GIỚI THIỆU

Kingston là một tổ chức toàn cầu bao gồm một nhóm các tổ chức liên kết với, được kiểm soát bởi hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung với Kingston Technology Company, Inc Theo đó, mọi tham chiếu đến ‘Kingston,’ ‘của chúng tôi,’ hoặc ‘chúng tôi nêu ra trong Chính sách Quyền riêng tư này, các chính sách liên quan hoặc những nơi khác trên website của chúng tôi (‘Website’) là tham chiếu đến Kingston Technology Company, Inc. và các tổ chức liên kết được kiểm soát bởi hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung với Kingston Technology Company, Inc. trừ khi có quy định khác.

Chính sách Quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các thông tin, bao gồm cả Thông tin Cá nhân về bạn do Kingston thu thập.

Nếu bạn đang sinh sống tại Liên minh châu Âu (“EU”) hoặc Thụy Sĩ và chịu sự điều chỉnh của Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu (“GDPR”), vui lòng xem lại Chính sách Quyền riêng tư này và tham khảo phần Người dùng tại EU và Thụy Sĩ và GDPR để xem mô tả về các quyền của bạn và các thông tin khác liên quan đến GDPR.

Nếu bạn là cư dân California và chịu sự điều chỉnh của Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California, Bộ luật dân sự California § 1798.100 và các mục tiếp theo (với bất kỳ quy định thực thi nào và có thể được sửa đổi theo thời gian, “CCPA”), vui lòng xem lại Chính sách Quyền riêng tư này và tham khảo phần Cư dân California và CCPA để xem mô tả về các quyền của bạn và các thông tin khác liên quan đến CCPA.

TỔNG QUAN

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chính sách Quyền riêng tư này giải thích chúng tôi thu thập thông tin nào từ bạn và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó. Tài liệu này bao gồm những thông tin sau:

 • Loại thông tin mà chúng tôi thu thập
 • Cách chúng tôi sử dụng thông tin
 • Chúng tôi chia sẻ thông tin với ai
 • Bạn có thể có những quyền gì đối với những thông tin nhất định
 • Các bước chúng tôi tiến hành để bảo vệ thông tin của bạn
 • Cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu có câu hỏi hoặc lo ngại

Vui lòng đọc kỹ các phần sau của Chính sách Quyền riêng tư này và liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn. Vui lòng lưu ý rằng các quyền được thảo luận trong một số phần của Chính sách này có thể được miễn trừ hoặc chịu sự hạn chế khác theo luật pháp hiện hành.

CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN GÌ?

Kingston thu thập Thông tin Cá nhân và các thông tin khác như là một phần của các hoạt động kinh doanh chung của công ty là để cung cấp cho bạn các dịch vụ, phản hồi các yêu cầu , cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng, thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và hợp đồng và để xây dựng và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ. Khi chúng tôi sử dụng thuật ngữ “Thông tin Cá nhân” chúng tôi muốn nói đến thông tin mà có thể giúp chúng tôi nhận dạng bạn một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ Giao thức Internet (“IP”), hoặc các thông tin định danh trực tuyến khác. Chúng tôi thu thập một số thông tin dạng này trực tiếp khi được bạn hoặc người đại diện của bạn cung cấp, các thông tin khác về bạn được chúng tôi thu thập một cách tự động khi bạn truy cập Website của chúng tôi, và một số thông tin khác được chúng tôi thu thập từ các nguồn khác như các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, các ứng dụng phần mềm và tại các sự kiện triển lãm thương mại.

Thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi

Chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân của bạn và các thông tin khác khi bạn trực tiếp cung cấp thông tin cho chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân khi bạn mua hàng, sử dụng hoặc đăng ký các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, tham gia vào các chiến dịch tiếp thị, tham gia thử nghiệm sản phẩm, đăng ký tuyển dụng và liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Tùy thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi, chúng tôi thu thập các Thông tin Cá nhân sau về bạn:

 • Thông tin định danh như tên và thông tin liên hệ. Tên và họ của bạn, địa chỉ email, địa chỉ bưu chính, số điện thoại, thông tin định danh trực tuyến, địa chỉ IP, số an sinh xã hội, số bằng lái xe, thông tin định danh trực tuyến và các dữ liệu liên hệ tương tự khác.
 • Thông tin đặc điểm. Thông tin này có thể bao gồm giới tính của bạn, tình trạng hôn nhân, chủng tộc, nguồn gốc dân tộc, tình trạng quân sự hoặc cựu chiến binh, hoặc khuyết tật.
 • Thông tin mua và đăng ký sản phẩm. Loại sản phẩm được đăng ký, số sê-ri, ngày mua hoặc các thông tin nhận dạng sản phẩm khác, cũng như số thẻ tín dụng và các thông tin khác liên quan đến thanh toán.
 • Thông tin sử dụng và hoạt động mạng điện tử. Thông tin về sản phẩm và các tính năng mà bạn sử dụng, bao gồm thông tin về phần cứng và phần mềm của bạn, thông tin về việc bạn sử dụng Website của chúng tôi, cách các sản phẩm của chúng tôi hoạt động cũng như các cài đặt của bạn.
 • Thông tin vị trí địa lý. Thông tin về vị trí của bạn và vị trí thiết bị của bạn.
 • Phản hồi đối với các cuộc khảo sát và sự kiện khuyến mãi. Phản hồi đối với các câu hỏi và tương tác với chúng tôi trên mạng xã hội, các cuộc thi và tại các sự kiện hoặc thông qua các cuộc khảo sát mà chúng tôi cung cấp cho bạn.
 • Thư tín và liên lạc. Bản ghi thông tin do bạn cung cấp khi bạn liên hệ với chúng tôi khi có phản hồi, bình luận, câu hỏi hoặc vì bất kỳ lý do nào khác. Thông tin này bao gồm thông tin âm thanh, hình ảnh và điện tử, ví dụ như bản ghi âm cuộc gọi với dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.
 • Suy luận từ các thông tin khác. Những thông tin nhất định mà chúng tôi thu thập từ các danh mục bên trên có thể được dùng để tạo một hồ sơ phản ánh sở thích, thiên hướng của bạn và những thứ tương tự.

Mua sản phẩm

Khi bạn mua sản phẩm qua Website, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi họ và tên, thông tin liên hệ, thông tin thanh toán và thông tin giao hàng của bạn. Thông tin này được thu thập và sử dụng để xử lý đơn hàng và thanh toán của bạn. Nếu bạn chọn không cung cấp Thông tin Cá nhân của mình tại điểm thu thập, bạn sẽ không thể mua sản phẩm qua Website.

