เกริ่นนำ

Kingston เป็นบริษัทระดับโลกที่มีกลุ่มงานต่าง ๆ มากมายภายใต้การควบคุมหรือการกำกับดูแลร่วมกันกับ Kingston Technology Company, Inc ด้วยเหตุนี้ การอ้างถึง ‘Kingston,’ ‘ของเรา’ ‘เรา’ หรือ ‘พวกเรา’ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และนโยบายที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดในเว็บไซต์ของเรา (‘เว็บไซต์’) ให้หมายความถึง Kingston Technology Company, Inc. และหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือการกำกับดูแลร่วมกันกับ Kingston Technology Company, Inc. ยกเว้นหากมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่ Kingston รวบรวมไว้เกี่ยวกับคุณ

หากคุณอยู่ในสหภาพยุโรป (“EU”) หรือสวิตเซอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ข้อบังคับด้านการปกป้องข้อมูลทั่วไป (“GDPR”) กรุณาพิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และอ้างอิงรายละเอียดในหัวข้อ ผู้ใช้ใน EU และสวิสและ GDPR เพื่อรับทราบสิทธิ์ของคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ GDPR

หากคุณเป็นผู้พำนักในแคลิฟอร์เนียและอยู่ภายใต้กฎหมาย California Consumer Privacy Act, California Civil Code § 1798.100 et seq. (รวมทั้งข้อบังคับใด ๆ หรือเงื่อนไขที่มีการแก้ไขเป็นช่วง ๆ, “CCPA”) กรุณาพิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ร่วมกับหัวข้อ ผู้พำนักในแคลิฟอร์เนียและ CCPA เพื่อรับทราบสิทธิ์ของคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ CCPA

ภาพรวม

ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญสำหรับเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุเกี่ยวกับข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณ และการใช้ข้อมูลดังกล่าว โดยครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

 • ประเภทข้อมูลที่เรารวบรวม
 • แนวทางในการใช้ข้อมูล
 • บุคคลที่ได้รับการแบ่งสรรข้อมูล
 • สิทธิ์ที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูล
 • ขั้นตอนเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ
 • วิธีการติดต่อเราหากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใด ๆ

กรุณาอ่านเนื้อหาในหัวข้อนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้อย่างละเอียดและติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อสงสัยหรือข้อกังวลที่มีเกี่ยวกับการรวบรวมและใช้งานข้อมูลของคุณ สิทธิ์ที่ระบุไว้ในบางหัวข้อของนโยบายนี้อาจอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดทางกฎหมายอื่น ๆ

มีการจัดเก็บข้อมูลใดบ้าง

Kingston มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อการดำเนินธุรกิจทั่วไป และจัดบริการให้แก่คุณ เพื่อตอบกลับคำขอ และเพื่อให้บริการลูกค้า หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมายหรือสัญญาข้อตกลง และเพื่อการผลิตและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่สามารถช่วยเราทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมในการระบุตัวคุณ เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส ที่อยู่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต (“IP”) หรือข้อมูลบ่งชี้ออนไลน์อื่น ๆ เรามีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้โดยตรงเมื่อคุณหรือผู้แทนของคุณแจ้งไว้กับเรา หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณผ่านระบบอัตโนมัติเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และข้อมูลบางส่วนที่เรารวบรวมจากแหล่งที่มาอื่นเช่น ผู้ให้บริการบริการของเรา แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์และเทรดโชว์ต่าง ๆ

ข้อมูลที่คุณแจ้งไว้กับเราโดยตรง

เราหรือผู้ให้บริการของเรามีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่น ๆ ตามที่คุณแจ้งไว้โดยตรงกับเรา เช่น เรามีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลขณะคุณจัดซื้อ ใช้งานหรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เข้าร่วมแคมเปญการตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ สมัครงานและติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

เรามีการรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับคุณตามแนวทางที่คุณมีการติดต่อกับเรา

 • ข้อมูลบ่งชี้ เช่น ชื่อและข้อมูลติดต่อ ชื่อและนามสกุลของคุณ อีเมลแอดเดรส ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ รหัสออนไลน์ ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล หมายเลขประกันสังคม หมายเลขใบอนุญาตขับขี่ รหัสออนไลน์และ ข้อมูลติดต่อในลักษณะใกล้เคียงกัน
 • ข้อมูลจำเพาะ อาจได้แก่ เพศ สถานภาพการสมรส เชื้อชาติ ถิ่นที่มา การรับราชการทหารหรือความพิการ.
 • ข้อมูลการจัดซื้อและลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน ซีเรียลนัมเบอร์ วันที่จัดซื้อหรือข้อมูลบ่งชี้ผลิตภัณฑ์อื่น และหมายเลขบัตรเครดิตของคุณและข้อมูลการออกบิลอื่น ๆ
 • ข้อมูลการใช้งานและกิจกรรมผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติการใช้งานที่คุณใช้ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยคุณ การทำงานของผลิตภัณฑ์ของเรา และการตั้งค่าของคุณ
 • ข้อมูลระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ของคุณหรือสถานที่ของอุปกรณ์ของคุณ
 • การตอบกลับแบบสำรวจหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย การตอบข้อสงสัยและการติดต่อกับเราทางโซเชียลมีเดีย การแข่งขัน และกิจกรรมอื่น ๆ หรือผ่านการสำรวจความคิดเห็นที่เรามีกับคุณ
 • การติดต่อสื่อสาร ระเบียนข้อมูลที่ได้รับจากคุณเมื่อติดต่อเราพร้อมข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ข้อสงสัยหรือการติดต่ออื่นใด รวมถึงข้อมูลเสียง ภาพและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลบันทึกการโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
 • การอนุมานจากข้อมูลอื่น ๆ ข้อมูลบางอย่างที่เรารวบรวมได้จากหมวดหมู่ข้างต้นสามารถใช้เพื่อจัดทำโปรไฟล์ตามความต้องการ แนวโน้มและความสนใจของคุณ เป็นต้น

