เราสังเกตเห็นว่าคุณกําลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหราชอาณาจักร คุณต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของเราแทนหรือไม่?

แฟลชไดรฟ์ USB เข้ารหัสของ Kingston เป็นไปตามระเบียบของ FIPS ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายใต้มาตรฐานของรัฐบาลสหรัฐฯ NIST

การรับรองมาตรฐาน FIPS

Federal Information Processing Standards (FIPS) คือมาตรฐานของรัฐบาลสหรัฐฯ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ โครงการ FIPS กำกับดูแลโดย National Institute of Standards (NIST) NIST FIPS 140 คือโครงการกำหนดมาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ เพื่อปกป้องข้อมูลที่มีความสำคัญ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลของหน่วยงานพลเรือนและหน่วยงานความมั่นคงของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ จะต้องได้มาตรฐาน FIPS 140 ทั้งนี้ FIPS เวอร์ชันล่าสุดคือเวอร์ชัน 140-3

การขอการรับรองมาตรฐาน FIPS 140 กำหนดให้ต้องผ่านกระบวนการทดสอบที่เข้มงวดโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านการรับรอง จากนั้นผลการทดสอบจะถูกตรวจสอบโดย National Institute of Standards and Technology (NIST) ซึ่งจะเป็นผู้ออกใบรับรอง FIPS 140 เยี่ยมชมเว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน IronKey Vault Privacy 50 Series IronKey Vault Privacy 80 ES IronKey Keypad 200 Series IronKey D500S IronKey S1000
รับรองมาตรฐาน FIPS*

FIPS 197

FIPS 197 FIPS 140-3 Level 3 (รอการรับรอง)  FIPS 140-3 Level 3 (รอการรับรอง) FIPS 140-2 Level 3
อัลกอริทึมที่ได้รับการรับรอง A2557 A2557 AES 3749 A3268 AES 1412
    AES 3757   AES 2559
    DRBG 1032    
    HMAC 2459   HMAC 1577
        HMAC 1579
        RNG 774
        RSA 688
        RSA 1311
    SHS 3127   SHS 1282
        SHS 2158
        TDES 965


ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม DataTraveler 2000 DataTraveler 4000G2 IronKey D300S IronKey W700
รับรองมาตรฐาน FIPS* FIPS 140-2 Level 3 FIPS 140-2 Level 3 FIPS 140-2 Level 3 FIPS 140-2 Level 3
อัลกอริทึมที่ได้รับการรับรอง AES 3749 AES 2838 AES 2838 AES 1412
AES 3757 AES 2559
DRBG 1032 DRBG 494 DRBG 494
HMAC 2459 HMAC 1779 HMAC 1779 HMAC 1577
  HMAC 1579
  RNG 774
  RSA 1480 RSA 1480 RSA 668
  RSA 1311
SHS 3127 SHS 2379 SHS 2379 SHS 1282
  SHS 2158
  TDES 965
* มาตรฐานการประมวลผลข้อมูลของรัฐบาลกลาง (FIPS) ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://csrc.nist.gov/publications/PubsFIPS.html