร์แลนด์สอบถามข้อมูลหรือส่งข้อร้องเรียนต่าง ๆ กับเราทางอีเมลที่ [email protected] หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ต่อไปนี้

Kingston Technology Europe Co LLP
Attention: Privacy Compliance
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury-on-Thames
Middlesex
TW16 7EP
UK

ข้อสงสัยหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แจ้งไปยัง Kingston ตามที่อยู่ที่ระบุด้านบน Kingston จะดำเนินการตรวจสอบ ให้ความร่วมมือหรือพยายามแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มที่ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมแต่ไม่เกิน 30 วันหลังจากได้รับข้อสอบถามหรือข้อร้องเรียนของคุณแล้ว ภายใต้ EU-U.S. DPF, UK Extension ในส่วนของ EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF บริษัท Kingston พร้อมเต็มที่ในการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยหน่วยงานปกป้องข้อมูลของ EU (DPA), Information Commissioner’s Office (ICO) ของสหราชอาณาจักรและ Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) หากมีข้อร้องเรียนใด ๆ ที่ไม่สามารถจัดการได้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับภายใต้ EU-U.S. DPF, UK Extension ในส่วนของ EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF

บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้แผนงาน DPF สามารถขอให้มีการไต่สวนอนุญาโตตุลาการสำหรับข้อเรียกร้องบางประเภท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีอนุญาโตตุลาการภายใต้ DPF ได้ที่เว็บไซต์ DPF ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันผ่าน DPF Arbitration Panel ได้ที่ https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/How-to-Submit-a-Complaint-Relating-to-a-Participating-Organization-s-Compliance-with-the-DPF-Principles-dpf.

Kingston อาจถูกตรวจสอบและบังคับใช้อำนาจโดย Federal Trade Commission ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม EU-U.S. DPF, UK Extension ในส่วนของ EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF โดย Kingston ในบางกรณี Kingston อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามคำขอภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายตามขั้นตอนของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านความมั่นคงของประเทศหรือภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

ความปลอดภัย

Kingston มีการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการใช้งาน หรือการแก้ไข เปิดเผยหรือทำลายข้อมูลของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทมีการจำกัดการเรียกค้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะสำหรับพนักงานที่มีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยตรงเพื่อปฏิบัติงาน พัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการและเว็บไซต์ของบริษัท เซิร์ฟเวอร์ของเราได้รับการปกป้องด้วยระบบไฟร์วอลล์ และติดตั้งในพื้นที่ที่มีระบบป้องกันข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อให้เกิดความมั่นใจด้านความปลอดภัยสูงสุด

บริษัทใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) เพื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูลสองทาง เข้ารหัสข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล แม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันภัยคุกคามระบบคอมพิวเตอร์ได้ 100% แต่บริษัทเชื่อว่าขั้นตอนที่กำหนดไว้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณสามารถลดโอกาสในการเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยสำหรับข้อมูลได้อย่างมากสอดคล้องตามประเภทของข้อมูล

ความถูกต้องของข้อมูล

ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ออนไลน์ คุณสามารถทบทวน แก้ไขหรือลบข้อมูลที่ส่งแล้วได้ เป้าหมายของเราคือเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของเราที่มีเกี่ยวกับคุณมีความถูกต้องและขอแนะนำให้คุณแจ้งให้มีการแก้ไขข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม คุณสามารถเรียกค้นข้อมูลของคุณได้ทุกเมื่อเพื่อปรับปรุงเนื้อหา แก้ไขหรือลบข้อมูลที่ผิดเพี้ยน โดยเข้าไปยังบัญชีใช้งานของตนเองผ่านทางเว็บไซต์

สิทธิ์ของคุณ

นอกเหนือจากสิทธิ์ของคุณในการโต้แย้งตามที่ระบุไว้ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณยังมีสิทธิ์อื่น ๆ ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

สิทธิ์ในการสืบค้นและในการแก้ไข

คุณมีสิทธิ์ในการทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองถูกประมวลผลโดยเราหรือไม่ ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่เราครอบครองเกี่ยวกับตัวคุณ เราต้องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด และใครบ้างที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเรา (เราอาจแจ้งผู้รับจริงหรือระบุเป็นประเภทของผู้รับ)

หากข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับตัวคุณไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง คุณสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยการสืบค้นบัญชีผู้ใช้ของคุณผ่านทางเว็บไซต์ หรือส่งอีเมลหรือโทรหาเราเพื่อแจ้งให้ทำการแก้ไข