การจัดซื้อผลิตภัณฑ์

เมื่อคุณจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ เราจะขอให้คุณแจ้งชื่อและนามสกุล ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลการชำระเงินและการออกบิล และข้อมูลการจัดส่ง ข้อมูลนี้รวบรวมและใช้เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อและจัดการการชำระเงินของคุณ หากคุณเลือกไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างมีการจัดเก็บ คุณจะไม่สามารถจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ได้

ในกรณีที่มีการสั่งสินค้าและ/หรือแจ้งขอ RAM (การรับรองสินค้าตีกลับ) จากเว็บไซต์ของเราคุณอาจถูกส่งต่อไปยังเกตเวย์ชำระเงินของผู้ให้บริการภายนอกโดยคุณจะต้องแจ้งข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ หมายเลขบัตรเครดิต รหัสนิรภัย วันหมดอายุและที่อยู่สำหรับออกบิล

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

ขณะลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ บริษัทอาจสอบถามชื่อ ที่อยู่ อีเมลแอดเดรส เบอร์โทรศัพท์ ประเภทผลิตภัณฑ์ ซีเรียลนัมเบอร์และวันที่จัดซื้อหรือข้อมูลบ่งชี้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากคุณ ในกรณีที่คุณไม่แจ้งข้อมูลเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และการรับประกันผ่านทางเว็บไซต์ได้ ทั้งนี้คุณยังสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้ต่อไปตามปกติ

การติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าและการติดต่อสื่อสารในลักษณะเดียวกัน

หากคุณติดต่อเราเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ความเห็น ข้อสงสัยหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เราอาจเก็บระเบียนข้อมูลการติดต่อและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เช่น ชื่อ ข้อมูลติดต่อ เพื่อประมวลผลคำขอของคุณ ตอบกลับคำขอของคุณและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

การสำรวจความคิดเห็น การติดต่อเพื่อส่งเสริมการขาย และการจัดกิจกรรมตาง ๆ

เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมทั้งข้อมูลระบุตัว รายละเอียดติดต่อ และข้อมูลการใช้งานของคุณ) เพื่อส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้กับคุณ หากคุณเลือกรับข้อมูลอัพเดตผลิตภัณฑ์และอีเมลส่งเสริมการขาย เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมทั้งรายละเอียดระบุตัวตนและข้อมูลติดต่อของคุณ) เพื่อส่งจดหมายข่าวให้แก่คุณ และอีเมลที่จะมีการแจ้งข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่นและส่วนลดที่จัดให้เป็นระยะ ๆ

ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณอัตโนมัติผ่านการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆ ของคุณ

ขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และทำรายการผ่านระบบออนไลน์หรือโต้ตอบกับข้อความโฆษณาใด ๆ ข้อมูลการเยี่ยมชมบางประการของคุณจะถูกบันทึกไว้อัตโนมัติผ่านชุดเครื่องมือต่าง ๆ เช่น

 • คุ้กกี้ คุ้กกี้เป็นไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในเบราเซอร์หรือุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา สื่อออนไลน์หรือโฆษณาต่าง ๆ ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้กกี้ที่เราใช้และวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้จากนโยบายการใช้งานคุ้กกี้ของเรา
 • ไฟล์บันทึกประวัติ ระเบียนข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยคุณ เช่น (1) ที่อยู่ IP (2) เวอร์ชั่นและประเภทเบราเซอร์ (3) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (4) หน้าที่เยี่ยมชม (5) หน้าที่เข้า/ออก (6) ไซต์ที่อ้างถึง (7) ประเภทสถาปัตยกรรมรองรับ (8) ข้อมูลเฉพาะบุคคล และ (9) ความเร็วในการเชื่อมต่อ
 • ข้อมูลการเรียกดูเนื้อหา ข้อมูลที่รวบรวมไว้ขณะคุณเรียกดูเว็บไซต์ของเราและไซต์จากภายนอกอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลด้านเทคนิค การใช้งานและการสืบค้นเพื่อระบุหน้าเพจที่คุณเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ใช้คุณสมบัติการใช้งานต่าง ๆ
 • ที่อยู่ IP ในกรณีที่มีการเรียกค้นเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ของเราอาจบันทึกที่อยู่ IP ของคุณไว้

ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณจากแหล่งที่มาอื่น ๆ

นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่น ๆ จากแหล่งที่มาอื่น ๆ ตามที่กฎหมายให้อนุญาต เช่น จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดบริการให้แก่เรา เช่น ผู้ให้บริการชำระเงิน

การใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมไว้

เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการเติบโต ดูแลรักษาและบริหารจัดการธุรกิจของเรา เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ตามรูปแบบที่คุณมีการติดต่อกับเรา

 • การสื่อสารกับคุณ ซึ่งรวมไปถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อส่งข้อความถึงคุณ จัดส่งผลิตภัณฑ์ ให้บริการลูกค้าและเพื่อตอบกลับคำขอของคุณ
 • การดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึงการให้บริการเว็บไซต์ของเรา การอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ การบัญชี การตรวจสอบบัญชี การออกบิลและการเรียกเก็บ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัย การติดตามการกระทำผิดและฉ้อโกง และการป้องกัน ปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมาย หรือการดำเนินการตามพันธะสัญญา
 • การจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงการใช้ข้อมูลเพื่อเสนอโอกาสในการทดสอบผลิตภัณฑ์ และเพื่อการวิจัยข้อมูลภายในของเราสำหรับพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ รวมทั้งการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อของคุณกับเว็บไซต์ สื่อโฆษณาของเราเพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
 • การโฆษณาและการตลาด ซึ่งรวมไปถึงการจัดข้อมูลให้แก่คุณ การจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการขาย และการจัดหาเนื้อหาเฉพาะตัวสำหรับคุณตามที่คุณให้ความยินยอมแล้วแต่กรณีไป

กรณีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำตามสัญญาข้อตกลงของเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้แก่คุณ และเพื่อติดต่อกับคุณเกี่ยวกับการจัดซื้อของคุณ เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากคุณเมื่อคุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เพื่อปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงและพันธะกรณีตามกฎหมาย รวมทั้งเพื่อให้บริการและจัดหาข้อมูลหรือจัดการความสัมพันธ์ที่เรามีกับคุณ