Khi bạn đặt hàng bất kỳ sản phẩm nào và/hoặc yêu cầu một RMA (Uỷ quyền hàng hoá bị gửi trả) trên Website của chúng tôi, bạn có thể được chuyển hướng đến một dịch vụ cổng thanh toán của bên thứ ba, nơi bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin thẻ tín dụng của mình bao gồm số thẻ tín dụng, mã bảo mật thẻ, ngày hết hạn và địa chỉ thanh toán.

Đăng ký sản phẩm

Khi bạn đăng ký một sản phẩm, chúng tôi có thể hỏi tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, loại sản phẩm, số sê-ri và ngày mua hoặc thông tin nhận dạng sản phẩm khác. Nếu bạn quyết định không cung cấp thông tin này, bạn sẽ không thể đăng ký sản phẩm và bảo hành trên Website; tuy nhiên, bạn có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm.

Dịch vụ khách hàng và thư từ liên lạc tương tự

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi để gửi phản hồi, bình luận, câu hỏi hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, chúng tôi có thể giữ lại bản ghi của liên lạc đó và thu thập Thông tin cá nhân của bạn, như tên và thông tin liên hệ, để xử lý các thắc mắc của bạn, hồi đáp các yêu cầu của bạn và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Khảo sát, thư từ và sự kiện khuyến mãi

Để cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của mình, chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn (bao gồm thông tin nhận dạng, thông tin liên lạc và cách sử dụng dữ liệu) để gửi cho bạn các bản khảo sát ý kiến trên mạng. Nếu bạn chọn nhận các bản cập nhật sản phẩm và email khuyến mãi, chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn (bao gồm danh tính và chi tiết liên hệ của bạn) để gửi cho bạn các bản tin và email định kỳ liệt kê các ưu đãi đặc biệt và khuyến mãi đang diễn ra.

Thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn một cách tự động thông qua việc bạn sử dụng Website hoặc các dịch vụ khác

Khi bạn truy cập website của chúng tôi và tương tác với chúng tôi thông qua mạng xã hội và quảng cáo, những thông tin nhất định về việc truy cập của bạn sẽ được tự động ghi lại thông qua việc sử dụng các công cụ khác nhau:

 • Cookie. Cookie là các tập tin văn bản chứa một lượng thông tin nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập Website, trang mạng xã hội và quảng cáo của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về các loại cookie khác nhau mà chúng tôi sử dụng và mục đích của việc sử dụng những cookie này, vui lòng đọc Chính sách Cookie của chúng tôi.
 • Tập tin nhật ký. Bản ghi ghi lại những lần truy cập khác nhau của bạn vào Website của chúng tôi, bao gồm: (1) địa chỉ IP; (2) phiên bản và loại trình duyệt; (3) nhà cung cấp dịch vụ internet; (4) trang đã truy cập; (5) trang vào/thoát: (6) trang tham chiếu; (7) loại nền tảng; (8) thông tin nhân khẩu học; và (9) tốc độ kết nối.
 • Dữ liệu điều hướng. Thông tin được thu thập khi bạn duyệt Website của chúng tôi và các trang thứ ba khác, bao gồm dữ liệu kỹ thuật, sử dụng và điều hướng thể hiện những trang nào mà bạn đã truy cập và thời gian bạn sử dụng các tính năng khác nhau.
 • Địa chỉ IP. Khi bạn truy cập website, các máy chủ của chúng tôi có thể ghi lại địa chỉ IP của bạn.

Thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn từ các nguồn khác

Chúng tôi cũng thu thập Thông tin Cá nhân của bạn và các thông tin khác từ các nguồn bổ sung được luật pháp cho phép, bao gồm từ các tổ chức cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ, như dịch vụ xử lý thanh toán.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP NHƯ THẾ NÀO

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập cho các mục đích liên quan đến sự tăng trưởng, việc bảo trì và quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Tùy thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi, chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn và các thông tin khác cho các mục đích sau:

 • Liên lạc với bạn. Điều này bao gồm sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để gửi cho bạn tin nhắn, giao sản phẩm, cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng và hồi đáp các yêu cầu của bạn.
 • Hoạt động kinh doanh. Điều này bao gồm việc vận hành Website của chúng tôi, hỗ trợ mua sản phẩm, các hoạt động kế toán, kiểm toán, thanh toán và thu thập, cũng như bảo mật, giám sát và phòng chống tội phạm hoặc lừa đảo, bảo vệ các quyền hợp pháp, và thực thi các nghĩa vụ hợp đồng.
 • Quản lý và phát triển sản phẩm và dịch vụ. Điều này bao gồm việc sử dụng thông tin để cung cấp trải nghiệm thử nghiệm sản phẩm và tiến hành nghiên cứu nội bộ nhằm phát triển và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ hiện tại, cũng như sử dụng thông tin về các tương tác của bạn với Website hoặc quảng cáo của chúng tôi để cải thiện trải nghiệm người dùng.
 • Quảng cáo và tiếp thị. Điều này bao gồm cung cấp cho bạn các thư từ liên lạc, tiến hành các cuộc thi và sự kiện khuyến mãi, và cung cấp cho bạn nội dung được cá nhân hóa, khi bạn đã đồng ý, nếu áp dụng.

Các trường hợp sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Mua sản phẩm, đăng ký và các giao dịch tương tự

Chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để thực hiện hợp đồng cung cấp cho bạn các sản phẩm của chúng tôi và để liên lạc với bạn về các sản phẩm bạn mua. Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập từ bạn khi bạn đăng ký một sản phẩm để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng và pháp lý của mình, bao gồm việc cung cấp cho bạn dịch vụ hỗ trợ và thông tin đồng thời quản lý quan hệ của chúng tôi với bạn.

Hồi đáp các yêu cầu, phản hồi và thắc mắc

Chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn và thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi về một sản phẩm hoặc một yêu cầu để liên lạc với bạn và hồi đáp các yêu cầu của bạn. Nếu bạn liên hệ với chúng tôi để gửi phản hồi, bình luận và câu hỏi hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, chúng tôi có thể giữ lại bản ghi của thư tín liên lạc đó và Thông tin Cá nhân của bạn để xử lý các thắc mắc của bạn, hồi đáp các yêu cầu của bạn và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Tiếp thị và khuyến mãi

Nếu bạn đã đồng ý và theo sở thích của bạn, chúng tôi sử dụng thông tin để cung cấp cho bạn các thư từ tiếp thị, bao gồm các ưu đãi đặc biệt được cung cấp qua Website của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng Thông tin cá nhân để gửi cho bạn các bản tin và email định kỳ liệt kê các ưu đãi đặc biệt và khuyến mãi của chúng tôi.