สิทธิ์ในการลบข้อมูล

คุณสามารถแจ้งทางอีเมลหรือโทรศัพท์เพื่อให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บ (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งต่อให้กับบุคคลอื่น) หาก:

 • เราไม่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บอีกต่อไปหรือ
 • คุณมีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราหรือ
 • หากเราไม่มีความจำเป็นที่เหมาะสมอีกต่อไปในการรักษาหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • หากเรามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยขัดต่อกฎหมายหรือ
 • หากคุณโต้แย้งการใช้ข้อมูลเพื่อทำการตลาด และเราไม่มีเหตุผลอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราครอบครองถูกจัดส่งโดยบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีขณะแจ้งข้อมูลดังกล่าว

หลังจากได้รับคำขอจากคุณในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยสาเหตุใด ๆ ข้างต้น เราจะลบข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายให้อนุญาต ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการในอดีตเพื่อเป็นข้อมูลประวัติการดำเนินธุรกิจและเพื่อปฏิบัติตามพันธะผูกพันทางกฎหมาย บริษัทจึงอาจไม่สามารถลบข้อมูลของคุณได้ทั้งหมด หากเราไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของคุณในการลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อมูลที่มีการเก็บรักษาไว้ และสาเหตุในการเก็บข้อมูลไว้ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะต้องเก็บรักษาไว้

สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล

คุณสามารถแจ้งไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลทางโทรศัพท์หรืออีเมล (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งต่อให้กับบุคคลอื่น) หาก:

คุณไม่ต้องการให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขระที่เรากำลังตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่มีเหตุสมควรตามกฎหมาย โดยที่คุณไม่ได้เรียกร้องให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือ

คุณโต้แย้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเราเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากด้านการตลาด และเราอยู่ระหว่างพิจารณาว่ามีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปหรือไม่หรือ

เราไม่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป โดยคุณต้องการให้เราเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อดำเนินการ จัดการหรือปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายใด ๆ

สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ในการรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณที่คุณแจ้งแก่เรา และมีสิทธิ์ในการโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้กำกับดูแลข้อมูลรายอื่น คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยตรงจากเราไปยังผู้กำกับดูแลข้อมูลรายอื่นหากสามารถทำได้ในทางเทคนิค เราจะจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่มีโครงสร้างชัดเจน เป็นที่ยอมรับทั่วไปและสามารถเปิดอ่านผ่านเครื่องได้ คุณสามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณผ่านช่องทางต่อไปนี้

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์: +44 (0) 1932 738888

หากคุณเชื่อว่าเราบกพร่องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ และหลังจากที่แจ้งให้เราทราบว่าเราล้มเหลวในการจัดการข้อกังวลของคุณ จากนั้นคุณสามารถส่งเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในประเทศที่คุณอาศัย ที่คุณทำงานหรือที่คุณกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิ์ของคุณขึ้น นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ในการดำเนินคดีทางกฎหมายกับเราหรือบุคคลใดที่เราส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเชื่อว่าเรา (หรือบุคคลที่เราส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) บกพร่องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ การดำเนินการทางกฎหมายดังกล่าวอาจดำเนินการผ่านศาลของประเทศที่คุณอาศัยหรือที่เรา (หรือผู้ที่เราส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) มีการจัดตั้ง

เว็บไซต์ของเราอาจแจ้งลิงค์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ภายนอกเป็นครั้งคราว หากคุณเข้าไปที่ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านี้ ขอแจ้งให้ทราบว่าเว็บไซต์เหล่านี้มีกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้ กรุณาตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนคุณส่งข้อมูลส่วนตัวไปยังเว็บไซต์เหล่านี้

ตัวแทนจาก EU

สามารถติดต่อ Kingston Technology International Ltd (KTIL) ได้เพิ่มเติมนอกเหนือจาก [email protected]เฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อ KTIL ได้ที่:

Kingston Technology International Ltd
Stratus House,
Unit 1, IDA College Park,
Blanchardstown Road North,
Dublin 15, D15 PEC4,
Ireland

อีเมล: [email protected]

การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจมีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวโดยแจ้งนโยบายใหม่ให้ทราบทางเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลการปรับแก้นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำจากเว็บไซต์ หากคุณต้องการโต้แย้งการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อทางบริษัทตามช่องทางที่ระบุข้างต้น

นโยบายนี้อัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2023