การตอบกลับคำขอ การให้ข้อเสนอแนะและการสอบถามข้อมูล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลที่คุณแจ้งไว้กับเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือคำขอเพื่อให้มีการติดต่อกับคุณและการตอบกลับคำขอของคุณ หากคุณติดต่อเราเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ความเห็น และข้อสงสัยหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เราอาจเก็บระเบียนข้อมูลการติดต่อและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เพื่อประมวลผลคำขอของคุณ ตอบกลับคำขอของคุณและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

กิจกรรมด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย

หากคุณให้ความยินยอมและหากเป็นไปตามเงื่อนไขของคุณ เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำเสนอข้อมูลด้านการตลาดแก่คุณ รวมทั้งข้อเสนอพิเศษผ่านทางเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งจดหมายข่าวและอีเมลให้แก่คุณเพื่อแจ้งให้ทราบข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่นและส่วนลดเป็นระยะ ๆ

แบบสอบถามออนไลน์

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งแบบสำรวจออนไลน์เพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา การเข้าร่วมตอบแบบสำรวจของคุณนั้นขึ้นอยู่กับความสมัครใจ และการข้อมูลการตอบกลับของคุณจะถือเป็นข้อมูลลับ

คุ้กกี้และเทคโนโลยีใกล้เคียงกัน

เราใช้คุ้กกี้และเทคโนโลยีใกล้เคียงกันนี้เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบที่ผู้เยี่ยมชมของเราใช้งานเว็บไซต์ และเพื่อพิจารณาว่าเราจะปรับแตี่งไซต์เพื่อให้บริการลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้นอย่างไร โดยปกติ Kingston มีการใช้คุ้กกี้และเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกันเพื่อวัตถุประสงค์ เช่น (1) ตรวจรับรองผู้ใช้ (2) จดจำรูปแบบการใช้งานและค่าปรับตั้งของผู้ใช้ (3) พิจารณาความนิยมของเนื้อหา รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการจาก Kingston (4) นำเสนอและประเมินประสิทธิภาพของโฆษณาหรือ (5) วิเคราะห์การเข้าออกไซต์และข้อมูลแนวโน้ม และ (6) เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานออนไลน์และความสนใจของผู้คนที่ใช้งานไซต์ของเรา ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้กกี้ที่เราใช้และวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้จากนโยบายการใช้งานคุ้กกี้ของเรา

ข้อมูลการเรียกดูเนื้อหา

เรามีการใช้งานข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยคุณดังนี้ (1) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้และปรับปรุงเว็บไซต์ (2) เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมาย (3) เพื่อรองรับหรือเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถนำเสนอข้อมูลเฉพาะหรือข้อมูลโฆษณาที่เกี่ยวข้องและ/หรือคำแนะนำใด ๆ ถึงคุณผ่านทางเว็บไซต์และเว็บไซต์จากภายนอก รวมทั้ง (4) เพื่อเป้าหมายภายในของหน่วยงาน อาจมีการแจ้งข้อมูลจำนวนผู้ใช้ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์จากภายนอกในรูปแบบข้อมูลคละรวม/ไม่ระบุตัวบุคคลของให้แก่เจ้าของหรือผู้ให้บริการเว็บไซต์จากภายนอกที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัทจากเว็บไซต์ของบุคคลเหล่านี้

ไฟล์บันทึกประวัติและที่อยู่ IP

เราใช้ไฟล์บันทึกประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบที่ผู้เยี่ยมชมของเราใช้งานเว็บไซต์ และเพื่อพิจารณาว่าเราจะปรับแตี่งไซต์เพื่อให้บริการลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้นอย่างไร นอกจากนี้เรายังอาจใช้ที่อยู่ IP เพื่อการจัดการระบบและแก้ไขปัญหา เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งาน เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย และเพื่อรวบรวมข้อมูลแบบคละรวม เช่น จำนวนผู้ใช้โดยรวมที่เยี่ยมชมเว็บไซต์

มีการแชร์ข้อมูลที่จัดเก็บไว้อย่างไรบ้าง

เราจะไม่แชร์หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอก ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ บางประการเกี่ยวกับคุณแก่เป้าหมายต่อไปนี้

 • หน่วยงานในสังกัด ซึ่งได้แก่หน่วยงานที่กำกับดูแลโดยเราทั้งโดยตรงและโดยอ้อม หรือหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลร่วมกันกับเรา
 • ผู้ให้บริการและพันธมิตรเชิงยุทธ์ศาสตร์ หน่วยงานเหล่านี้ทำหน้าที่จัดหาบริการในนามของเรา เช่น การให้ความช่วยเหลือด้านการตลาด ตอบสนองคำสั่งซื้อ และให้บริการป้องกันการฉ้อโกง รวมถึงหุ้นส่วนที่เราร่วมทำงานด้วยเพื่อให้บริการกับคุณ
 • หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่จำเป็นหรือตามที่กฎหมายให้อนุญาตไว้ หน่วยงานเหล่านี้ได้แก่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายหรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่เรียกร้องหรือปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายให้แก่ Kingston
 • หน่วยงานอื่น ๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเจ้าของ หน่วยงานเหล่านี้อาจได้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการควบรวมหรือถ่ายโอนกิจการ การซื้อหรือขายกิจการหรือกรณีการล้มละลาย
 • หน่วยงานหรือบุคคลอื่น ๆ ที่คุณให้ความยินยอมหรือตามที่คุณระบุ บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเหล่านี้ได้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่คุณให้ความยินยอมและ/หรือแจ้งขอให้มีการแชร์ข้อมูล

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใครบ้าง

พันธมิตรของเรา

เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานในสังกัดของเราเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว หน่วยงานในสังกัดเหล่านี้สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และภายใต้วัตถุประสงค์และสาเหตุที่ระบุไว้