Khảo sát ý kiến trên mạng

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để gửi cho bạn các bản khảo sát trực tuyến nhằm giúp chúng tôi cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình. Việc bạn tham gia vào những cuộc khảo sát này là hoàn toàn tùy chọn và câu trả lời của bạn được coi là thông tin mật.

Cookie và các công nghệ tương tự

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để hiểu khách truy cập đang sử dụng Website như thế nào và để khám phá xem chúng tôi có thể sửa đổi trang như thế nào để phục vụ tốt hơn các khách hàng của mình. Nói chung Kingston sử dụng cookie và các công nghệ tương tự cho các mục đích như: (1) xác thực người dùng; (2) ghi nhớ tùy chọn và cài đặt của người dùng; (3) xác định tính phổ biến của nội dung, bao gồm các sản phẩm hoặc dịch vụ của Kingston; (4) đăng quảng cáo và đo lường tính hiệu quả của quảng cáo; hoặc (5) phân tích lưu lượng trang và xu hướng; và (6) cố gắng hiểu các hành vi trực tuyến và sở thích của những người tương tác với trang của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về các loại cookie khác nhau mà chúng tôi sử dụng và mục đích của việc sử dụng những cookie này, vui lòng đọc Chính sách Cookie của chúng tôi.

Dữ liệu điều hướng.

Chúng tôi sử dụng thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Website của chúng tôi: (1) để tạo điều kiện thuận lợi và cải tiến Website; (2) để tuân thủ mọi yêu cầu của pháp luật; (3) để cung cấp, hoặc thuê một bên thứ ba cung cấp nội dung chuyên ngành hoặc nội dung quảng cáo liên quan và/hoặc đề xuất cho bạn trên Website và các trang của bên thứ ba; và (4) cho các mục đích nội bộ của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp cho chủ sở hữu hoặc nhà điều hành các trang bên thứ ba thông tin tổng hợp/ẩn danh liên quan đến số lượng người dùng kết nối đến Website từ các trang của họ.

Tập tin nhật ký và địa chỉ IP /strong>

Chúng tôi sử dụng các tập tin nhật ký và thông tin liên quan để hiểu khách truy cập đang sử dụng Website như thế nào và để khám phá xem chúng tôi có thể sửa đổi trang như thế nào để phục vụ tốt hơn các khách hàng của mình. Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ IP để quản trị hệ thống và xử lý sự cố, để bảo đảm sự tuân thủ của người dùng với các Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi, để điều tra các vi phạm bảo mật và để biên soạn dữ liệu tổng hợp, như tổng số lượng người dùng đã truy cập Website.

CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi không chia sẻ hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba, trừ khi được nêu ra trong Chính sách Quyền riêng tư này. Chúng tôi có thể tiết lộ những Thông tin Cá nhân nhất định và các thông tin khác về bạn cho các bên sau:

 • Đơn vị liên kết. Đây là các tổ chức được kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp bởi chúng tôi hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung với chúng tôi.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác chiến lược. Đây là những tổ chức cung cấp các dịch vụ cho hoặc thay mặt chúng tôi, như cung cấp hỗ trợ tiếp thị, thực hiện các đơn hàng, và cung cấp dịch vụ phòng chống lừa đảo, cũng như các đối tác mà chúng tôi làm việc cùng để cung cấp các dịch vụ cho bạn.
 • Các bên khác khi được luật yêu cầu hoặc cho phép. Những thực thể này bao gồm các cơ quan chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật hoặc các bên thứ ba khác, bao gồm khi cần thiết để thực thi hoặc bảo vệ các tuyên bố pháp lý thay mặt Kingston.
 • Các bên khác liên quan đến việc thay đổi Quyền sở hữu.Những tổ chức này có thể bao gồm một bên thứ ba là một phần của việc sáp nhập hoặc chuyển giao, thâu tóm hoặc bán, hoặc phá sản.
 • Các bên khác với sự đồng ý của bạn hoặc theo chỉ dẫn của bạn. Những bên thứ ba này bao gồm các bên mà bạn đồng ý một cách riêng biệt và/hoặc yêu cầu việc chia sẻ đó.

Chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với ai?

Các đơn vị liên kết của chúng tôi

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các đơn vị liên kết của mình cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này. Những đơn vị liên kết này chỉ được sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn theo Chính sách Quyền riêng tư này và cho mục đích và lý do mà chính sách đặt ra.

Các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác chiến lược của chúng tôi

Chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với những doanh nghiệp nhất định cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến những dịch vụ đó. Ví dụ, dữ liệu được thu thập để xử lý thanh toán, hoặc dữ liệu được thu thập về các sản phẩm của chúng tôi mà bạn quan tâm sẽ được sử dụng bởi công ty quản lý danh sách thư khách hàng của chúng tôi, và tên và địa chỉ của bạn sẽ được tiết lộ với dịch vụ giao hàng mà chúng tôi sử dụng để giao các sản phẩm mà bạn đã mua trên Website.

Quảng cáo và tiếp thị

Khi bạn đã đồng ý, chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác quảng cáo để chuẩn bị và phân phối nội dung quảng cáo và tiếp thị, để cung cấp các dịch vụ nội dung và để cho phép họ cung cấp cho bạn các quảng cáo được cá nhân hóa nhiều hơn và để nghiên cứu tính hiệu quả của các chiến dịch của chúng tôi. Ví dụ, những công ty này có thể liên lạc về các sản phẩm và dịch vụ mà có thể bạn quan tâm, theo sở thích của bạn. Để biết thêm thông tin, xem Chính sách Cookie của chúng tôi.

Mục đích pháp lý và kinh doanh

Chúng tôi có thể bị luật pháp bắt buộc tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho các cơ quan chính quyền hoặc bên thứ ba nhất định. Ví dụ, chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin với các cơ quan thực thi pháp luật tại các quốc gia mà ở đó chúng tôi hoặc các công ty khác đang thay mặt chúng tôi hoạt động. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ và sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình và bảo vệ các lợi ích pháp lý và kinh doanh chính đáng của mình, cũng như các quyền, tài sản và nhân viên của chúng tôi.

Thay đổi quyền kiểm soát, sáp nhập và thâu tóm

Nếu một công ty khác thâu tóm cổ phần chi phối của Kingston hoặc nếu chúng tôi trải qua một số sự kiện thay đổi quyền kiểm soát khác như sáp nhập, vỡ nợ, phá sản, hoặc thụ lý tài sản, chúng tôi bảo lưu quyền đưa bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên quan đến người dùng (kể cả Thông tin Cá nhân) vào số tài sản chuyển giao cho công ty mua lại.

Thông tin tổng hợp hoặc đã loại bỏ danh tính

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc đã loại bỏ danh tính về Website với các đối tác công ty, nhà đầu tư, nhà quảng cáo của chúng tôi hoặc những người khác. Thông tin tổng hợp chung bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong: (1) số lượng người dùng của Website; (2) doanh thu, bao gồm các khoản thanh toán bởi loại người dùng; (3) thống kê sử dụng; và (4) phản hồi của người dùng. Thông tin tổng hợp không bao gồm bất kỳ Thông tin Cá nhân nào mà có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin đã loại bỏ danh tính có nghĩa là thông tin không thể xác định một cách hợp lý, liên hệ đến, mô tả, có khả năng được liên kết với, hoặc được liên kết, trực tiếp hay gián tiếp, với một cá nhân. Kingston đã thực hiện những quy trình kinh doanh nhất định và biện pháp bảo vệ kỹ thuật về việc sử dụng thông tin đã loại bỏ danh tính.

Với sự đồng ý của bạn

Ngoài các trường hợp tiết lộ mô tả ở trên, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi bạn đồng ý một cách riêng rẽ, chỉ dẫn hoặc yêu cầu việc chia sẻ đó, như được luật pháp liên quan cho phép.

CHÚNG TÔI LƯU GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

Chúng tôi sẽ lưu giữ Thông tin Cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích vì đó mà chúng tôi thu thập thông tin, bao gồm mục đích đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo. Thời gian lưu giữ có thể khác nhau dựa trên loại thông tin, cách thông tin được sử dụng và các yêu cầu pháp lý liên quan.

Chúng tôi xem xét các yếu tố sau khi xác định thời gian mà chúng tôi lưu giữ Thông tin Cá nhân của bạn: (1) lượng, bản chất và mức độ nhạy cảm của Thông tin Cá nhân; (2) rủi ro tổn hại tiềm tàng từ việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép; (3) các mục đích mà chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn; và (4) liệu chúng tôi có thể đạt được các mục đích đó thông qua các cách thức khác không, và những yêu cầu pháp lý liên quan.

QUYỀN RIÊNG TƯ & THÔNG TIN CỦA TRẺ EM CHO CHA MẸ/NGƯỜI GIÁM HỘ

Chúng tôi không cố ý gạ gẫm, thu thập, duy trì hoặc tiết lộ bất kỳ Thông tin Cá nhân nào từ trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không:

 • Tạo hoặc cố gắng tạo một tài khoản trên website;
 • Đăng ký bất kỳ dịch vụ đăng ký theo dõi nào qua website;
 • Mua bất kỳ thứ gì qua website; hoặc
 • Tương tác với website.

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể thu thập Thông tin Cá nhân từ người chưa thành niên dưới 18 tuổi tại các triển lãm thương mại hoặc để thử nghiệm sản phẩm với sự đồng ý thích hợp từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Chúng tôi có thể thu thập tên, thông tin định danh trực tuyến và địa chỉ email. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để cung cấp thư từ liên lạc, tiến hành các cuộc thi và sự kiện khuyến mãi, và tham gia vào thử nghiệm sản phẩm.

Là cha mẹ hoặc người giám hộ, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa Thông tin Cá nhân được thu thập từ con của bạn trực tiếp bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp bên dưới. Chúng tôi sẽ xóa thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của mình trong một khoảng thời gian hợp lý.

Để yêu cầu chúng tôi xóa Thông tin Cá nhân của con bạn, hoặc nếu bạn có câu hỏi về các hoạt động của chúng tôi đối với Thông tin Cá nhân về trẻ em, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Email: [email protected]

Điện thoại: 1-800-835-6575

CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN Ở ĐÂU

Kingston là một tổ chức toàn cầu có trụ sở tại Hoa Kỳ. Do đó, thông tin của bạn, bao gồm Thông tin Cá nhân của bạn, có thể được chuyển giao cho, lưu trữ tại các tổ chức liên kết với chúng tôi và các bên thứ ba khác nằm tại các quốc gia không có cùng cấp độ luật pháp bảo vệ dữ liệu như tại quốc gia mà bạn cư trú.

BẢO MẬT

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn khỏi việc bị hủy hoại vô tình hoặc trái pháp luật, mất mát, sửa đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép. Ví dụ, khi phù hợp, chúng tôi có thể:

 • Sử dụng công nghệ Secure Sockets Layer (SSL) khi thu thập và truyền thông tin nhạy cảm, được thiết kế để khiến cho không một ai ngoài chúng tôi có thể đọc được dữ liệu.
 • Thực hiện các bước để hạn chế quyền truy cập Thông tin Cá nhân của bạn chỉ cho những nhân viên đòi hỏi thông tin đó để vận hành, phát triển hoặc cải thiện các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi và Website.
 • Thiết lập các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và tổ chức để bảo vệ Thông tin Cá nhân và các thông tin khác mà chúng tôi đã thu thập.

Mặc dù chúng tôi thực hiện các bước để bảo vệ thông tin của bạn, không website, thao tác truyền qua internet, hệ thống máy tính hoặc kết nối không dây nào là hoàn toàn bảo mật.

LỰA CHỌN, TRUY CẬP VÀ CẢI CHÍNH THÔNG TIN CỦA BẠN

Nếu bạn chọn hoặc đồng ý nhận những thư từ liên lạc nhất định từ chúng tôi, như email khuyến mãi, thư từ tiếp thị và khảo sát, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình hoặc thay đổi tùy chọn của bạn bằng cách làm theo các hướng dẫn rút lại trong những thư từ liên lạc đó hoặc bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Website.