ผู้ให้บริการของเราและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

เรามีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับธุรกิจต่าง ๆ ที่จัดบริการที่เกี่ยวข้องให้แก่เรา เช่น ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อการชำระเงินหรือข้อมูลที่รวบรวมไว้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งคุณให้ความสนใจจะถูกใช้โดยผู้ประกอบการที่ดูแลรายชื่อเมลลูกค้าของเรา ชื่อและที่อยู่ของคุณจะถูกเปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการจัดส่งดังกล่าวที่เราใช้เพื่อนำส่งผลิตภัณฑ์ที่คุณจัดซื้อทางเว็บไซต์

การโฆษณาและการตลาด

หากคุณให้ความยินยอม เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณกับผู้ให้บริการและพันธมิตรด้านการโฆษณาเพื่อจัดเตรียมและนำเสนอข้อมูลโฆษณาและข้อมูลด้านการตลาด เพื่อจัดบริการด้านข้อมูลและเพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถนำเสนอโฆษณาแบบที่คุณต้องการ หรือเพื่อให้แคมเปญกิจกรรมของเราเกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด เช่น บริษัทเหล่านี้อาจมีการติดต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจให้ความสนใจภายใต้หลักเกณฑ์ที่คุณกำหนดไว้ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายการใช้งานคุ้กกี้ของเรา

วัตถุประสงค์ทางกฎหมายและทางธุรกิจ

เราอาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกบางราย เช่น เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศที่เราหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานในนามของเราดำเนินงานอยู่ นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางกฎหมายและทางธุรกิจตามสมควรของเรา รวมทั้งสิทธิ์ กรรมสิทธิ์และพนักงาน

การเปลี่ยนโครงสร้างควบคุม การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ

หากบริษัทอื่นเข้าซื้อหุ้นใหญ่ของ Kingston หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจวบคุม เช่น เนื่องจากการควบรวมกิจการ การล้มละลายหรือการรับช่วงต่อ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บางส่วนหรือทั้งหมด (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล) และส่งต่อให้กับบริษัทผู้ควบรวมกิจการ

ข้อมูลแบบคละรวมหรือแบบไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

บริษัทอาจมีการแบ่งสรรข้อมูลแบบคละรวมหรือที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่รวบรวมได้เกี่ยวกับเว็บไซต์กับพันธมิตร ผู้ลงทุน ผู้โฆษณาของบริษัทหรือบุคคลอื่น ข้อมูลทั่วไปแบบคละรวมในเบื้องต้นได้แก่ (1) จำนวนผู้ใช้เว็บไซต์ (2) รายได้รวมทั้งการชำระเงินตามประเภทผู้ใช้ (3) สถิติการใช้งานและ (4) ข้อคิดเห็นของผู้ใช้ ข้อมูลแบบคละรวมไม่รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถูกใช้เพื่อการติดต่อหรือระบุตัวคุณ ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลหมายถึงข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวหรือไม่เกี่ยวข้องกับ อ้างถึง หรือสามารถเชื่อมโยงทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบุคคลใด Kingston มีกระบวนการทางธุรกิจและมาตรการป้องกันด้านเทคนิคบางประการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล

โดยได้รับความยินยอมจากคุณ

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลที่ระบุข้างต้น เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอก หากคุณให้ความยินยอมไว้เป็นการเฉพาะ แจ้งหรือร้องขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลกล่าวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องเปิดช่องไว้

เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นานเท่าใด

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ รวมทั้งเพื่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมาย ทางบัญชีหรือการรายงานข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการเก็บรักษาจะแตกต่างกันไปตามประเภทของข้อมูล รูปแบบการใช้งานและเงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เราจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้เมื่อมีการพิจารณาระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (1) ปริมาณ ลักษณะและความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว (2) และโอกาสเสี่ยงจากการใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้ง (3) วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ (4) โอกาสในการปฏิบัติตามเป้าหมายของเราผ่านช่องทางอื่น ๆ ร่วมกับเงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของผู้เยาว์สำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

เราไม่มีการชักชวน รวบรวม เก็บรักษาหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ห้าม:

 • จัดทำหรือพยายามจัดทำบัญชีผู้ใช้ทางเว็บไซต์
 • สมัครบริการใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์
 • ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ หรือ
 • การใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะอื่นใด

ในบางกรณี เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีระหว่างงานเทรดโชว์หรือการทดสอบผลิตภัณฑ์โดยขอความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองอย่างถูกต้อง. เราอาจรวบรวมข้อมูลชื่อ รหัสออนไลน์และอีเมลแอดเดรส เราอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้จัดการติดต่อ จัดการแข่งขันหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายและเพื่อการเข้าร่วมในการทดสอบผลิตภัณฑ์

ในฐานะพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คุณสามารถแจ้งขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บจากบุตรหลานของคุณด้วยตัวเองได้ทุกเมื่อโดยติดต่อเราตามอีเมลแอดเดรสหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ด้านล่าง เราจะลบข้อมูลดังกล่าวจากฐานข้อมูลของเราภายในเวลาที่เหมาะสม

ร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานของคุณ หรือหากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานของคุณ กรุณาติดต่อเราได้ที่:

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์: 1-800-835-6575

สถานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยบริษัท

Kingston เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลของคุณ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลจึงอาจถูกถ่ายโอนไปยัง หรือจัดเก็บในส่วนปฏิบัติการที่อยู่ในเครือของเรา หรือบุคคลภายนอกในประเทศที่ไม่มีกฎหมายป้องกันข้อมูลเทียบเท่ากับประเทศที่คุณพำนัก

การรักษาความปลอดภัย

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการถูกทำลาย สูญหาย แก้ไขโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย หรือการเปิดเผยหรือการสืบค้นข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ในกรณีที่เหมาะสมเราอาจ:

 • ใช้เทคโนโลยี Secure Sockets Layer (SSL) เมื่อมีการรวบรวมหรือถ่ายโอนข้อมูลที่อ่อนไหวเพื่อให้ข้อมูลไม่สามารถถูกอ่านได้โดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากเรา
 • ดำเนินขั้นตอนเพื่อจำกัดการสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะกับพนักงานที่ต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติงาน พัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการและเว็บไซต์ของเรา
 • กำหนดมาตรการป้องกันทางกายภาพ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือโครงสร้างเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่เรารวบรวมไว้

แม้ว่าเราจะมีขั้นตอนในการปกป้องข้อมูลของคุณ แต่ไม่มีเว็บไซต์ การถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์หรือการเชื่อมต่อไร้สายที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ

ทางเลือก การสืบค้นและแก้ไขข้อมูลของคุณ

หากคุณเลือกหรือให้ความยินยอมในการรับการติดต่อบางอย่างจากเรา เช่น อีเมลส่งเสริมการขาย ข้อมูลด้านการตลาดและแบบสำรวจความคิดเห็น คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมหรือเปลี่ยนใจได้โดยทำตามคำแนะนำในการเลิกรับการติดต่อหรือโดยการล็อกอินไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณทางเว็บไซต์นี้

คุณสามารถพิจารณาทบทวน อัพเดต แก้ไขหรือลบข้อมูลใด ๆ ที่คุณจัดส่งไปยังเว็บไซต์ ระหว่างลงทะเบียนบัญชีออนไลน์กับ Kingston เมื่อล็อกอินไปยังบัญชี Kingston ของคุณ หรือโดยติดต่อเรา ทั้งนี้หากคุณแจ้งขอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลบางส่วนไว้เพื่อเป็นระเบียนประวัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้สามารถทำรายการให้แก่คุณได้

การเชื่อมโยงไปยังไซต์อื่น

ไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น หากคุณเลือกเข้าไปที่ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านี้ ขอแจ้งให้ทราบว่าเว็บไซต์เหล่านี้มีกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่ง Kingston จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้ กรุณาตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนคุณแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเว็บไซต์เหล่านี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจมีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวโดยแจ้งนโยบายใหม่ให้ทราบทางเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลการปรับแก้นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำจากเว็บไซต์ หากคุณโต้แย้งการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อเราพร้อมระบุข้อโต้แย้งของคุณ

ข้อมูลติดต่อ

หากต้องการแจ้งขอข้อมูลหรือสอบถามข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการปรับใช้ คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ [email protected] นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อเราได้ที่

Kingston Technology Company, Inc.
Attention: Privacy Compliance
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA. 92708 USA

หากต้องการร้องขอข้อมูลเฉพาะใด ๆ เกี่ยวกับ EU กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้จากหัวข้อ ผู้ใช้ใน EU และสวิสและ GDPR:

ผู้ใช้ใน EU และสวิสและ GDPR

หากคุณหรือการรวบรวม ใช้งาน จัดเก็บ เปิดเผยหรือถ่ายโอน (“การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ GDPR กรุณาพิจารณาเนื้อหาในหัวข้อนี้เพิ่มเติมหลังนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งหมด หัวข้อในนโยบายความเป็นส่วนตัวสรุปหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และแนวทางที่คุณสามารถติดต่อเราใน EU และสวิตเซอร์แลนด์

มูลเหตุในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว มูลเหตุทางกฎหมายสำหรับเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้แก่

 • คุณให้ความยินยอม (และสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ)
 • ต้องมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงที่มีกับคุณ
 • การประมลผลข้อมูลเป็นไปเพื่อประโยชน์ตามสมควรของเรา (เช่น เพื่อการจัดการ เพื่อป้องกันการฉ้อโกงและเพื่อรักษาความปลอดภัย)
 • การประมวลผลข้อมูลมีความจำเป็นเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ

การให้ความยินยอม

เราอาจรวบรวม ใช้งานและแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่คุณให้ความยินยอมไว้ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยติดต่อเราตามข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์: https://www.kingston.com/en/support

ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราสามารถดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามความยินยอมที่ได้รับสำหรับการประมวลผลข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลด้านการตลาดหรือการส่งเสริมการขาย
 • การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ที่อาจสนใจสมัครงานหรือข้อมูลการจ้างงานอื่น ๆ ของบุคคลที่อยู่ในพื้นที่หรือที่ถูกว่าจ้างโดย Kingston ในสหราชอาณาจักรหรือในรัฐสมาชิกของ EU
 • การแจ้งเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ หรือที่เกี่ยวข้อง ส่วนลดและข่าวสารที่คุณเคยให้ความยินยอมไว้ก่อนหน้าเพื่อรับการติดต่อดังกล่าว (เช่น ผ่านข้อความ อีเมล ไปรษณีย์ ฯลฯ)
 • การใส่คุ้กกี้ พิกเซลเพื่อการตลาดหรือการตัดสินใจซื้อ GIF แบบใส ข้อมูลโฆษณาตามความสนใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ โดย Kingston หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการทีเหมาะสมให้แก่คุณ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายการใช้งานคุ้กกี้ของเรา

การปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง

เราจะต้องรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามที่คุณร้องขอ ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณ รวมทั้งข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์ตามสมควร

เรามีการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่จำเป็นเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจตามสมควรของเรา ซึ่งอาจรวมไปถึงการรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อ:

 • การดูแลรักษาและส่งเสริมความปลอดภัยและมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ของเรา
 • ป้องกัน ตรวจหาและจัดการกรณีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของเราหรือเพื่อจัดซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 • แจ้งให้หน่วยงานกำกับดูแลทราบเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของบุคคลทั่วไป
 • ให้บริการลูกค้า
 • ปรับปรุงบริการของเราและพัฒนาบริการใหม่ ๆ
 • ทำการวิจัยตลาดและ/หรือวิเคราะห์ข้อมูล
 • บังคับใช้เงื่อนไขการใช้งานของเรา

ปฏิบัติตามพันธะกรณีทางกฎหมาย

เราอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายหลายอย่างในพื้นที่ที่เราดำเนินกิจการซึ่งกำหนดให้เราต้องรวบรวม ประมวลผล เปิดเผยและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมายเหล่านี้ เราอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลของคุณต่อไป และจัดหาสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานตามกฎหมาย ภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