Bạn có thể xem lại, cập nhật, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin nào mà bạn đã gửi trên Website, trong quá trình đăng ký tài khoản trực tuyến của bạn với Kingston, khi bạn đăng nhập vào tài khoản Kingston của mình hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn yêu cầu thay đổi hoặc xóa Thông tin Cá nhân của mình, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể vẫn giữ lại một số thông tin cho mục đích lưu trữ hồ sơ, để tuân thủ các luật liên quan và để hoàn thành các giao dịch với bạn.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG KHÁC

Trang của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các website của bên thứ ba. Nếu bạn chọn đi theo một liên kết đến bất kỳ trong số những website này, xin lưu ý rằng những website này có các chính sách quyền riêng tư của riêng họ và rằng Kingston không chấp nhận bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với những chính sách này. Vui lòng kiểm tra những chính sách này trước khi bạn cung cấp bất kỳ Thông tin Cá nhân nào cho những website này.

THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi có thể sẽ thỉnh thoảng cập nhật Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi bằng cách đăng một phiên bản mới lên Website. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra Website thường xuyên để biết thông tin về các bản sửa đổi của Chính sách Quyền riêng tư này. Nếu bạn phản đối sự thay đổi Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi thì hãy liên hệ với chúng tôi về sự phản đối của bạn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn muốn yêu cầu bất kỳ thông tin nào hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Quyền riêng tư này hoặc việc thực thi chính sách, bạn có thể email cho chúng tôi đến [email protected]. Bạn cũng có thể viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ:

Kingston Technology Company, Inc.
Gửi đến: Privacy Compliance
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA. 92708 USA

Nếu bạn muốn yêu cầu bất kỳ thông tin cụ thể nào về EU, vui lòng tham khảo phần Người dùng tại EU và Thụy Sĩ và GDPR.

NGƯỜI DÙNG TẠI EU VÀ THỤY SĨ VÀ GDPR

Nếu bạn, hoặc việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, tiết lộ hoặc truyền (“xử lý”) Thông tin Cá nhân của bạn chịu sự điều chỉnh của GDPR, vui lòng xem lại phần này bên cạnh toàn bộ Chính sách Quyền riêng tư. Cụ thể phần này của Chính sách Quyền riêng tư tóm tắt cơ sở pháp lý của chúng tôi đối với việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn, cách chúng tôi có thể truyền Thông tin Cá nhân của bạn, các quyền của bạn liên quan đến Thông tin Cá nhân, và cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại EU và Thụy Sĩ.

Cơ sở cho việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn

Như đã nêu ra trong Chính sách Quyền riêng tư, chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn. Cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn là:

 • Bạn đưa ra sự đồng ý của mình (mà bạn có thể rút lại bất cứ lúc nào).
 • Việc xử lý là cần thiết để chúng tôi thực hiện một mối quan hệ hợp đồng với bạn.
 • Việc xử lý nằm trong các lợi ích hợp pháp của chúng tôi (như xử lý cho mục đích quản trị, phòng chống lừa đảo và bảo mật).
 • Việc xử lý là cần thiết để chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ pháp lý hoặc quản lý.

Sự đồng ý

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn. Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng các thông tin bên dưới.

Email: [email protected]
Website: https://www.kingston.com/vn/support

Như mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi dựa trên sự đồng ý liên quan đến Thông tin Cá nhân cho các loại xử lý sau:

 • Tiếp thị hoặc các tài liệu khuyến mãi khác.
 • Việc thu thập của ứng viên tiềm năng hoặc các dữ liệu liên quan đến việc làm khác của các cá nhân ở tại hoặc được Kingston tuyển dụng tại Vương quốc Anh hoặc các thành viên EU khác.
 • Thông báo liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mới có liên quan, chiết khấu và tin tức khi bạn trước đó đã đồng ý nhận các thư từ liên lạc đó (ví dụ tin nhắn, email, thư bưu chính, v.v.).
 • Việc đặt cookie, tiếp thị lại hoặc pixel chuyển đổi, đèn hiệu, ảnh GIF rõ ràng, quảng cáo dựa trên sở thích hoặc các công cụ khác bởi Kingston hoặc một bên thứ ba liên kết, để cung cấp cho bạn các thêm các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách Cookie của chúng tôi.

Thực hiện hợp đồng

Chúng tôi phải thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu. Điều này bao gồm Thông tin Cá nhân dùng để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ liên quan và thông tin giao dịch liên quan.

Lợi ích chính đáng

Chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân đến mức độ cần thiết cho các lợi ích chính đáng của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm việc thu thập và sử dụng dữ liệu để:

 • Duy trì và tăng cường sự an toàn và bảo mật của người dùng của chúng tôi.
 • Ngăn chặn, phát hiện và chống lại hành vi lừa đảo liên quan đến việc sử dụng Website của chúng tôi hoặc việc mua một sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Thông báo cho các quan chức thực thi pháp luật về các hành động phạm pháp hoặc mối đe dọa đối với an toàn công cộng.
 • Cung cấp hỗ trợ khách hàng.
 • Tối ưu hóa dịch vụ của chúng tôi và phát triển các dịch vụ mới.
 • Nghiên cứu thị trường và/hoặc các mục đích phân tích.
 • Thực thi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

Thực hiện nghĩa vụ pháp lý

Chúng tôi phải tuân thủ các yêu cầu pháp lý khác nhau tại các khu vực mà chúng tôi hoạt động mà yêu cầu chúng tôi thu thập, xử lý, tiết lộ và lưu giữ Thông tin Cá nhân của bạn để tuân thủ những luật này. Chúng tôi có thể được yêu cầu lưu giữ dữ liệu của bạn trong những khoảng thời gian kéo dài, và để cung cấp các bản sao của dữ liệu đó cho các cơ quan thực thi pháp luật, chính phủ hoặc các cơ quan quản lý khác, hoặc các bên thứ ba khác.

Truyền quốc tế thông tin cá nhân của bạn

Thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được truyền sang, lưu trữ tại, xử lý tại hoặc truy cập từ các quốc gia nằm ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (”EEA”). Nếu chúng tôi sở hữu Thông tin Cá nhân của bạn tại EEA và sau đó chúng tôi truyền thông tin đó ra khỏi EEA, chúng tôi sẽ bảo đảm một mức độ bảo vệ tương tự sẽ được thực hiện bằng cách bảo đảm rằng ít nhất một trong các biện pháp bảo vệ sau đây được thực hiện:

 • Chúng tôi sẽ chỉ truyền Thông tin Cá nhân của bạn từ EEA đến các quốc gia mà đã được cho là có thực hiện một mức độ bảo vệ thích đáng cho Thông tin Cá nhân của Ủy ban Châu Âu;
 • Khi chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ nào đó, chúng tôi có thể sử dụng những hợp đồng cụ thể đã được Ủy ban Châu Âu phê chuẩn nhằm mang lại mức độ bảo vệ Thông tin Cá nhân tương tự như ở châu Âu; hoặc
 • Khi chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp tại Hoa Kỳ, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cho họ nếu họ có tham gia Lá chắn Quyền riêng tư vốn yêu cầu họ cung cấp mức bảo vệ tương tự cho Thông tin Cá nhân được chia sẻ giữa châu Âu và Hoa Kỳ. Để biết thêm chi tiết, xem Ủy ban Châu Âu: Lá chắn Quyền riêng tư Châu Âu-Hoa Kỳ.

Tham khảo phần Lá chắn Quyền riêng tư Châu Âu-Hoa Kỳ để biết thêm thông tin về sự tuân thủ của Kingston.

Các quyền của bạn liên quan đến Thông tin Cá nhân của bạn

GDPR cung cấp cho bạn các quyền nhất định liên quan đến việc thu thập, xử lý và truyền Thông tin Cá nhân của bạn. Bạn có thể thực thi những quyền này bằng cách liên hệ với chúng tôi sử dụng thông tin bên dưới trong phần “Thông tin liên hệ cho người dùng tại EU hoặc Thụy Sĩ”. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số bằng chứng về danh tính để chúng tôi có thể xác nhận rằng bạn là người đưa ra yêu cầu.

Cụ thể, bạn có các quyền sau:

Truy cập

Bạn có quyền biết chúng tôi thu thập những Thông tin Cá nhân nhất định về bạn và yêu cầu chúng tôi cung cấp các bản sao Thông tin Cá nhân của bạn.

Chỉnh lý

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa chữa thông tin mà bạn cho là không chính xác hoặc chưa hoàn thiện.

Phản đối xử lý

Bạn có quyền phản đối xử lý trong một số tình huống, bao gồm việc chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho các lợi ích chính đáng của chúng tôi và cho mục đích tiếp thị trực tiếp.

GDPR cung cấp quyền phản đối xử lý Thông tin Cá nhân bởi một cá nhân khi một tổ chức đang sử dụng thông tin: (1) cho một tác vụ được thực hiện vì lợi ích chung; (2) cho các lợi ích chính đáng của họ; (3) cho nghiên cứu khoa học hoặc lịch sử, hoặc mục đích thống kê; hoặc (4) cho tiếp thị trực tiếp.

Xóa

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn trong những tình huống nhất định.

Xin lưu ý rằng quyền xóa là không tuyệt đối và chỉ áp dụng trong các trường hợp sau:

 • Chúng tôi không còn cần Thông tin Cá nhân của bạn để thực hiện mục đích mà chúng tôi thu thập thông tin.
 • Bạn đã rút lại sự đồng ý cho chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn.
 • Bạn đã phản đối việc chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân và các lợi ích của bạn lớn hơn các lợi ích của chúng tôi trong việc sử dụng thông tin.
 • Bạn tin rằng chúng tôi đã xử lý Thông tin Cá nhân của bạn trái pháp luật.
 • Chúng tôi có nghĩa vụ xóa thông tin của bạn.
 • Thông tin Cá nhân mà bạn đang muốn xóa được gửi bởi một trẻ em dưới 16 tuổi, hoặc tuổi tối thiểu tương đương tùy thuộc vào khu vực, tại thời điểm gửi.

Khi được bạn yêu cầu xóa bỏ Thông tin Cá nhân của bạn vì bất kỳ lý do nào trong những lý do ở trên, chúng tôi sẽ cố gắng xóa bỏ thông tin ở mức độ nhiều nhất mà luật cho phép. GDPR đưa ra một số ngoại lệ và cho phép chúng tôi phản đối yêu cầu của bạn. Nếu chúng tôi không thể tuân thủ yêu cầu xóa bỏ Thông tin Cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cho bạn biết bằng văn bản chúng tôi đã tiếp tục giữ lại Thông tin Cá nhân nào, lý do giữ lại và chúng tôi định giữ lại trong bao lâu.

Hạn chế xử lý

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý Thông tin Cá nhân của bạn trong một số tình huống nhất định.

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi tạm thời hạn chế sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn khi chúng tôi đang xem xét:

 • Nghi ngờ độ chính xác của Thông tin Cá nhân của bạn.
 • Nghi ngờ việc chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn.

Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn thay vì xóa nếu:

 • Bạn tin rằng chúng tôi đã xử lý Thông tin Cá nhân của bạn trái pháp luật, nhưng bạn không muốn chúng tôi xóa thông tin.
 • Chúng tôi không cần Thông tin Cá nhân của bạn nữa nhưng bạn muốn chúng tôi giữ lại để có thể tạo, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

Di chuyển dữ liệu

Bạn có quyền nhận một bản sao Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn theo cách có thể truy cập được và ở định dạng máy có thể đọc được trong đó việc xử lý được dựa trên sự đồng ý của bạn, việc thực hiện một hợp đồng với bạn, hoặc được thực hiện bởi phương tiện tự động. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển trực tiếp Thông tin Cá nhân đó cho một người kiểm soát dữ liệu khác nếu khả thi về mặt kỹ thuật.

Rút lại sự đồng ý

Bạn có thể rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào khi mà chúng tôi phụ thuộc vào sự đồng ý của bạn để xử lý Thông tin Cá nhân của bạn. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ việc xử lý nào được thực hiện trước khi bạn rút lại sự đồng ý của mình.

Khiếu nại với một Cơ quan bảo vệ dữ liệu (“EU DPA”)

Nếu bạn lo ngại rằng chúng tôi chưa tuân thủ các quyền hợp pháp của bạn hoặc các luật về quyền riêng tư liên quan, bạn có quyền khiếu nại với Văn phòng Ủy viên Thông tin hoặc EU DPA địa phương của bạn.

Thông tin liên hệ cho người dùng tại EU hoặc Thụy Sĩ

Nếu bạn muốn yêu cầu bất kỳ thông tin cụ thể nào về EU hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Quyền riêng tư này hoặc việc thực thi chính sách, bạn có thể email cho chúng tôi đến [email protected]. Bạn cũng có thể viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ:

Kingston Technology Europe Co. LLP [hoặc Kingston Digital Europe Co. LLP]
Gửi đến: Tuân thủ GDPR
Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7EP UK

Các chủ thể dữ liệu EU cũng có thể liên hệ với Cơ quan Giám sát Chính của chúng tôi, Văn phòng Ủy viên Thông tin của Vương quốc Anh, với bất kỳ câu hỏi nào về các thực hành quyền riêng tư của chúng tôi.