ข้อมูลที่เราจัดเก็บได้จากคุณ อาจถูกส่งต่อ จัดเก็บหรือประมวลผลหรือสืบค้นจากประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หากเรามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใน EEA และต่อมามีการถ่ายโอนข้อมูลออกนอก EEA เราจะกำหนดมาตรการป้องกันที่เท่าเทียมกัน โดยจะมีมาตรการป้องกันอย่างน้อยอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

 • เราจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก EEA ไปยังประเทศที่มีระดับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกับที่คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดหรือ
 • ในกรณีที่มีการใช้บริการจากผู้ให้บริการบางราย เราอาจใช้สัญญาข้อตกลงบางอย่างที่คณะกรรมาธิการยุโปรให้การรับรองเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยจะต้องมีมาตรการป้องกันเท่าเทียมกับในยุโรป หรือ
 • หากมีการใช้บริการจากผู้ให้บริการในสหรัฐฯ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลให้แก่บุคคลเหล่านี้หากมีการรับรอง Privacy Shield ที่กำหนดให้ต้องกำหนดมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่แชร์ระหว่างสหรัฐฯ และยุโรป ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ คณะกรรมาธิการยุโรป EU-US Privacy Shield.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานของ Kingston ได้จากหัวข้อ EU-U.S. Privacy Shield .

สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

GDPR ระบุสิทธิ์บางประการสำหรับคุณเกี่ยวกับการรวบรวม ประมวลผลและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้โดยการติดต่อเราผ่านข้อมูลที่แจ้งไว้ด้านล่างในหัวข้อ “ข้อมูลติดต่อสำหรับผู้ใช้ใน EU หรือสวิตเซอร์แลนด์” คุณอาจได้รับแจ้งให้ยืนยันตัวตนเพื่อให้เราสามารถรับรองได้ว่าคุณเป็นผู้แสดงความประสงค์อย่างแท้จริง

นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้

การสืบค้น

คุณมีสิทธิ์ในการทราบว่าเรามีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณบางอย่างอย่างไร และขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอง

การแก้ไข

คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่คุณคิดว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

โต้แย้งการประมวลผล

คุณมีสิทธิ์ในการโต้แย้งการประมวลผลในบางกรณี เช่น ในกรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามสมควรทางธุรกิจของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอข้อมูลด้านการตลาดโดยตรง

GDPR ระบุสิทธิ์ในการโต้แย้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลใดเป็นการเฉพาะเมื่อหน่วยงานมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว: (1) สำหรับกิจการที่ดำเนินเพื่อประโยชน์สาธารณะ (2) เพื่อผลประโยชน์ตามสมควรทางธุรกิจ (3) เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือด้านประวัติศาสตร์หรือเพื่อศึกษาข้อมูลทางสถิติหรือ (4) เพื่อทำการตลาดโดยตรง

การลบข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมไว้เกี่ยวกับคุณในบางสถานการณ์

สิทธิ์ในการลบข้อมูลไม่ถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาด และใช้ได้ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น:

 • เราไม่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไปเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
 • คุณเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา
 • คุณโต้แย้งการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา และผลประโยชน์ของคุณอยู่เหนือผลประโยชน์ของเราในการใช้ข้อมูลเหล่านี้
 • คุณเชื่อว่าเรามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไม่ถูกกฎหมาย
 • เรามีหน้าที่ตามกฎหมายในการลบข้อมูลของคุณ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณต้องการลบถูกจัดส่งโดยผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 หรือเกณฑ์อายุอื่นใดสำหรับผู้เยาว์ตามเขตพื้นที่ในเวลาที่มีการจัดส่งข้อมูลดังกล่าว

หลังจากได้รับคำขอจากคุณในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยสาเหตุใด ๆ ข้างต้น เราจะลบข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายให้อนุญาต GDPR ระบุข้อยกเว้นหลายและกรณียกเว้นหลายประการที่เราสามารถโต้แย้งคำขอของคุณได้ หากเราไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของคุณในการลบข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรักษาไว้ และสาเหตุในการเก็บข้อมูลไว้ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะต้องเก็บรักษาไว้

การจำกัดการประมวลผล

คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์

คุณสามารถแจ้งขอให้เราจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นการชั่วคราวเมื่อเรามีการพิจารณาทบทวน:

 • การโต้แย้งเรื่องความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยคุณ
 • การโต้แย้งกรณีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา

นอกจากนี้คุณยังสามารถร้องขอให้เราจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแทนการลบข้อมูลนี้หาก:

 • คุณเชื่อว่าเรามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างขัดต่อกฎหมาย แต่ไม่ต้องการให้เราลบข้อมูลดังกล่าว
 • เราไม่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป โดยคุณต้องการให้เราเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อดำเนินการ จัดการหรือปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายใด ๆ

การเคลื่อนย้ายข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ในการรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณในรูปแบบที่สามารถสืบค้นได้และสามารถใช้เครื่องอ่านได้ โดยการประมวลผลข้อมูลจะต้องเป็นไปตามที่คุณให้ความยินยอม หรือเป็ฯไปตามสัญญาข้อตกลงที่มีกับคุณ หรือดำเนินการผ่านช่องทางอัตโนมัติ คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยตรงจากเราไปยังผู้กำกับดูแลข้อมูลรายอื่นหากสามารถทำได้ในทางเทคนิค

การเพิกถอนความยินยอม

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่คุณให้ความยินยอมไว้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลที่ดำเนินการไปตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะเพิกถอนความยินยอม

การร้องเรียนกับหน่วยงานปกป้องข้อมูล (“EU DPA”)

หากคุณกังวลว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณหรือกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล คุณสามารถร้องเรียนกับ Information Commissioner’s Office หรือหน่วยงาน EU DPA ในพื้นที่

ข้อมูลติดต่อสำหรับผู้ใช้ที่อยู่ใน EU และสวิตเซอร์แลนด์

หากต้องการแจ้งขอข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับ EU หรือสอบถามข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการปรับใช้ คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ [email protected]. นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อเราได้ที่