LÁ CHẮN QUYỀN RIÊNG TƯ CHÂU ÂU-HOA KỲ

Kingston tuân thủ Khuôn khổ Lá chắn Quyền riêng tư Châu Âu-Hoa Kỳ được Bộ Thương mại Hoa Kỳ đặt ra về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ Thông tin Cá nhân từ tất cả các nước thành viên EU chịu sự điều chỉnh của các luật về bảo vệ dữ liệu của châu Âu, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong GDPR, Chỉ thị về Quyền riêng tư và Liên lạc Điện tử châu Âu năm 2020 (“Chỉ thị Quyền riêng tư điện tử”) và các quy định tương đương của các nước thành viên. Kingston đã chứng nhận rằng công ty tuân thủ các nguyên tắc của Lá chắn Quyền riêng tư Châu Âu-Hoa Kỳ về thông báo, lựa chọn và giải trình đối với việc chuyển tiếp, bảo mật, tính toàn vẹn của dữ liệu và giới hạn mục đích, truy cập, truy đòi, thực thi và nghĩa vụ pháp lý. Để biết thêm thông tin, tìm hiểu thêm về Lá chắn Quyền riêng tư.

Trong trường hợp chuyển tiếp sang các bên thứ ba, Kingston sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân vì các mục đích đã chỉ định và có giới hạn. Kingston tuân thủ Nguyên tắc của Hiệp định Khung về Bảo vệ Thông tin Cá nhân châu Âu-Hoa Kỳ đối với tất cả các hoạt động chuyển tiếp dữ liệu cá nhân từ Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh, bao gồm cả các điều khoản trách nhiệm pháp lý trong việc chuyển tiếp.

Tuân thủ các nguyên tắc của Lá chắn Quyền riêng tư, Kingston cam kết giải quyết các khiếu nại về việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn một cách kịp thời. Chúng tôi trân trọng yêu cầu mọi chủ thể dữ liệu EU nằm tại EU và mong muốn gửi câu hỏi hoặc khiếu nại về việc tuân thủ chính sách Lá chắn Quyền riêng tư, trước tiên hãy liên hệ với chúng tôi bằng email theo địa chỉ Privacy_Complia[email protected], hoặc bằng thư bưu chính đến địa chỉ sau:

Kingston Technology Company, Inc.
Gửi đến: Privacy Compliance
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA. 92708 USA

Kingston đã tiếp tục cam kết hợp tác với các cơ quan bảo vệ dữ liệu của EU (“DPA”) liên quan về những khiếu nại chưa được giải quyết về Lá chắn Quyền riêng tư hoặc các vấn đề khác liên quan đến các luật bảo vệ dữ liệu của EU. Nếu bạn không nhận được thư của chúng tôi xác nhận đã tiếp nhận đơn khiếu nại của bạn đúng thời hạn, hoặc bạn tin rằng chúng tôi chưa xử lý thỏa mãn khiếu nại của bạn, bạn có thể liên hệ các EU DPA liên quan để yêu cầu thêm thông tin hoặc trực tiếp gửi khiếu nại. Dịch vụ của các EU DPA được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Để biết thêm thông tin, tìm hiểu thêm về Chính sách Lá chắn Quyền riêng tư của Kingston.

Mọi câu hỏi liên quan đến việc sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân vui lòng gửi đến Kingston theo địa chỉ đã cung cấp ở trên. Kingston sẽ điều tra và hồi đáp hoặc cố gắng giải quyết khiếu nại và tranh chấp về việc sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân theo các nguyên tắc trong Chính sách này trong vòng một khoảng thời gian hợp lý, không quá 30 ngày sau khi nhận được câu hỏi hoặc khiếu nại của bạn.

Để tìm hiểu thêm về cách bạn có thể theo đuổi phán quyết có tính ràng buộc thông qua Ủy ban Trọng tài của Hiệp định Khung về Bảo vệ Thông tin Cá nhân, vui lòng truy cập https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint.

Kingston chấp nhận quyền điều tra và thực thi của Ủy ban Thương mại Liên bang (Federal Trade Commission) liên quan đến sự tuân thủ của Kingston đối với Lá chắn Quyền riêng tư Châu Âu-Hoa Kỳ .

CƯ DÂN CALIFORNIA VÀ CCPA

Nếu bạn là cư dân California (“Cư dân California,” “bạn” hoặc “của bạn”), vui lòng xem lại thông tin sau về các quyền tiềm năng của bạn liên quan đến Thông tin Cá nhân của bạn theo CCPA. Các quyền được mô tả trong chính sách quyền riêng tư California này chỉ khả dụng nếu bạn là “người tiêu dùng”, nghĩa là một thể nhân là một cư dân California theo như thuật ngữ đó được sử dụng trong CCPA. Các quyền được mô tả trong đây tuân thủ các ngoại lệ theo CCPA và các hạn chế khác theo luật liên quan.

Các thuật ngữ sử dụng trong phần này có ý nghĩa được gán cho chúng trong CCPA. Theo CCPA, Kingston là một doanh nghiệp. Chỉ đối với các mục đích của phần này và chỉ đối với cư dân California, Thông tin Cá nhân bao gồm thông tin nhận dạng, liên hệ đến, mô tả, có khả năng được liên kết một cách hợp lý với, hoặc có thể được liên kết một cách hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, với một cư dân hoặc hộ gia đình California. Thông tin Cá nhân không bao gồm thông tin đã loại bỏ danh tính, thông tin tiêu dùng tổng hợp, hoặc thông tin công khai, như các thuật ngữ đó được định nghĩa trong CCPA.

Việc chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và chia sẻ Thông tin Cá nhân

 • Trong 12 tháng trước: (1) chúng tôi có thể đã thu thập các danh mục Thông tin Cá nhân từ hoặc về bạn; (2) chúng tôi có thể đã tiết lộ tất cả hoặc một số danh mục Thông tin Cá nhân cho mục đích kinh doanh; và (3) chúng tôi có thể đã “bán” trong phạm vi ý nghĩa của CCPA tất cả hoặc một số danh mục Thông tin Cá nhân cho các bên thứ ba.
 • Chúng tôi có thể thu thập Thông tin Cá nhân từ tất cả hoặc một số danh mục nguồn.
 • Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng hoặc bán Thông tin Cá nhân cho mục đích kinh doanh và thương mại. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân với tất cả hoặc một số danh mục bên thứ ba. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba bên ngoài Kingston chủ yếu để giúp đỡ chúng tôi cải thiện các sản phẩm và dịch vụ. Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoặc các tổ chức khác đã đồng ý đối với các giới hạn về việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn hoặc phù hợp trong các miễn trừ hoặc ngoại lệ khác trong hoặc như được CCPA hoặc các luật liên quan khác cho phép.