Kingston Technology Europe Co. LLP [หรือ Kingston Digital Europe Co. LLP]
Attention: มาตรฐาน GDPR
Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7EP UK

เจ้าของข้อมูลใน EU ยังสามารถติดต่อกับ Lead Supervisor Authority, the Information Commissioner’s Office of the United Kingdom เพื่อสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

EU-US Privacy Shield

Kingston พร้อมปฏิบัติตาม EU-U.S. Privacy Shield Framework ตามที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เกี่ยวกับการรวบรวม ใช้งานและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศสมาชิก EU ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของยุโรป รวมทั้ง GDPR, European Privacy and Electronic Communications Directive of 2002 (“e-Privacy Directive”) และพื้นที่ที่เสมือนเป็นรัฐสมาชิก Kingston ให้การรับรองว่าบริษัทมีการปฏิบัติตาม EU-U.S. Privacy Shield Principles of Notice; Choice; Accountability for Onward Transfer; Security; Data Integrity and Purpose Limitation; Access; and Recourse, Enforcement, and Liability ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Privacy Shield

ในกรณีที่มีการส่งต่อไปยังบุคคลภายนอก Kingston จะถ่ายโอนเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่จำกัดซึ่งระบุไว้แล้วเท่านั้น Kingston ปฏิบัติตามหลักการของ EU-U.S. Privacy Shield สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจาก EU และสหราชอาณาจักร รวมทั้งเงื่อนไขความรับผิดในการส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ Privacy Shield Principles, Kingston จึงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาระบบการรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยเราอย่างจริงจังและในกรอบเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้บุคคลที่เป็ฯเจ้าของข้อมูลในสหภาพยุโรปที่ประจำอยู่ใน EU และต้องการส่งคำขอหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย Privacy Shield ของเรา สามารถติดต่อกับเราทางอีเมลที่ [email protected] หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ต่อไปนี้

Kingston Technology Company, Inc.
Attention: Privacy Compliance
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA. 92708 USA

Kingston ยืนยันว่ามีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานปกป้องข้อมูลใน EU (“DPA”) เกี่ยวกับข้อร้องเรียนใด ๆ ด้าน Privacy Shield ที่ยังมีข้อพิพาท หรือประเด็นอื่นใดเกี่ยวกับกฎหมายปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ EU หากคุณไม่ได้รับการตอบรับข้อร้องเรียนของคุณในเวลาที่เหมาะสมจากเรา หรือหากคุณเชื่อว่าเราไม่ได้จัดการข้อร้องเรียนของคุณจนเป็นที่พอใจ สามารถติดต่อ EU DPA ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการร้องเรียนโดยตรง บริการของ EU DPA จัดให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบาย Privacy Shield ของ Kingston

ข้อสงสัยหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แจ้งไปยัง Kingston ตามที่อยู่ที่ระบุด้านบน Kingston จะดำเนินการตรวจสอบ ให้ความร่วมมือหรือพยายามแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มที่ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในนโยบายชุดนี้ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมแต่ไม่เกิน 30 วันหลังจากได้รับข้อสอบถามหรือข้อร้องเรียนของคุณแล้ว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วิธีอนุญาโตตุลาการได้ผ่านคณะอนุญาโตตุลาการของ Privacy Shield ที่ https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint

Kingston อาจถูกสอบสวนและกำหนดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ โดยอำนาจของ Federal Trade Commission เพื่อยืนยันว่า Kingston มีการปฏิบัติตาม Privacy Shield อย่างเคร่งครัด

ผู้พำนักในแคลิฟอร์เนียและ CCPA

หากคุณเป็นผู้พำนักในแคลิฟอร์เนีย (“ผู้พำนักในแคลิฟอร์เนีย” “คุณ” หรือ “ของคุณ”) กรุณาพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ CCPA สิทธิ์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับรัฐแคลิฟอร์เนียนี้จัดให้เฉพาะในกรณีที่คุณเป็น “ผู้บริโภค” หรือบุคคลทั่วไปที่เป็นผู้พำนักในแคลิฟอร์เนียตามนิยามศัพท์ที่ใช้ใน CCPA สิทธิ์ที่ระบุไว้นี้อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของ CCPA และข้อจำกัดอื่น ๆ ตามเงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำที่กล่าวถึงในหัวข้อนี้พิจารณาตามนิยามของ CCPA ภายใต้นิยามของ CCPA, Kingston ถือเป็นหน่วยธุรกิจ ภายใต้วัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้ และเฉพาะสำหรับผู้พำนักในแคลิฟอร์เนีย ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ข้อมูลที่สามารถระบุ เชื่อมโยง กล่าวถึงหรือสามารถใช้เพื่อเชื่อมโยงหรืออาจโยงกับผู้พำนักในแคลิฟอร์เนียหรือคนในครอบครัวทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ข้อมูลส่วนบุคคลไม่รวมถึงข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ข้อมูลผู้บริโภคแบบคละรวม หรือข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ตามนิยามของ CCPA

การรวบรวม ใช้งาน เปิดเผยและแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

 • ในช่วง 12 เดือนก่อนหน้านี้: (1) เราอาจมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่ต่าง ๆ จากหรือที่เกี่ยวกับคุณ (2) เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและ (3) เราอาจ “จำหน่าย” ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่บุคคลภายนอกภายใต้นิยามของ CCPA
 • เราอาจมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาตามประเภทที่มีการจำแนกไว้ทั้งหมดหรือบางส่วน
 • เราอาจรวบรวม ใช้งานหรือจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการค้า เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกตามหมวดหมู่ที่มีจำแนกไว้บางส่วนหรือทั้งหมด เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณกับบุคคลภายนอก Kingston เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราเป็นสำคัญ นอกจากนี้ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการของเราหรือหน่วยงานอื่นที่พร้อมปฏิบัติตามข้อจำกัดของเราเรื่องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือที่เป็นไปตามข้อยกเว้นอื่น ๆ หรือตามที่เปิดช่องไว้ภายใต้ CCPA หรือเงื่อนไขทางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

สิทธิ์ของผู้พำนักในแคลิฟอร์เนียภายใต้ CCPA

หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ภายใต้ CCPA คุณอาจมีสิทธิ์บางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิ์ในการ:

 • รับแจ้ง ณ หรือก่อนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการรวบรวม และวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามหมวดหมู่ดังกล่าว
 • แจ้งขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับคุณที่เรารวบรวมหรือเก็บรักษาไว้ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ (“คำขอให้ลบข้อมูล”) เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษา และไม่ลบข้อมูลส่วนบุคคลบางประการหลังจากได้รับคำขอให้ลบข้อมูลตามที่ CCPA หรือกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเปิดช่องไว้ เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากมีความจำเป็นต่อเราหรือผู้ให้บริการของเรา เช่น เพื่อ:
  • ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย
  • รองรับการใช้งานภายในตามสมควรภายใต้ความคาดหวังของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่คุณมีกับเรา
  • ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการตามที่คุณร้องขอหรือที่พึงคาดหวังภายในบริบทของความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ต่อเนื่องกับคุณ หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงใด ๆ ระหว่างคุณและเรา
  • ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นการภายในตามเงื่อนไขทางกฎหมายและภายใต้บริบทของการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • แจ้งขอให้เราในฐานะผู้ประกอบการที่รวบรวม เปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นิยามของ CCPA เปิดเผยข้อมูลแก่คุณ (“แจ้งขอทราบข้อมูล”)
  • หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ
  • หมวดหมู่ของแหล่งที่มาที่เราใช้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  • วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือทางการค้าในการรวบรวมหรือจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคล
  • หมวดหมู่ของบุคคลภายนอกที่เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
  • ชุดข้อมูลส่วนบุคคลจำเพาะที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ
  • หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเปิดเผยเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
  • หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจำหน่ายเกี่ยวกับคุณและหมวดหมู่ของบุคคลภายนอกที่เราจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
 • ไม่ถูกเลือกปฏิบัติเนื่องจากคุณใช้สิทธิ์ใด ๆ ของคุณภายใต้ CCPA
 • ไม่ยินยอมให้มีการจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (“ร้องขอไม่ให้ดำเนินการ”)

CCPA ไม่ได้จำกัดสิทธิ์ของเราในการดำเนินการบางอย่างเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมายหรือเพื่อให้ความร่วมมือในการสอบสวนตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

จะส่งคำขอเพื่อทราบข้อมูลหรือลบข้อมูลได้อย่างไร

ส่งคำขอเพื่อขอทราบเกี่ยวกับข้อมูลโดยติดต่อเราผ่านหมายเลขติดต่อฟรี 1-800-835-6575 หรือคลิกที่นี่

คุณสามารถส่งคำขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านช่องทางต่อไปนี้

 1. ติดต่อเราที่หมายเลข 1-800-835-6575
 2. ส่งอีเมลถึงเราที่ [email protected]
 3. ส่งคำขอออนไลน์

เราอาจต้องแจ้งข้อมูลบางอย่างหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลตามคำขอโดยคุณหรือผู้แทนตามกฎหมายของคุณที่ผ่านการตรวจยืนยันแล้ว เราอาจต้องสอบถามข้อมูลเฉพาะจากคุณหรือตัวแทนของคุณเพื่อช่วยยืนยันตัวตนของคุณหรือขอการรับรองจากตัวแทนของคุณเพื่อปฏิบัติการในนามของคุณ และดูแลสิทธิ์ของคุณในการสืบค้นข้อมูลที่มีการร้องขอ มาตรการนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยแก่บุคคลใดที่ไม่มีสิทธิ์รับทราบข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้เราอาจติดต่อคุณหรือตัวแทนของคุณเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอขอบคุณเพื่อให้เราสามารถตอบกลับได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ข้อมูลที่รวบรวมได้ในกระบวนการนี้จะถูกใช้เพื่อการยืนยันเท่านั้น

เราจะตอบกลับคำขอของผู้ใช้ที่ตรวจสอบได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งผ่านบัญชีออนไลน์ของคุณที่มีกับเรา หรือทางไปรษณีย์หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่คุณไม่มีบัญชีผู้ใช้กับเราตามความต้องการของคุณ

เราจะตอบกลับคำขอของคุณในการสอบถามข้อมูลหรือขอให้ลบข้อมูลภายในสี่สิบห้า (45) วันหลังจากได้รับคำขอดังกล่าว หากเราต้องใช้เวลาเพิ่มเติม เราจะแจ้งให้คุณทราบและขอยืดเวลาไปอีกไม่เกินสี่สิบห้า (45) วันหลังจากได้รับคำขอดังกล่าว การขยายเวลาใด ๆ ให้จำกัดได้อีกไม่เกินสี่สิบห้า (45) วัน ซึ่งหมายถึงเราจะพยายามตอบกลับภายในเวลาไม่เกินเก้าสิบ (90) วันหลังจากได้รับคำขอในครั้งแรก

การตอบกลับคำขอสอบถามข้อมูลจะครอบคลุมเฉพาะระยะเวลา 12 เดือนก่อนที่จะมีคำขอโดยบุคคลที่ตรวจสอบได้ หากเราไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอที่สามารถตรวจสอบได้ของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบ

การส่งคำขอไม่ให้ดำเนินการ

หาก Kingston มีการจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นิยามของ CCPA คุณมีสิทธิ์ในการเลือกไม่ให้มีการจำหน่ายข้อมูลเหล่านี้ คุณสามารถส่งคำขอไม่ให้ดำเนินการโดยคลิกที่ Do Not Sell My Personal Information ติดต่อที่หมายเลข (800) 835-6575 หรือส่งอีเมลไปที่ [email protected]

ข้อมูลติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับหัวข้อนโยบายความเป็นส่วนตัวของแคลิฟอร์เนีย กรุณาส่งอีเมลไปที่ [email protected]

หัวข้อสำหรับรัฐแคลิฟอร์เนียนี้อัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2020