Quyền của cư dân California theo CCPA

Nếu Thông tin Cá nhân của bạn nằm trong quy định của CCPA, bạn có thể có một số quyền nhất định về Thông tin Cá nhân đó, bao gồm quyền:

 • Được thông báo, tại hoặc trước thời điểm thu thập, các danh mục Thông tin Cá nhân sẽ được thu thập và mục đích mà các danh mục Thông tin Cá nhân đó sẽ được sử dụng.
 • Yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ Thông tin Cá nhân nào về bạn mà chúng tôi đã thu thập hoặc duy trì, tuân thủ các ngoại lệ nhất định (”Yêu cầu xóa”). Chúng tôi bảo lưu quyền lưu giữ, và không xóa, những Thông tin Cá nhân nhất định sau khi nhận được Yêu cầu xóa khi được CCPA cho phép hoặc khi một luật hoặc quy định khác được áp dụng. Chúng tôi có thể giữ lại Thông tin Cá nhân của bạn nếu việc làm như vậy là cần thiết để chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như:
  • Tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý.
  • Cho phép việc sử dụng chỉ trong nội bộ phù hợp với kỳ vọng của bạn dựa trên mối quan hệ của bạn với chúng tôi.
  • Hoàn thành một giao dịch mà vì đó chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân, cung cấp một hàng hóa hoặc dịch vụ do bạn yêu cầu, hoặc được kỳ vọng hợp lý trong bối cảnh mối quan hệ kinh doanh đang diễn ra của chúng tôi với bạn, hoặc thực hiện một hợp đồng giữa chúng tôi và bạn.
  • Sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn trong nội bộ một cách hợp pháp mà tương thích với bối cảnh mà trong đó bạn cung cấp Thông tin Cá nhân.
 • • Yêu cầu chúng tôi, với tư cách là một doanh nghiệp thu thập, tiết lộ cho mục đích kinh doanh và bán Thông tin Cá nhân trong phạm vi ý nghĩa của CCPA, tiết lộ cho bạn (”Yêu cầu được biết”):
  • Các danh mục Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn.
  • Các danh mục nguồn mà từ đó chúng tôi đã thu thập Thông tin Cá nhân.
  • Mục đích kinh doanh hoặc thương mại đối với việc thu thập hoặc bán Thông tin Cá nhân.
  • Các danh mục bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân với.
  • Các Thông tin Cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn.
  • Các danh mục Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đã tiết lộ về bạn cho một mục đích kinh doanh.
  • Các danh mục Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đã bán về bạn và các danh mục bên thứ ba mà chúng tôi đã bán Thông tin Cá nhân cho.
 • Không bị phân biệt đối xử bởi vì bạn đã thực thi bất kỳ quyền nào của mình theo CCPA.
 • Chọn không bán Thông tin Cá nhân của bạn (”Yêu cầu không tham gia”).

CCPA không hạn chế khả năng của chúng tôi làm những điều nhất định như tuân thủ các luật khác hoặc tuân thủ các điều tra của cơ quan quản lý.

Cách gửi một yêu cầu được biết hoặc xóa

Để gửi một Yêu cầu được biết, bạn có thể gọi cho chúng tôi đến số máy miễn phí 1-800-835-6575, hoặc bằng cách nhấp vào đây.

Bạn có thể gửi Yêu cầu xóa Thông tin Cá nhân của mình qua các phương thức sau:

 1. Gọi cho chúng tôi đến số 1-800-835-6575
 2. Gửi email cho chúng tôi đến [email protected]
 3. Gửi một yêu cầu trực tuyến

Chúng tôi chỉ phải cung cấp những thông tin nhất định hoặc xóa Thông tin Cá nhân để đáp ứng các yêu cầu xác thực của bạn hoặc đại diện ủy quyền hợp pháp của bạn. Chúng tôi có thể cần yêu cầu những thông tin cụ thể từ bạn hoặc đại diện của bạn để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạn hoặc sự ủy quyền cho đại diện của bạn hành động thay mặt bạn và bảo đảm quyền truy cập thông tin được yêu cầu của bạn. Biện pháp này được đưa ra nhằm bảo đảm rằng Thông tin Cá nhân không được tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyền nhận thông tin. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn hoặc đại diện của bạn để yêu cầu thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của bạn nhằm tăng tốc hồi đáp của chúng tôi. Mọi thông tin được thu thập trong quá trình này sẽ chỉ được dùng cho mục đích xác minh.

Chúng tôi sẽ gửi hồi đáp đến các yêu cầu có thể xác minh của người tiêu dùng miễn phí qua tài khoản trực tuyến của bạn với chúng tôi, nếu bạn đã có một tài khoản như vậy, hoặc, nếu bạn không có sẵn một tài khoản trực tuyến, qua thư hoặc phương tiện điện tử do bạn chọn.

Chúng tôi sẽ cố gắng hồi đáp các yêu cầu được biết hoặc xóa trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày kể từ lúc nhận được yêu cầu. Nếu chúng tôi cần thêm thời gian, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn về việc gia hạn trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày kể từ lúc nhận được yêu cầu. Mọi gia hạn sẽ bị hạn chế trong một giai đoạn bổ sung thêm bốn mươi lăm (45) ngày, nghĩa là chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp hồi đáp trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ lúc nhận được yêu cầu ban đầu.

Mọi hồi đáp đối với Yêu cầu được biết sẽ bao phủ giai đoạn 12 tháng trước thời điểm yêu cầu xác thực. Nếu chúng tôi không thể tuân thủ với yêu cầu có thể xác minh của bạn, chúng tôi sẽ cho bạn biết.

Cách gửi một yêu cầu không tham gia

Nếu Kingston bán Thông tin Cá nhân của bạn trong phạm vi ý nghĩa của CCPA, bạn có thể có yêu cầu chọn không tham gia vào việc bán đó. Bạn có thể gửi một Yêu cầu không tham gia bằng cách nhấp vào: Không bán Thông in Cá nhân của tôi, gọi vào số (800) 835-6575, hoặc gửi một email đến [email protected].

Liên hệ để biết thêm thông tin

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về phần quyền riêng tư California này, vui lòng gửi email đến [email protected].

Phần California này được cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 6, 2020.